Eurostars: Internationale muligheder for mindre virksomheder

Ansøgningsfrist

1. marts 2018 - 20:00

Eurostars er et internationalt program for forskning og innovation for små og mellemstore virksomheder.

Se de aktuelle søgemuligheder på hovedsiden for de internationale samarbejder.

Eurostars er åbent for markedsrettede udviklingsprojekter inden for alle fagretninger og temaer. Der er mulighed for at skabe et samarbejde blandt 34 Europæiske og enkelte lande uden for Europa (fx Sydkorea, Tyrkiet og Israel) og EU-Kommissionen under Horizon 2020. 

Der skal mindst være to deltagere fra to forskellige Eurostars-medlemslande i et Eurostars-projekt. Mindst 50 % af projektet skal udføres af de deltagende forskningsintensive små og mellemstore virksomheder (SMV).

Varighed
Et Eurostars-projekt kan vare op til tre år og senest to år efter projektets afslutning skal parterne i projektet have et nyt produkt eller en ny serviceydelse på markedet. 

Ansøgningsfrister
Der er to årlige ansøgningsfrister, i henholdsvis marts og i september. Der går fire til fem måneder fra ansøgningsfristen, til der foreligger et svar på ansøgningen.

Godkendes projektet, vil tilskud til danske deltagere blive administreret af Innovationsfonden. Indledende dokumenter og formularer for afrapportering kan findes her 

Senest 30 dage efter ansøgningsfristen skal hver dansk deltager i en ansøgning registrere sig på fondens E-grant portal. Mail udsendes med yderligere info herom.   

Hvem kan søge Eurostars-midler?

  • Kun forskningsaktive SMV´er kan indsende Eurostars-ansøgninger. Men andre parter kan deltage i projekterne.

  • En forskningsintensiv SMV skal anvende mindst 10% af sin omsætning eller af sine fuldtidsbeskæftigede på forsknings- og innovationsaktiviteter.

  • Hvis SMV’en har fra  50 til 99 ansatte, er det tilstrækkeligt at have 5 fuldtidsansatte beskæftigede med forsknings- og innovationsaktiviteter. 

  • For universiteter, hospitaler, vidensinstitutioner og store virksomheder se her. Find guidelines for Eurostars med informationer til projektdeltagere, ansøgningsfrister, ansøgningsskemaer m.v. på Eurostars officielle hjemmeside.

NB! Nye satster offentliggøres senest d. 01. December 2017 for private virksomheder

 

Denne søgemulighed hører under

Eurostars

Kontakt

Innovationsfonden
Jens Peter Vittrup 
Tlf. 6190 5023
Mail: jens.peter.vittrup@innofond.dk   

Nicolai Lima Pedersen
Tlf. 6190 5061
Mail: Nicolai.Lima.Pedersen@innofond.dk

Eurostars samarbejde med danske regioner

Innovationsfonden samarbejder med de danske regioner om at fremme kendskabet til Eurostars-programmet. Samarbejdet omfatter informationsmøder, ansøgervejledning og i nogen tilfælde også hjælp til at forbedre en ansøgning.

Skriv til din regionale kontakt for at få yderligere oplysninger om, hvad regionen kan tilbyde dig. 

Region Midtjylland
Sarah Eline Hansen
Tlf.: +32 488 326 227
E-mail: seh@centraldenmark.eu

Region Syddanmark
Siri Raahede Bentzen
Tlf.:  +32 477 778 533
E-mail: srb@southdenmark.be

Region Hovedstaden
Rasmus Aspe Mørk
Mobil: +32 (0) 477 95 87 28
Direkte + 45 38 66 55 91
E-mail: rasmus.moerk@cphoffice.eu

Region Nordjylland
Kirsten Ejdum Bøgh
Tlf.: 61 88 53 06
E-mail: keb@ndeu.dk

Læs også…

Værd at vide for danske ansøgere

Hent skabeloner til perioderapporter m.v. her.