ErhvervsPostdoc projektadministration

På siden her findes skemaer og blanketter til løbende administration samt afslutning af ErhvervsPostdoc-projekter.

Nedenfor samt i højreboksen finder du de skemaer og blanketter, du har brug for, når dit ErhvervsPostdoc-projekt er i gang samt når det skal afsluttes. De vil også være at finde på e-grant.dk  som opgaver.

Projektregnskab
Værtsvirksomheden for ErhvervsPostdoc-projektet skal udarbejde et projektregnskab årligt eller halvårligt for sine udgifter til ErhvervsPostdoc-projektet. Hvis virksomheden har under 250 ansatte kan projektregnskaber indsendes kvartalsvist.

Projektregnskabet skal indsendes senest 30 dage efter afslutningen af en periode via portalen www.e-grant.dk.

Hvis dit projektet endnu ikke er publiceret på e-grant, kan regnskabet i stedet sendes til bevillingsadministration på bevilling@ufm.dk. Skriv sagsnummeret i titlen på e-mailen.

Bevillingsadministration kan kontaktes på bevilling@ufm.dk eller tlf. 3392 9200 kl. 9:00-12:00 på hverdage.

Revisorerklæring
Sammen med det sidste projektregnskab skal virksomheden vedlægge en revisorerklæring.

Revisor kan også bruge eget skema, så længe det mindst indeholder de oplysninger, der er i skemaet i højreboksen.

Skemaer og blanketter

ErhvervsPostdoc bevilget FØR marts 2015

ErhvervsPostdoc bevilget EFTER marts 2015