Retningslinjer og særopslag for ErhvervsPostdoc

Her kan du finde retningslinjerne og særlige opslag for ErhvervsPostdoc 

Retningslinjer for ErhvervsPostdoc er det dokument, der fastsætter betingelserne for ansøgning, forløb og finansiering af ErhvervsPostdoc-projekter. Du kan finde retningslinjerne i højre side.

Retningslinjerne er opdateret den 20. januar 2017. Ændringer gælder kun for ansøgninger indsendt fra og med 2017. De væsentlige ændringer siden sidste sæt retningslinjer er:

 • Tilskud til virksomhed forudbetales
  Virksomheder får nu 85% af deres tilskud udbetalt ved projektstart. Ved projektslut afregnes der med virksomheden, som enten modtager resten af optjent tilskud eller tilbagebetaler ubrugte midler.
 • Tilknytning til virksomhed og forskningsinstitution
  Projektet skal have en struktur og fordeling af ErhvervsPostdoc’ens tid, der er hensigtsmæssig for projektet og samtidig skaber tilknytning til både virksomhed og forskningsinstitution, således at ErhvervsPostdoc’en inddrages i begge miljøer.
 • Evaluering af projektforløb fra projektparter
  I stedet for et enkelt statusmøde med Innovationsfonden skal projektparterne ved projektslut evaluere projektets resultater, effekt og samarbejde.
 • Kandidat må nu have op til fem år gammel ph.d. i stedet for tre år
  En ErhvervsPostdoc-kandidat har hidtil højst måtte have en ph.d.-alder på tre år. Dette er nu sat op til fem år.
 • Kriterie om erfaring med erhvervsforskning erstattet af kriterie om privat ansættelse
  I stedet for, at ErhvervsPostdoc’en ikke må have væsentlig erfaring med erhvervsforskning, er det i stedet nu ansættelse i privat sektor, som ikke må have et væsentligt omfang fra og med ph.d.-uddannelsesstart
Supplerende retningslinjer for offentlig Erhvervsforsker 
Den almindelige ErhvervsPostdoc-ordning retter sig mod private virksomheder. Hvis en organisation ifølge retningslinjerne ikke kategoriseres som del af den private sektor, kan den i stedet søge om ErhvervsPostdoc i den offentlige sektor. 

Der er normalt ikke midler til offentlige ErhvervsPostdoc-projekter, og offentlige organisationer skal derfor selv afholde alle udgifter til projektet.

Den 9. oktober 2017 er der dog en særlig ansøgningsfrist, hvor der vil udbydes 10 mio. kr. i tilskud til ErhvervsPostdoc- og ErhvervsPhD-projekter i den offentlige sektor. Læs mere om ansøgningsbetingelserne i de supplerende retningslinjer for offentlig Erhvervsforsker, som du kan finde i højre side.
Særlige Erhvervsforsker-opslag 2017
Bioressourcer og sammenhænge mellem fødevarer, sundhed og livsstil
Frist: Samme frister som almindelig ErhvervsPhD og ErhvervsPostdoc
Budget: 10 mio. kr.

Budgettet fordeles ligeligt over fristerne 20. marts og 25. september, så der vil være 5 mio. kr. at søge om ved hver frist.

Smart buildings & Smart cities: Balancing technology and people
Frist: Samme frister som almindelig ErhvervsPhD og ErhvervsPostdoc
Budget: 10 mio. kr.

Hele budgettet vil være søgbart ved fristen den 25. september.

Læs mere i selve opslagene, som du kan finde i højre side.