Retningslinjer og særopslag for ErhvervsPhD

Her kan du finde retningslinjerne og særlige opslag for ErhvervsPhD.

Retningslinjer for ErhvervsPhD er det dokument, der fastsætter betingelserne for ansøgning, forløb og finansiering af ErhvervsPhD-projekter. Du kan finde retningslinjerne i højre side.

OBS: Retningslinjerne er opdateret den 28. august 2017 med den ene ændring, at der nu igen er et obligatorisk ErhvervsPhD-kursus for den studerende.

Alle ansøgninger og bevillinger behandles i henhold til det sæt retningslinjer, der gjaldt på ansøgningstidspunktet. Ændringer i opdaterede retningslinjer gælder dermed kun for ansøgninger indsendt fra og med retningslinjernes dato.

De væsentlige ændringer i opdatering af 20. januar 2017 i forhold til det forrige sæt retningslinjer er:

 • Tilskud til virksomhed forudbetales
  Virksomheder får nu 85% af deres tilskud udbetalt ved projektstart. Ved projektslut afregnes der med virksomheden, som enten modtager resten af optjent tilskud eller tilbagebetaler ubrugte midler.
 • Tilknytning til virksomhed og universitet
  Projektet skal have en struktur og fordeling af den studerendes tid, der er hensigtsmæssig for projektet og samtidig skaber tilknytning til både virksomhed og universitet, således at den studerende inddrages i begge miljøer.
 • Evaluering af projektforløb fra projektparter
  I stedet for et enkelt statusmøde med Innovationsfonden skal den studerende nu foretage en midtvejsevaluering for at give fonden indsigt i projektets forløb. Ved projektslut skal virksomheden evaluere projektets resultater og effekt.
 • Ansøgninger uden kandidat prioriteres ikke længere under ansøgninger med kandidat
  Hidtil er ansøgninger uden kandidat automatisk blevet prioriteret lavere end ansøgninger med kandidat, hvis der ikke har været midler til alle kvalificerede ansøgninger. Dette er ikke længere tilfældet.
 • Danske masteruddannelser ikke længere kvalificerende uden væsentlig kompensation
  En dansk etårig masteruddannelse er ikke længere nok i sig selv som kvalifikation. Det er dog muligt at kvalificere sig, hvis kandidaten har væsentlig forskningserfaring.
 • 4+4 og 3+5-forløb ikke længere mulige
  Pga. manglende interesse fra ansøgere har Innovationsfonden besluttet at fjerne mulighed for ErhvervsPhD-projekter med 4+4- eller 3+5-forløb.
Supplerende retningslinjer for offentlig Erhvervsforsker 
Den almindelige ErhvervsPhD-ordning retter sig mod private virksomheder. Hvis en organisation ifølge retningslinjerne ikke kategoriseres som del af den private sektor, kan den i stedet søge om ErhvervsPhD i den offentlige sektor.

Fristen for ansøgninger til offentlige ErhvervsPhD-projekter ligger d. 9. oktober 2018 kl. 12:00.
Særlige Erhvervsforsker-opslag 2018
Bioressourcer - fødevarer, ingredienser og andre biologiske produkter
Frist: Samme frister som almindelig ErhvervsPhD og ErhvervsPostdoc
Budget: 15 mio. kr.

Budgettet fordeles forholdsvist over fristerne 6. februar, 2. maj og 25. september.

Demensområdet
Frist: 2. maj
Budget: 2,2 mio. kr.

Dette opslag er kun til ErhvervsPhD-projekter. Hele budgettet vil være søgbart ved fristen den 2. maj. Hvis der er midler tilbage fra denne frist, vil man kunne søge om dem igen ved fristen 25. september.

Læs mere i selve opslagene, som du kan finde i højre side.