Udbud af ErhvervsPhD-kursus 2017

Her finder du det samlede materiale til udbud af ErhvervsPhD-kursus for ErhvervsPhD-studerende.

ErhvervsPhD-programmet er et af fondens talentprogrammer. Via programmet uddannes og udvikles kandidater til erhvervsforskere, der har særlig indsigt i forskning med et forretningsmæssigt potentiale, og som under deres uddannelse og efterfølgende kan bidrage til forskning, innovation og udvikling på et højt kvalificeret niveau i både virksomheder, organisationer og på universiteter.

For at klæde de studerende på til den særlige rolle de har under deres uddannelse samt styrke deres erhvervsforskerprofil ønsker fonden at tilbyde alle ErhvervsPhD-studerende et obligatorisk kursus på ph.d.-niveau.

Kurset skal overordnet indeholde projektledelse, forretnings-og organisationsforståelse, innovation og entrepeneurship samt effektiv kommunikation.

Kurset sættes nu i udbud. Den udbudte opgave omfatter alt vedrørende undervisning, faciliteter og administration i forbindelse med kurset.

Første kursus skal igangsættes ca. maj 2018.

Interesserede kan læse hele udbudsmaterialet til højre på denne side. Selve opgavebeskrivelsen fremgår af ›Kontraktbilag 1 – Opgavebeskrivelse og Kravspecifikation‹.

Læs også retningslinjer for ErhvervsPhD udover udbudsmaterialet til højre. Dem finder du her:
https://innovationsfonden.dk/da/soegemulighed/erhvervsphd-ordningen

Fristen for at indsende et tilbud er fredag d. 9. juni 2017.

Spørgsmål kan stilles pr. mail til:
Jane.thomsen@innofond.dk senest d. 29. maj 2017.

Alle spørgsmål og svar i forbindelse med udbuddet vil blive offentliggjort her på siden.

Senest opdateret 1. juni 2017
Spørgsmål og svar vedr. udbud af ErhvervsPhD-kursus 2017

Når I i tilbudsbrevet skriver  ”Tilbudsgivers/sammenslutningens/konsortiets” navne osv, skelner I så juridisk og tilbudsteknisk mellem ”sammenslutninger” og ”konsortier”? Hvis en enkelt organisation som tilbudsgiver har underleverandører, er de så også en del af en ”sammenslutning” eller er der kun én tilbudsgiver+
Sammenslutning/konsortium bruges for en flerhed af tilbudsgivere, der går sammen om at afgive tilbud. Hvis en enkelt organisation som tilbudsbudsgiver (dvs. tilbuddet afgives af denne retlige enhed) har underleverandører, er der ikke tale om en sammenslutning af tilbudsgivere, men kun èn tilbudsgiver.

Som nævnt i udbudsbekendtgørelsen skal dansk benyttes som sprog ved afgivelse af tilbud. Gælder det også for alle bilag og CV›er?
Ved tilbuddet forstås selve løsningsbeskrivelsen, og  den skal være på dansk. Bilag, der kan vedlægges tilbuddet, kan være CV’er og dokumentation for tidligere erfaringer jf. bilag 2. Disse kan være på engelsk.

Hvordan er betalingsformen på kurset? Som eks. kan jeg nævne: skal/må vi opkræve betaling fra de erhvervs-ph.d. studerende for de point de tager ud over de 5 ects. som er obligatoriske fra jeres side?
Den udbudte opgave omfatter, at den enkelte studerende tager et kursus svarende til 5 ECTS-point. Kursusudbyderen kan mod betaling give plads til de ErhvervsPhD-studerende, der måtte ønske at tage flere af kursets elementer, så længe undervisningens indhold og kvalitet lever op til de krav, der er beskrevet i udbudsmaterialet.

Kan vi som offentlig finansieret forskningsinstitution løfte kravet om tegning af professionsansvarsforsikring i afsnit 16 i kontraktudkastet i kraft af vores selvforsikring?
Universitetets selvforsikring (omfattet af statens selvforsikringsordning) er tilstrækkelig forsikring i denne forbindelse og med en sådan vil I derfor opfylde kravet i kontraktens afsnit 16. Kontraktens pkt. 16 vil blive tilrettet med følgende tilføjelse:

»Krav om professionsansvarsforsikring gælder dog ikke, hvis kursusudbyderen er omfattet af statens selvforsikringsordning.«

Jeg kan ikke i udbudsmaterialet finde oplysninger omkring forventningen om udfyldelse af ESPD? Skal den udfyldes og medsendes tilbudsmaterialet?

Der er ikke en ESPD i forbindelse med dette udbud, da det følger en light-procedure.

Findes der en vejledning/formatskabelon, der kan guide vores ansøgningsindsats?
Tilbuddet skal indeholde en løsningsbeskrivelse og tilbudsgiveren kan benytte skabelonen i bilag 2, der indeholder nærmere vejledning om løsningsbeskrivelsen.