ErhvervsPhD projektadministration

Her på siden findes skemaer og blanketter til løbende administration samt afslutning af ErhvervsPhD-projekter.

Projektregnskab
Værtsvirksomheden for ErhvervsPhD-forløbet skal udarbejde et projektregnskab årligt eller halvårligt for sine udgifter til ErhvervsPhD-uddannelsen. Hvis virksomheden har under 20 ansatte, kan projektregnskaber indsendes kvartalsvist.

Projektregnskabet skal indsendes senest 30 dage efter afslutningen af en periode via portalen www.e-grant.dk.

Hvis dit projektet endnu ikke er publiceret på e-grant, kan regnskabet i stedet sendes til bevillingsadministration på bevilling@ufm.dk. Skriv sagsnummeret i titlen på e-mailen.

Bevillingsadministration kan kontaktes på bevilling@ufm.dk eller tlf. 3392 9200 kl. 9:00-12:00 på hverdage.

Revisorerklæring
Sammen med det sidste projektregnskab skal virksomheden vedlægge en revisorerklæring.

Revisor kan også bruge eget skema, så længe det mindst indeholder de oplysninger, der er i ovenstående skema.
 

Denne søgemulighed hører under:
Erhvervsforsker

Skemaer og blanketter