Retningslinjer og særopslag for ErhvervsPostdoc

Her kan du finde retningslinjerne og særlige opslag for ErhvervsPostdoc 

Retningslinjer for ErhvervsPostdoc er det dokument, der fastsætter betingelserne for ansøgning, forløb og finansiering af ErhvervsPostdoc-projekter. Du kan finde retningslinjerne i højre side.

Retningslinjerne er opdateret den 6. juli 2018. Ændringer gælder kun for ansøgninger indsendt fra og med denne dato. De væsentlige ændringer siden sidste sæt retningslinjer er:

 • Muligt at søge uden ErhvervsPostdoc-kandidat
  Det er nu muligt at søge uden ErhvervsPostdoc-kandidat. Hvis projektet ellers godkendes, har man et halvt år til at finde en egnet kandidat.
   
 • Forskningsinstitutioners tilskud lavet om til rammetilskud, sat til 10.000 kr. per måned og sat i tydeligere rammer
  Rammerne for brugen af forskningsinstitutioners tilskud er blevet tydeliggjort, så der fokuseres på, at midlerne skal bruges til institutionens aktive deltagelse i projektet.

  Samtidig er tilskuddet lavet om til et rammetilskud. I et rammetilskud kan modtageren frit bruge midlerne indenfor de rammer, der er fastsat i retningslinjerne.

  Tilskuddet for hver måned, projektet er sat til at vare, er endvidere sat til 10.000 kr. inkl. overhead. Det betyder, at forskningsinstitutionen kan modtage op til 360.000 kr. for et treårigt projekt.
   
 • Tilskud til alle projektrelevante udlandsrejser
  Det er nu muligt at bruge rejsetilskud til projektrelevante udlandsrejser generelt. Det er ikke længere nødvendigt at knytte dem til besøg på en bestemt institution.
 • Supplerende retningslinjer for offentlige lagt sammen med alm. retningslinjer
  Der er ikke længere separate retningslinjer for ErhvervsPostdoc i den offentlige sektor, der supplerer de almindelige retningslinjer. Det er i stedet samlet i det samme sæt retningslinjer.

 • Offentlige projekter uden tilskud ikke længere mulige
  Pga. manglende interesse er det ikke længere muligt at søge om et offentligt ErhvervsPostdoc-projekt uden tilskud.

Særligt Erhvervsforsker-opslag 2018
Bioressourcer - fødevarer, ingredienser og andre biologiske produkter
Frist: Samme frister som almindelig ErhvervsPhD og ErhvervsPostdoc
Budget: 15 mio. kr.

Budgettet fordeles forholdsvist over fristerne 6. februar, 2. maj og 25. september 2018. Læs mere i opslaget, som du kan finde i højre side.