Grand Solutions, Store projekter, bevillinger fra DSF og HTF, internationale projekter m.m.

På denne side kan du finde administrative regelsæt, blanketter etc.

Investeringer i Grand solutions, Store projekter, Højteknologiske projekter og platforme, Strategisk forskning og Internationale bevillinger m.m. følger som hovedregel fire forskellige regelsæt, afhængig af bevillingstidspunkt, bevillingsgiver etc.

Det vil af investerings-/medfinansieringsaftale eller bevillingsbrev altid fremgå, hvilket regelsæt, der er gældende for et givent projekt. 

Enkelte internationale bevillinger er ikke underlagt de fire nævnte regelsæt. For disse bevillinger gælder alene de regler, der er oplistet i bevillingsbrevet.

De fire regelsæt, der er nærmere beskrevet nedenfor, er:

  •  Generelle vilkår for Grand Solutions og Store projekter
  •  Vilkår for investeringer fra DSF herunder SPIR og internationale bevillinger
  •  Generelle bestemmelser for bevillinger fra HTF og Samfundspartnerskaber
  •  Regler for bevillinger til internationalt samarbejde under  ARTEMIS/ECSEL, AAL og Eurostars

Desuden findes nederst på denne side andet materiale, der i varierende omfang anvendes på tværs af regelsættene.

Generelle vilkår for Grand Solutions og Store projekter

Følgende regelsæt gælder for store projekter og samfundspartnerskaber, der er bevilget sidst i 2015 samt Grand Solutions investeringerne for 2016.

Relevant materiale:

Blanketter til faglig og økonomisk årsrapportering samt slutrapporten vil blive stillet til rådighed på bevillingsportalen ”e-grant” i god tid inden rapporteringsfristerne.

Spørgsmål:
Alle spørgsmål rettes til den Investment Manager i Innovationsfonden, der er udpeget for det konkrete projekt. På bevillingsportalen ”e-grant” findes desuden forskellige kommunikationsblanketter som kan anvendes i tilfælde af spørgsmål.

Vilkår for investeringer fra DSF herunder SPIR og internationale bevillinger

Følgende regelsæt, der er udgivet af Styrelsen for Forskning og Innovation, gælder for alle bevillinger givet af Det Strategiske Forskningsråd, inkl. SPIR-bevillinger og internationale bevillinger. Desuden gælder det for Innovationsfondens bevillinger til strategisk forskning i 2014 samt visse af Innovationsfondens bevillinger til internationale samarbejder i ERA-net, JPI’er og Bonus fra 2014 - 2017.

Relevant materiale:

Spørgsmål:
Faglige spørgsmål rettes til den Investment Manager i Innovationsfonden, der har ansvar for bevillingen. Hvis du ikke kender vedkommendes navn bedes du kontakte Innovationsfonden på kontakt@innofond.dk, Tlf: 6190 5000 (hverdage kl. 9:00 – 15:00). 

Spørgsmål om administrative forhold rettes til Bevillingsadministrationen i Styrelsen for Forskning og Innovation (bevilling@fi.dk, tlf.: 3392 9200 (hverdage kl. 9:00 – 12:00), idet Styrelsen, med reference til Innovationsfonden, forestår administrationen af bevillingerne. 

Generelle bestemmelser for bevillinger fra HTF og Samfundspartnerskaber

Følgende regelsæt gælder for alle bevillinger fra Højteknologifonden. Desuden gælder det for Innovationsfondens bevillinger og samfundspartnerskaber givet ultimo 2014.

Relevant materiale:

  • Generelle bestemmelser (Dokumentet findes kun på dansk)
  • Styregrupperapport
  • Referat af styregruppemøde
  • Skemaer til økonomisk afrapportering vil blive stillet til rådighed på bevillingsportalen e-grant i god tid inden rapporteringsfristerne.

Spørgsmål:
Faglige spørgsmål rettes til den ”Investment Manager” i Innovationsfonden, der er udpeget for det konkrete projekt. På bevillingsportalen ”e-grant” findes desuden forskellige kommunikationsblanketter som kan anvendes i tilfælde af spørgsmål.
Spørgsmål vedrørende økonomi rettes til Anne Skjold Been på Anne.Skjold.Been@innofond.dk eller 6190 5067.

Regler for bevillinger til internationalt samarbejde under  ARTEMIS/ECSEL, AAL og Eurostars

Dokumenterne skal anvendes af de danske projektdeltagere ved rapportering til Innovationsfonden. Læs mere her