Tematiseringer

Den politiske aftale ’Fordeling af forskningsreserven 2023’ indebærer, at en stor del af en Innovationsfondens midler er tematiserede.

Det betyder, at Innovationsfonden i 2023 kan investere i forsknings- og innovationsprojekter inden for følgende temaer:

  • Digitalisering, teknologi og innovation
  • Grøn forskning, teknologiudvikling og innovation
  • Life science, sundhed og velfærdsteknologi

Temaerne er gældende for programmerne Innofounder, Innobooster, Innoexplorer, Erhvervsforsker, Grand Solutions og Internationale Samarbejder.

Den konkrete udmøntning af temaerne for de enkelte programmer står beskrevet i retningslinjerne for det pågældende program. Find oversigt over programmerne her

Programmerne Innofounder, Innoexplorer og Erhvervsforsker har dog også midler, der ikke er øremærket de politisk prioriterede områder.

Som noget nyt opretter Innovationsfonden desuden et nyt program for kvanteforskning og kvanteteknologi i 2023.

Læs mere i ’Aftale om fordeling af forskningsreserven i 2023’