Retningslinjer og særopslag for ErhvervsPhD

Her kan du finde retningslinjerne og særlige opslag for ErhvervsPhD.

Retningslinjer for ErhvervsPhD er det dokument, der fastsætter betingelserne for ansøgning, forløb og finansiering af ErhvervsPhD-projekter. Du kan finde retningslinjerne i højre side.

Alle ansøgninger og bevillinger behandles i henhold til det sæt retningslinjer, der gjaldt på ansøgningstidspunktet. Ændringer i opdaterede retningslinjer gælder dermed kun for ansøgninger indsendt fra og med retningslinjernes dato.

De væsentlige ændringer i opdatering af 6. juli 2018 i forhold til det forrige sæt retningslinjer er:

 • Samme universitetstilskud
  Universitetstilskud er nu standardiseret, så universiteter modtager 360.000 kr. i tilskud til projekter indenfor alle forskningsområder. Det betyder, at universitetstilskuddet til projekter indenfor humaniora og samfundsvidenskab nu er på højde med andre fagområders.
   
 • Tilskud til alle projektrelevante udlandsrejser
  Det er nu muligt at bruge rejsetilskud til projektrelevante udlandsrejser generelt. Det er ikke længere nødvendigt at knytte dem til besøg på en bestemt institution.
   
 • Supplerende retningslinjer for offentlige lagt sammen med alm. retningslinjer
  Der er ikke længere separate retningslinjer for ErhvervsPhD i den offentlige sektor, der supplerer de almindelige retningslinjer. Det er i stedet samlet i det samme sæt retningslinjer.
   
 • Offentlige projekter uden tilskud ikke længere mulige
  Pga. manglende interesse er det ikke længere muligt at søge om et offentligt ErhvervsPhD-projekt uden tilskud.
Særlige Erhvervsforsker-opslag 2018
Bioressourcer - fødevarer, ingredienser og andre biologiske produkter
Frist: Samme frister som almindelig ErhvervsPhD og ErhvervsPostdoc
Budget i 2018: 15 mio. kr.

Budgettet fordeles forholdsvist over fristerne 6. februar, 2. maj og 25. september.

Demensområdet
Frist: 25. september
Budget i 2018: 2,2 mio. kr.

Dette opslag er kun til ErhvervsPhD-projekter. Læs mere i opslaget, som du kan finde i højre side.