Særligt Erhvervsforsker-opslag inden for bioressourcer

Ansøgningsfrist

25. september 2018 - 12:00

Bioressourcer - fødevarer, ingredienser og andre biologiske produkter.

20. december 2017

Under dette opslag kan du søge om forskningsprojekter inden for:

  • Fødevarer, planter og dyr – på land og i hav
  • Biomasse og bioenergi
  • Bioteknologi og bioproduktion

Erhvervsforsker-projekter inden for bioressourcer - fødevarer, ingredienser og andre biologiske produkter kan understøtte en biobaseret økonomi gennem effektiv og konkurrencedygtig produktion af globalt efterspurgte sunde og ernæringsrigtige fødevarer samt andre biobaserede produkter, produktions- og procesteknologier og løsninger.

Forskningen kan endvidere bidrage til at øge værditilvækst og produktivitet samt sikre et større råvaregrundlag og forbedre ressourceeffektiviteten i fødevareproduktionen. Endelig kan indsatsen bidrage til at reducere belastningen af klima og miljø.

Læs mere i selve opslaget, som du kan finde her:

Særligt Erhvervsforsker-opslag 2018: Bioressourcer

Denne søgemulighed hører under

Råd og vejledning

ErhvervsPhD

ErhvervsPostdoc

Frister

Samme frister som almindelig ErhvervsPhD og ErhvervsPostdoc.

Budget

15 mio. kr. 

  • Opslaget forudsætter, at regeringens forslag til finanslov 2018 vedtages som foreslået, hvad angår §19. Uddannelses- og Forskningsministeriet.
  • Midlerne fordeles forholdsvist over årets tre ordinære ansøgningsfrister 6. februar, 2. maj og 25. september.
  • Hvis der kommer flere ansøgninger end forventet, kan Innovationsfonden forhøje budgettet.

Sådan søger du

Send din ansøgningen via de almindelige ansøgningsindgange i Erhvervsforsker. I ansøgningsblanketten vælger du ’Bioressourcer’ i første trin efter introduktionen.