Tættere samspil med Syddanmark

Innovationsfonden ønsker at styrke sin nationale forankring i regionerne for være tættere på relevante klynger og udvider derfor med en programrådgiver i Region Syddanmark.

Fonden har ansat Mads Stubgaard-Schmidt, som får til opgave at udbrede kendskabet til fondens ordninger og være bindeleddet mellem det regionale miljø og Innovationsfonden.

Målet er et tættere samspil, som skal øge virksomhedernes adgang til Innovationsfondens ydelser og investeringsmuligheder, regionale programmer og erhvervsfremmetilbud i Region Syddanmark.

Mads Stubgaard-Schmidt vil derudover også vejlede virksomhederne om samarbejde med universiteter, udvikling af nye produkter samt støtte til ansættelse af højtuddannede.

Det er ingen hemmelighed at Odense og region Syddanmark har en af Europas mest succesrige klynger inden for robotområdet – men også andre områder som fx drone, velfærdsteknologi, offshore, og energi og miljøteknologi gør, at det giver mening for Innovationsfonden er være fysisk tilstede i området.

Klynger og netværk spiller en vigtig rolle som generator for vækst og innovation. Det gælder både for Danmark som helhed og for regioner og lokalområder. Derfor har Regeringen også udarbejdet en strategi for samarbejdet om klynge- og netværksindsatsen, der skal sikre en effektiv indsats, der bidrager til at skabe fremtidens stærke konkurrencedygtige og innovative virksomheder.

Tre af klyngerne i regionen kan allerede smykke sig med EU-guldstatus som er den højeste anerkendelse en europæisk erhvervsklynge kan opnå. Guldcertifikatet fra EU er et bevis på, at klyngeorganisationerne gør et godt stykke arbejde for at knytte sine medlemmer; virksomheder, forsknings- og uddannelsesinstitutioner, tættere sammen, så de kan dele viden og udvikle sig til gavn for væksten.

Mads Stubgaard-Schmidt får base i Væksthus Syddanmark i Odense, men vil bruge meget af sin tid ude blandt regionens virksomheder, erhvervsfremmeaktører og forskningsmiljøer.

  • Mads har arbejdet i Danfoss, Aalborg Portland og Nissens, hvor han bl.a. arbejdede med produkt- og forretningsudvikling.
  • Senere gik han ind i startup-miljøet med en ansættelse i Syddansk Innovation, som investerer en blanding af privat og offentlig kapital i startups. Her var han ansvarlig for kommunikation og analyse og har omgivet sig med pitches, forretningsplaner og driftige idéer.

Den tre-årige samarbejdsaftale

  • Innovationsfonden, Væksthus Syddanmark og Region Syddanmark indgår en tre-årig samarbejdsaftale, der træder i kraft fra den 1. marts 2017.
  • Aftalen skal gøre det lettere for syddanske virksomheder at få adgang til viden om de investeringsmuligheder som Innovationsfonden tilbyder i Region Syddanmark.

Klyngestrategi