Åbent Opslag 2018

Ansøgningsfrist

14. august 2018 - 12:00

Innovationsfonden ønsker med ”åbent opslag” at investere i projekter med stort potentiale for værdiskabelse.  

Med ”åbent opslag” ønsker Innovationsfonden at styrke vidensbaserede projekter, der leder til øget vækst og beskæftigelse i Danmark og/eller løser vigtige danske samfundsproblemer. Fonden ønsker excellente og inspirerende projekter, der gerne må have en betydelig risiko og tilsvarende stort potentiale for værdiskabelse. 

Formål
Innovationsfondens formål med investeringer inden for ”åbent opslag” er at styrke usædvanlige og værdiskabende forsknings-og innovationsprojekter, som går på tværs af fagområder, og/eller som ligger uden for de temaspecifikke Grand Solution opslag: ”Nye teknologiske muligheder”, ”Fremtidens samfund”, ”Grøn vækst” eller ”Bedre sundhed og klinisk forskning”.

Investeringsområder
Innovationsfonden investerer i projekter på alle trin i forsknings- og innovationsværdikæden. Således investerer Innovationsfonden både i det gode projekt, der mangler de sidste trin for at kunne være klar til succesfuld introduktion til markedet eller ibrugtagelse - eller i det tidlige strategiske forskningsprojekt, hvor en målrettet indsats og et samarbejde med de mest kompetente internationale og/eller danske partnere fra relevante fagområder er afgørende.
Innovationsfondens investeringer fører ikke et projekt hele vejen gennem værdikæden. Det er derfor centralt, at projektets parter selv evner at løfte resultatet ud på markedet eller sikre ibrugtagelse - eller har aftagere, der kan investere i eller overtage projektet efter Innovationsfondens investeringsperiode.

Innovationsfonden er også positiv over for projekter med fokus på øget privat eller offentlig produktivitet inden for f.eks. administrations-, service- og finansfag og er positiv over for eksempelvis nye, disruptive eller utraditionelle forretningsmodeller til at sikre værdiskabelsen i projektet. 

Vurderingskriterier
De overordnede vurderingskriterier er:

  • Kvalitet af forskning og innovation
  • Værdiskabelse
  • Effektivitet og implementering

I forbindelse med ansøgninger til Grand Solution 2018 ”åbent opslag” forstås værdiskabelse bredt som målrettede aktiviteter, der leder til øget vækst og beskæftigelse gennem f.eks. udvikling af nye produkter og services, skabelsen af flere og mere intelligente arbejdspladser, øget produktivitet, færre samfundsomkostninger, reduceret ressourceforbrug eller reduceret miljøbelastning samt løsning af væsentlige samfundsproblemer. 

Partnerne skal redegøre for den konkrete værdiskabelse i projektet. Værdiskabelse skal ikke kun forstås som monetær værdi, men kan også være f.eks. forøget livskvalitet, renere miljø o.l. Det er ansøgers ansvar at redegøre for de forskellige typer af værdiskabelse.
Der vil fra Innovationsfondens side blive lagt vægt på, at projektet skaber målbar værdi for Danmark og det danske samfund. Projektet skal rumme et betydeligt potentiale og resultere i nye løsninger eller produkter, eksempelvis gennem udvikling og anvendelse af nye utraditionelle, eventuelt disruptive, forretningsmodeller, metoder, smarte reguleringer eller lignende.

Specifikt vil ansøgningerne blive bedømt på projektets kvaliteter i forhold til forskning og innovation set globalt i forhold til et artikuleret eller latent behov, state-of-the-art, direkte konkurrerende eller nærliggende videnskabelige eller teknologiske løsninger, skalérbarhed af løsningen, tekniske, regulatoriske og markedsrisici, risikohåndtering i projektets plan og gennemførligheden af projektet. Desuden vil udviklingshastighed, effektiv anvendelse af investerede ressourcer, ledelsesmæssige og faglige kompetencer og den efterfølgende effektive implementering af projektets resultater nationalt og/eller globalt blive nøje vurderet. Værdiskabelsen i projektet vil blive vurderet i forhold til investeringens størrelse.

Ligeledes vil der blive lagt vægt på, at projektets aftagere og kerneinteressenter enten er med til at forme projektet, deltager i projektet eller på anden vis er direkte involveret i projektet, f.eks. via investering.

Udover disse vurderingskriterier henvises til ”Retningslinjer for Grand Solutions 2018”.

Denne søgemulighed hører under

Grand Solutions 2018

  • Opslag 2018: Åbent opslag
  • Ansøgningsfrist: 14. august 2018, kl. 12:00
  • Grand Solutions: Typisk varighed er 2-5 år
  • Budgettet er i 2018 på ca. 100 mio. kr.

Råd og vejledning

Kontakt

Lars Winther
Tlf: 6190 5036
Email: Lars.Winther@innofond.dk

Peter Aadal Nielsen
Tlf: 6190 5064
Email: Peter.aadal.nielsen@innofond.dk

Thomas Mathiasen
Tlf: 6190 5063
Email: Thomas.Mathiasen@innofond.dk

Udmøntningen af midlerne sker på grundlag af Finanslov 2018.