Åbent opslag 2017

Ansøgningsfrist

13. juni 2017 - 15:00

Innovationsfonden ønsker med ”åbent opslag” at investere i projekter med stort vækstpotentiale, der især opstår i grænsefladerne mellem de traditionelt opdelte fagområder – eller fra nye fagområder eller forretningsmodeller.

Med ”åbent opslag” ønsker Innovationsfonden at styrke vidensbaserede projekter, der leder til øget vækst og beskæftigelse i Danmark og/eller løser vigtige danske samfundsproblemer. Fonden ønsker excellente og inspirerende projekter, der gerne må have en betydelig risiko og tilsvarende stort potentiale for værdiskabelse.

Formål
Innovationsfondens formål med investeringer inden for ”åbent opslag” er at styrke de mest værdiskabende og usædvanlige, gerne disruptive innovationsprojekter, som går på tværs af fagområder, eller som ligger uden for de temaspecifikke opslag og rammer.
 
Strategi for åbent opslag
Innovationsfonden investerer i projekter på alle trin i værdikæden, som mangler midler for at overkomme specifikke barrierer eller risici. Således investerer Innovationsfonden både i det gode projekt, der mangler det sidste trin i værdikæden for at kunne være klar til succesfuld introduktion til markedet eller ibrugtagelse - eller i det tidlige strategiske forskningsprojekt, hvor en målrettet indsats og et samarbejde med de mest kompetente internationale eller danske partnere fra relevante fagområder er afgørende.

Innovationsfondens investeringer fører normalt ikke et projekt hele vejen gennem værdikæden. Det er derfor centralt, at projektets parter selv evner at løfte resultatet ud på markedet eller sikre ibrugtagelse - eller har en aftager, der kan investere i eller overtage projektet efter Innovationsfondens investeringsperiode.

Innovationsfonden er også positiv over for projekter med fokus på øget privat eller offentlig produktivitet inden for f.eks. administrations-, service- og finansfag og er positiv over for eksempelvis nye og utraditionelle forretningsmodeller til at sikre værdiskabelsen i projektet.

Vurderingskriterier
I forbindelse med ansøgninger til Grand Solution 2017 ”åbent opslag” forstås værdiskabelse bredt som aktiviteter, der leder til øget vækst og beskæftigelse gennem f.eks. udvikling af nye produkter og services, nye permanente arbejdspladser, øget produktivitet, færre samfundsomkostninger, reduceret ressourceforbrug eller reduceret miljøbelastning samt løsning af samfundsproblemer.

Partnerne skal redegøre for den konkrete værdiskabelse i projektet – det kan være frembringelse af for eksempel en prototype, en proces eller en ny service – og for hvordan projektets resultater konkret kan komme videre i værdikæden frem mod lancering og ibrugtagelse. Det skal understreges, at værdiskabelse ikke kun skal forstås som monetær værdi, men også kan være f.eks. forøget livskvalitet, renere miljø o.l.

Der vil fra Innovationsfondens side blive lagt vægt på, at projektet skaber målbar værdi for det danske samfund, at projektet rummer et globalt potentiale, og at projektet, eksempelvis gennem udvikling og anvendelse af nye utraditionelle, eventuelt disruptive, forretningsmodeller, metoder eller andre løsninger sikrer værdiskabelsen på kort eller lang sigt.

Specifikt vil ansøgningerne blive bedømt på innovationen set globalt i forhold til et artikuleret eller latent behov, state-of-the-art, direkte konkurrerende eller nærliggende videnskabelige eller teknologiske løsninger, skalérbarhed af løsningen, tekniske og markedsrisici, risikohåndtering i projektets plan, gennemførligheden af projektet, udviklingshastighed og effektiv anvendelse af investerede ressourcer, kompetencer i relation til projektets succes og den efterfølgende effektive implementering af projektets resultater nationalt og/eller globalt. Værdiskabelsen i projektet vil blive vurderet i forhold til investeringens størrelse.

Ligeledes vil der blive lagt vægt på, at projektets aftagere og kerneinteressenter enten er med til at forme projektet, deltager i projektet eller på anden vis, f.eks. via investering, er direkte involveret i projektet.

Udover disse vurderingskriterier henvises til ”Retningslinjer for Grand Solutions 2017”.

Denne søgemulighed hører under

Projektramme

  • Ansøgningsfrist: 13. juni 2017, kl. 15:00
  • Projektvarighed på typisk 2-5 år
  • Budgettet er i 2017 på cirka 130 mio. kr.

Råd og vejledning

Bilag

Udmøntningen af midlerne sker på grundlag af Finanslov 2017

Kontakt

Lars Winther, Senior Scientific Officer
Mail: lars.winther@innofond.dk
Tlf. 6190 5036

Thomas Mathiasen
Mail: thomas.mathiasen@innofond.dk
Tlf. 6190 5063

Sune Dalgaard Ebbesen
Mail: sune.dalgaard.ebbesen@innofond.dk
Tlf. 6190 5018

Klaus Rosenfeldt Jakobsen
Mail: klaus.jakobsen@innofond.dk
Tlf. 6190 5041

Michael Hansen
Mail: Michael.Hansen@innofond.dk
Tlf. 6190 5037