Retningslinjer og særopslag for ErhvervsPostdoc

Her kan du finde retningslinjerne og særlige opslag for ErhvervsPostdoc 

Retningslinjer for ErhvervsPostdoc er det dokument, der fastsætter betingelserne for ansøgning, forløb og finansiering af ErhvervsPostdoc-projekter. Du kan finde retningslinjerne i højre side.

Retningslinjerne er opdateret den 20. januar 2017. Ændringer gælder kun for ansøgninger indsendt fra og med 2017. De væsentlige ændringer siden sidste sæt retningslinjer er:

 • Tilskud til virksomhed forudbetales
  Virksomheder får nu 85% af deres tilskud udbetalt ved projektstart. Ved projektslut afregnes der med virksomheden, som enten modtager resten af optjent tilskud eller tilbagebetaler ubrugte midler.
 • Tilknytning til virksomhed og forskningsinstitution
  Projektet skal have en struktur og fordeling af ErhvervsPostdoc’ens tid, der er hensigtsmæssig for projektet og samtidig skaber tilknytning til både virksomhed og forskningsinstitution, således at ErhvervsPostdoc’en inddrages i begge miljøer.
 • Evaluering af projektforløb fra projektparter
  I stedet for et enkelt statusmøde med Innovationsfonden skal projektparterne ved projektslut evaluere projektets resultater, effekt og samarbejde.
 • Kandidat må nu have op til fem år gammel ph.d. i stedet for tre år
  En ErhvervsPostdoc-kandidat har hidtil højst måtte have en ph.d.-alder på tre år. Dette er nu sat op til fem år.
 • Kriterie om erfaring med erhvervsforskning erstattet af kriterie om privat ansættelse
  I stedet for, at ErhvervsPostdoc’en ikke må have væsentlig erfaring med erhvervsforskning, er det i stedet nu ansættelse i privat sektor, som ikke må have et væsentligt omfang fra og med ph.d.-uddannelsesstart
Supplerende retningslinjer for offentlig Erhvervsforsker 
Den almindelige ErhvervsPostdoc-ordning retter sig mod private virksomheder. Hvis en organisation ifølge retningslinjerne ikke kategoriseres som del af den private sektor, kan den i stedet søge om ErhvervsPostdoc i den offentlige sektor.

Der er normalt ikke midler til offentlige ErhvervsPostdoc-projekter, og offentlige organisationer skal derfor selv afholde alle udgifter til projektet. Læs mere om ansøgningsbetingelserne i de supplerende retningslinjer for offentlig Erhvervsforsker, som du kan finde i højre side.

Det er endnu ikke besluttet, om der vil være tilskud til offentlige projekter i 2018. Hvis der er, vil ansøgningsfristen ligge i september/oktober 2018. Vi vil melde dette ud på denne hjemmeside og i vores nyhedsbrev.
Særligt Erhvervsforsker-opslag 2018
Bioressourcer - fødevarer, ingredienser og andre biologiske produkter
Frist: Samme frister som almindelig ErhvervsPhD og ErhvervsPostdoc
Budget: 15 mio. kr.

Budgettet fordeles forholdsvist over fristerne 6. februar, 2. maj og 25. september. Læs mere i opslaget, som du kan finde i højre side.