Krav om ansvarlig forskning

Responsible Research and Innovation (RRI) i Innovationsfonden.

RRI sigter mod at skabe bedre sammenhæng mellem forskning og innovationsprocesser og -resultater og samfundets værdier og behov.

Innovationsfonden fremmer RRI både i fondens overordnede strategier og via vores projekter, og vi følger EU-kommissionens definition og implementering af RRI.

Vi har designet vores investeringstyper og vurderingskriterier, så vi opfordrer projekter til at fokusere på ’samfundsmæssigt engagement’ og ’forskeruddannelse’. Projekter opfordres derfor direkte til, at:

  • Involvere alle relevante interessenter og institutioner i forsknings- og innovationsprocessen
  • Udvikle et stærkt fokus på fremtidige brugere
  • Engagere sig i formel og uformel tværinstitutionel forskeruddannelse

Ved at engagere alle relevante interessenter i forsknings- og innovationsprocessen, vil projekternes resultater potentielt blive mere bæredygtige og langsigtede. Og ved at gøre formel og uformel forskeruddannelse til en integreret del af projekterne, vil de ikke alene føre til forsknings- og innovationsresultater, men også til uddannelse af næste generation af forskere.

 

Mere om RRI

Læs mere om RRI på følgende sider:

RRI Tools
RRI Tools formål er at opbygge et bedre forhold mellem videnskab og samfund.

HORIZON 2020
HORIZON 2020 er EU´s rammeprogram for forskning og innovation.

ResAGorA
Res-agora består af 8 europæiske partnere fra universiteter og organisationer indenfor videnskab og teknologi.