Regnskab for InnoBooster-projekter efter 15. februar 2016

Vigtigt når du skal aflægge regnskab for InnoBooster-projekter ansøgt efter 15. februar 2016

Undgå at dit projektregnskab bliver afvist ved at sørge for følgende:

  • Undgå at dit projektregnskab bliver afvist ved at sørge for følgende:
  • Alle udgifter skal dokumenteres via fakturaer eller kvitteringer. Eneste undtagelse er lønudgifter.
  • Alle udgifter skal angives uden moms.
  • Udregningsskemaet til løn skal udfyldes. Husk at angive timeantal for hver person, der har arbejdet på InnoBooster-projektet.
  • Husk at du i regnskabsaflæggelsen kun kan medtage enkeltudgifter, der overstiger 60.000 kr. Eneste undtagelse er udgifter til videnleverandører, hvor der ikke er en minimumsgrænse for udgiften.
  • Husk at du maksimalt kan anmode om at få udbetalt op til 85% af bevillingen, indtil du har afleveret dit sidste regnskab, samt evalueringen og præsentation af projektforløbet.
  • I regnskabs-skemaerne summeres der løbende op på alle de godkendte udgifter efter en afsluttet regnskabsperiode. Derfor er det vigtigt, at du ved næste regnskabsaflæggelse downloader et nyt skema til din computer, så det samlede forbrug inden perioden figurerer på det nye regnskab.