Smart buildings & Smart cities: Balancing technology and people

Ansøgningsfrist

28. september 2017 - 12:00
6. april 2017

Innovationsfonden og Realdania investerer i ca. 10 erhvervsforskerprojekter, der skal udvikle og konkretisere feltet omkring Smart buildings og Smart cities ved at sætte særligt fokus på menneskets rolle.

Som et led i Innovationsfondens arbejde med at understøtte innovation og vækst i Danmark ønsker fonden nu i samarbejde med Realdania at styrke innovation og vækst i den branche, der leverer løsninger til det byggede miljø. Den fælles ambition er, at flere af denne type virksomheder bliver bedre til at kombinere det erfaringsbaserede og det vidensbaserede i deres innovationsarbejde.

Derfor har Innovationsfonden og Realdania hver især afsat ca. 10 mio. kr. til ErhvervsPhD- og ErhvervsPostdoc-projekter, der kan bidrage til at udvikle fremtidens bæredygtige byer med fokus på teknologi og mennesker. I opslaget til højre kan du læse mere om det tematiske område, vi ønsker ansøgninger inden for og om de særlige vilkår og betingelser, der gør sig gældende for disse projekter.

Hvad er en Smart city?

 • Smart city er en betegnelse for, at teknologi har fået en meget mere gennemgribende rolle i vores byer, end den havde tidligere. Verdens byer og borgere bliver i stigende grad udstyret med sensorer, der indsamler oplysninger om alt fra folks bevægelser til luftkvaliteten. Og byerne bliver smartere i form af alt fra overvågning til trafikstyring og ressourcehåndtering.
 • Aktører, der arbejder med smart cities, anvender informations- og kommunikationsteknologi til håndtering af det komplekse datasamspil med det formål at skabe øget sammenhæng mellem byens flows.
 • Den overordnede driver er oftest en bæredygtighedsdagsorden bl.a. ved at begrænse byernes ressourceforbrug eller øge effektiviteten i byernes drift.
 • Smart city-begrebet anvendes i både naturfaglige, samfundsfaglige og humanistiske forskningsmiljøer, der med hver deres vægt og vinkel er optaget af samspillet mellem byen (hardware), informations- og kommunikationsteknologien (software) og mennesket (humanware).

Læs mere om Smart Cities

Hvad er en Smart building?

 • Smart buildings er en del af smart cities begrebet, som mere konkret fokuserer på det byggede miljø.
 • Smart buildings dækker over trivsel og produktivitet, samt life cycle costs og total cost of ownership, hvilket betyder at ægte smarte bygninger, er dem, der leverer bedre miljømæssige, sociale og økonomiske resultater.
 • Én alment anerkendt definition af Smart Buildings findes ikke, men forskellige forståelser af begrebet kan ses her, hvor den sidste med ’The human touch’ rummer et vigtigt fokus på mennesket, som ligger i tråd med fokus i dette opslag.

Læs mere om smart buildings

Denne søgemulighed hører under

Råd og vejledning

Informationsmøde

 • I forbindelse med opslaget afholdes informationsmøde om temaet. Herudover vil Innovationsfonden beskrive vejen til en god ansøgning og et godt projekt, mens Realdania/BLOXHUB vil fortælle nærmere om mulighederne i regi af BLOXHUB.
 • Tilmeld dig senest d. 16. maj på mail: info@bloxhub.org
  (Begrænset antal pladser - først til mølle)
 • Tid og sted
  Den 23. maj kl. 14-16
  BLOXHUBs lokaler i Fæstningens Materialgård
  Frederiksholms Kanal 30
  1220 Kbh. K

Kontakt

Spørgsmål omkring ansøgnings-procedurer og ErhvervsPhD og ErhvervsPostdoc-ordningen
Kontakt: Jane Thomsen
Mail: jane.thomsen@innofond.dk

Spørgsmål om opslagets faglige fokus
Kontakt: Simon Kofod-Svendsen
Mail: sks@realdania.dk

Spørgsmål omkring BLOXHUB og Science Forum
Kontakt: Torben Klitgaard
Mail: tkl@bloxhub.org