Særligt ErhvervsPhD-opslag inden for demensområdet

Ansøgningsfrist

25. september 2018 - 12:00

Med satspuljeaftalen for 2016-2019 har regeringen og satspuljepartierne afsat 5,5 mio. kr. i 2018-2019 til ErhvervsPhD-projekter, der skal forske i demensområdet.

20. december 2017

De 5,5 mio. kr. fordeles således, at 2,2 mio. kr. vil være tilgængelige for ansøgning i 2018, og de øvrige 3,3 mio. kr. i 2019.

Både private og offentlige organisationer kan søge.

Projekterne kan omhandle forskning i sundhedsvidenskab, i sociale metoder eller teknologisk kunnen. Forskningen skal understøtte de faglige målsætninger for området, herunder tage afsæt i og bidrage til de rammer, som i øvrigt opridses i demenshandlingsplanen. Det vil sige sikre, at der er relevant forskningsbaseret viden om metoder og indsatser vedrørende forebyggelse, behandling samt pleje- og rehabilitering på social- og sundhedsområdet.

Den nationale handlingsplan for demens kan findes her

Øvrige betingelser
Ansøgningerne skal opfylde alle øvrige krav til ErhvervsPhD. Disse kan du finde i Retningslinjer for ErhvervsPhD. Her finder du også beskrivelse af projektstruktur, krav til deltagere og projekt, bedømmelsesproces og betingelser for finansiering. Hvis en offentlig organisation er ansøger, skal ansøgningen også opfylde kravene i de på ansøgningstidspunktet gældende Retningslinjer for offentlig Erhvervsforsker.

Bemærk, at opslaget kun er til ErhvervsPhD. Det er ikke muligt at søge om ErhvervsPostdoc-projekter under dette opslag.

Denne søgemulighed hører under

Råd og vejledning

Frister

25. september 2018.

Der er 1,2 mio. tilbage i puljen til fristen d. 25. september 2018.

Budget

2,2 mio. kr. i 2018

  • Opslaget forudsætter, at finansloven for 2018 udmønter satspuljeaftalen for 2016-2019 som aftalt.

Sådan søger du

Send din ansøgning via de almindelige ansøgningsindgange i Erhvervsforsker. I ansøgningsblanketten vælger du ’Demensområdet’ i første trin efter introduktionen.