ErhvervsPhD

Ansøgningsfrist

25. september 2018 - 12:00

En ErhvervsPhD er et treårigt erhvervsrettet forskningsprojekt og en ph.d.-uddannelse, der gennemføres i samarbejde mellem en virksomhed, en ErhvervsPhD-kandidat og et universitet. 

 • En ErhvervsPhD-studerende er ansat i den private virksomhed og indskrevet på universitetet.
 • Det er den private virksomhed, der søger Innovationsfonden om støtte til projektet og den studerende ansættes med løn i virksomheden under hele ErhvervsPhD-projektet.
 • Den studerende deler sin arbejdstid mellem virksomheden og universitetet og bruger al sin tid på ErhvervsPhD-projektet.

Hvad får du ud af et ErhvervsPhD-forløb?

 • Projektet giver ErhvervsPhD’en mulighed for at gennemføre et forskningsprojekt, hvor resultaterne bringes i anvendelse.
 • Virksomheden får en kandidat, der kan gennemføre et forskningsprojekt af høj kvalitet og skabe resultater, der kan føre til kommerciel gevinst. Samtidig får virksomheden styrket sine relationer til eksisterende og nye samarbejdsparter i universitetsmiljøet.
 • Den offentlige forskningsinstitution får styrket sine relationer til erhvervslivet, og der skabes samtidig grobund for ny forskning.

Seneste nyt inden for ErhvervsPhD

 • 06.07.2018: Opdatering af Retningslinjer for ErhvervsPhD
  Opdaterede Retningslinjer for ErhvervsPhD betyder bl.a., at universitetstilskuddet i projekter indenfor humaniora og samfundsvidenskab nu er på 360.000 kr. som i andre fagfelter.
  Find retningslinjerne her

 • 20.12.2017: 2,2 mio. kr. i 2018 til ErhvervsPhD-projekter indenfor demensområdet
  Læs opslaget her

 • 20.12.2017: 15 mio. kr. i 2018 til Erhvervsforskerprojekter indenfor bioressourcer
  Læs opslaget her

 • 28.09.2017: Nyt kursus for ErhvervsPhD-studerende
  Innovationsfonden udbyder nu et nyt kursus for alle ErhvervsPhD-studerende godkendt efter d. 25. september 2017. Kurset varetages af CBS.
  Læs mere om kurset her

Denne søgemulighed hører under

Råd og vejledning

Udsend et nyhedsbrev og få virksomheden engageret i dit PhD-projekt.
 

Brug dine ressourcer optimalt
 

Forøg virksomhedens kommercielle udbytte

Ansøgningsfrister

2018

 • Tirsdag den 25. september kl. 12:00 (alm. ErhvervsPhD) 
 • Tirsdag den 9. oktober kl. 12:00 (Offentlige ErhvervsPhD-projekter)

2019

Almindelig ErhvervsPhD

 • Tirsdag den 8. januar kl. 12:00
 • Tirsdag den 30. april kl. 12:00
 • Tirsdag den 24. september kl. 12:00

Offentlige ErhvervsPhD-projekter

 • Tirsdag d. 8. oktober kl. 12:00

Administration

Viden om

Kontakt

Nyhedsbrev - Få de seneste nyheder om ErhvervsPhD og -Postdoc. Tilmeld dig på: erhvervsforsker@innofond.dk

LinkedIn - både for potentielle, nuværende og tidligere parter. Tilmeld dig Erhvervsforsker LinkedIn-gruppen.

Erhvervsforsker
Tlf. 6190 5002 kl. 9-12 på hverdage
erhvervsforsker@innofond.dk