Erhvervsforsker: Bioressourcer

Ansøgningsfrist

25. september 2017 - 12:00

Bioressourcer og sammenhænge mellem fødevarer, sundhed og livsstil.

4. april 2017

Hvad kan du søge om?
Fonden ønsker ansøgninger om ErhvervsPhD- og ErhvervsPostdoc-projekter, der udvikler og anvender ny viden om fødevarer, sundhed, livsstil, forbrugeraspekter og deres sammenhænge.

Dette inkluderer også produktion af bioressourcer, herunder bioøkonomi, klima- og miljøfaktorer, regulering og samfundseffekter, og deres sammenhænge.

Innovationsfonden ser desuden gerne ansøgninger med fokus på danske styrkepositioner indenfor økologiske fødevarer mv. Yderligere er madspild er et stort og tiltagende problem i det moderne samfund. Innovationsfonden ser derfor også gerne projekter, der sigter på forebyggelse af madspild.

Hvis ansøgningen passer bedre i den almindelige Erhvervsforsker-pulje, vil vi kontakte dig med henblik på at flytte ansøgningen over i denne pulje, inden den endelige afgørelse træffes. Vi flytter ikke din ansøgning, uden at du har sagt ja.

Øvrige betingelser
Ansøgningerne skal følge retningslinjerne for den type Erhvervsforskerprojekt, som der er søgt om – ErhvervsPhD eller ErhvervsPostdoc. Det betyder, at ansøgningerne også skal opfylde alle øvrige krav til henholdsvis ErhvervsPhD og ErhvervsPostdoc.

Disse kan du finde i Retningslinjer for ErhvervsPhD og Retningslinjer for ErhvervsPostdoc.

Her finder du også beskrivelse af projektstruktur, krav til deltagere og projekt, bedømmelsesproces og betingelser for finansiering. 

Denne søgemulighed hører under

Råd og vejledning

ErhvervsPhD

Råd og vejledning

ErhvervsPostdoc

Frister

  • Samme frister som almindelig ErhvervsPhD og ErhvervsPostdoc

Budget

  • 10 mio. kr. 

Sådan søger du

  • Send din ansøgningen via de almindelige ansøgningsindgange i Erhvervsforsker. I ansøgningsblanketten vælger du ’Bioressourcer’ i første trin efter introduktionen.