Investments

Ressourceeffektivt kød gennem brug af cirkulær økonomi og livscyklusvurderinger 2019 - 2021 Industrial Researcher
Durability of composite end plate for marine engine cooler 2019 - 2021 Industrial Researcher
NIHAX Sensible- Application 2019 - 2020 Innofounder
Seksuel chikane på arbejdsmarkedet - en retlig analyse i nationalt og EU-retligt perspektiv 2019 - 2022 Industrial Researcher
ITEA – EUREKA cluster call on software innovation International collaborations int-s
InnoExplorer InnoExplorer i-e
BiodivERsA call on ‘Biodiversity and Climate Change’ International collaborations int-s