Kød skal scannes for urenheder med ny røntgentype

Fondsprojekt, som skal give endnu bedre scanning af kød mod organiske urenheder på slagterierne til gavn for især eksportmarkederne.

En ny type røntgenscanner skal gøre den i forvejen høje danske fødevaresikkerhed endnu højere. Et nyt projekt, Modular Dark Field Detector, skal udvikle en ny type røntgenscanner, som kan opfange uønskede organiske fremmedlegemer som brusk, knoglerester, papir og træ i kød. I dag scannes der i forvejen for at opfange fx metal, glas eller sten i kødet.

- Ved at øge røntgenscannernes følsomhed kan vi gøre det finmaskede net, der i forvejen er på slagterierne endnu mere finmasket. Eksisterende udstyr kan allerede i dag minimere risikoen for, at farlige materialer som metaller og glas ikke ender ude hos forbrugerne. Men uønskede organiske materialer som papir, træ, brusk og knogler kan ikke opfanges af det eksisterende røntgenudstyr. Med Dark Field Projektet kan vi fange de organiske urenheder i kødet, siger projektlederen, seniorspecialist Lars Bager Christensen, Danish Meat Research Institute på Teknologisk Institut.

Installation af røntgenskannere af denne type vil således kunne understøtte den betydelige danske fødevare eksport.

 

Med Dark Field detektoren kan man afsløre eventuelle organiske fremmedlegemer i kød, som ikke kan ses med traditionel røntgen. Foto: Mikkel Schou Nielsen, Niels Bohr Instituttet 

- Opdager man for eksempel uønskede urenheder i dele af et parti kød, er der risiko for at hele partiet skal kaldes tilbage, siger Lars Bager Christensen.

For at kunne øge røntgenskannernes følsomhed overfor lette og fiberholdige fremmedlegemer skal skannerens modtager være i stand til at opfange meget små ændringer i den transmitterede røntgenstråling. Således bliver det muligt med hurtig røntgenteknik at opnå en følsomhed overfor små vævsforskelle som i dag kun kan opnås med tidskrævende MR skannere.

Alene markedet for skannere til fødevareindustrien vil give et omsætningspotentiale på 10 til 15 mill Euro for den opstart-virksomhed, som er det planlagte resultat af projektet.

Innovationsfonden har investeret fem mio kr. i projektet og det udføres af Danish Meat Research Institute, DMRI, på Teknologisk Institut som projektleder. Universitetsmiljøerne fra Niels Bohr Instituttet og DTU Nanotech har stor erfaring fra tidligere røntgenbaserede projekter. De øvrige parter dækker en bred vifte af fødevare producenter og -leverandører.

Projektets kernekomponent, selve Dark field detektoren udnytter, at røntgenstråler er elektromagnetiske bølger på linje med synligt lys. Der optræder således de samme brydnings effekter som vi kender fra almindelig optik: diffraktion og refraktion. Effekterne er dog væsentlig svagere ved røntgenbølgelængder og modtageren skal derfor indrettes med særlige røntgendifraktive elementer som gør den i stand til at opfange de svage effekter. Det centrale tema for projektet bliver således at bygge de følsomme elementer med en tilstrækkelig stabilitet, robusthed og pris som gør dem anvendelige i den meget omkostningsfølsomme fødevareindustri.

Om partnerne

Projektledelsen er på Teknologisk Institut, hvor Danish Meat Research Institute, DMRI, har mangeårig erfaring med at udvikle udstyr til anvendelse i fødevareproduktionen og har således bred viden om de krav til robusthed, service og brugerinterface som stilles i den danske fødevareindustri.

DTU Nanotech har stor interesse og erfaring i fabrikation af mikrostrukturer til røntgenkomponenter og -analyse. Gennem tæt samarbejde med DTU Danchip får projektet adgang til de nødvendige state-of-the-art produktionsfaciliteter.

InnospeXion er producent og leverandør af fødevare skannere til verdensmarkedet og vil derfor kunne udnytte de udviklede komponenter til at befæste denne position.

Niels Bohr Instituttet på Københavns Universitet har været projektleder for det bagvedliggende NEXIM projekt, et projekt som har demonstreret potentialet i den benyttede teknik.

Xnovo Technology har sin oprindelse på DTU og har som start up etableret sig som OEM leverandør af analyseprogrammer til røntgenskannere til materialeundersøgelse. Xnovo Tech er således erfaren i at oversætte laboratorie analyser til robust industri software og til medicinske anvendelser.

Tican: Som dansk eksportør af svinekød er Tican højt profileret på vigtige eksportmarkeder for højkvalitets kødprodukter som f.eks. England og Japan. En profil som er opbygget gennem stadig fokus på kvalitet og sikkerhed ved hjælp af et finmasket HACCP system som til stadighed udbygges med avancerede kontrolfunktioner.

FOSS har en lang historie som leverandør af sensorer og analyseudstyr til landbruget og tilgrænsende industrier. FOSS har derfor løbende afprøvning af nye teknologier som måske kan danne basis for morgendagens sensorer til bl.a. fødevareindustrien.

Category

Grand Solutions

Period

2017 2019

Investment

Innovationsfonden:
5. mio. kr.
Total budget:
7. mio. kr.

Project Manager

Seniorspecialist Lars Bager Christensen
7220 2657

Partners

Teknologisk Institut
DTU Nanotech
InnospeXion
Niels Bohr Instituttet
Xnovo
TICAN
FOSS

Original title

Modular Dark Field Detector