Nye cellefabrikker skal sikre dansk førerposition

50.000 danske arbejdspladser inden for fermentering kan blive til mange flere, når nyt projekt revolutionerer konstruktionen af cellefabrikker og derved potentielt øger produktion af bio-produkter markant.

Press release April 27, 2017 at 9:00am CEST

Danmark har en lang tradition for at bruge genmodificerede svampe i cellefabrikker til at producere biologiske produkter. Eksempelvis udvindes insulin fra gær og industrielle enzymer fra skimmelsvampe – begge er produkter, som biddrager signifikant til den danske samfundsøkonomi. Der er derfor store muligheder, hvis svampes gode produktionsegenskaber kan udnyttes til fremstilling af andre værdifulde produkter til brug i biotek-, pharma- og fødevareindustrien. Etableringen af nye cellefabrikker er ofte tids- og ressourcekrævende og langt de fleste etableres derfor i en lille håndfuld velkarakteriserede svampearter, hvor man bruger tid og ressourcer på at optimere produktionen.

Forskere på DTU Bioengineering vil i samarbejde EVOLVA, Novo Nordisk og Novozymes indføre et paradigmeskifte for konstruktion af cellefabrikker. Projektet DIVERSIFY vil gøre det muligt hurtigt at teste, om en ny mikroorganisme vil være velegnet til at producere et givent produkt. På den måde kan man gå bort fra blot at optimere på de samme få mikroorganismer igen og igen og i stedet udnytte potentialet i den store genetiske variation i svamperiget. Professor Uffe Hasbro Mortensen, som står bag projektet uddyber:

- Vores hypotese er, at cellefabrikker med fordel kan laves af værter, hvis fysiologi naturligt er gearet til at producere produktet. Vi vil derfor skabe en unik svampeplatform, hvorpå man hurtigt kan lave en cellefabrik og teste sig frem til den bedste produktionsvært til det ønskede produkt.

Metoden vil både forkorte produktionstiden og nedsætte omkostningerne markant og vil derved radikalt øge sandsynligheden for, at en ny cellefabrik når til markedet. På den måde sikres Danmarks førerposition inden for mikrobiel produktion af biologiske produkter. Senior Director på Novozymes Carsten Hjort udtaler:

- Bioteknologi undergår i disse år en dramatisk transformation, hvor nye metoder og teknologi kan muliggøre rentabel produktion af biologiske produkter som i dag kun kan fremstilles i små mængder. Det er afgørende for Novozymes at være helt fremme i førerfeltet inden for dette område. Det kan vi kun komme ved at arbejde sammen med kompetente partnere fra universiteter og industri. Diversify projektet danner en optimal ramme omkring dette partnerskab.

Projektet koncentrerer sig om gær og svampe, men kan udvides til også at omfatte bakterier og planter på et senere tidspunkt. Det giver mulighed for i fremtiden at skalere metoden til andre brancher, og dermed har projektet potentialet til at forbedre Danmarks bioøkonomi i endnu højere grad. 

Projektet er et samarbejde mellem DTU Bioengineering, Evolva, Novozymes and Novo Nordisk.

Investering

  • Fondens investering: 20,2 mio.
  • Samlet projektbudget: 31,7 mio.
  • Varighed af projektet: 4 år
  • Projektets officielle titel: DIVERSIFY – En biodiversitet baseret strategi til cellefabrik

Om cellefabrikker

En cellefabrik er en mikroorganisme, som via genteknologi er blevet omdannet til at producere et stof, som den ikke naturligt ville producere, for eksempel insulin eller vanillin. Processen er meget tidskrævende og dyr, og derfor bruger man kun ganske få velafprøvede mikroorganismer til cellefabrik konstruktion. 

Kontakt

DTU Bioengineering, Projektleder og professor Uffe Hasbro Mortensen
Mail: um@bio.dtu.dk
Tlf.: 4525 2701

Novozymes A/S, Senior Director Carsten Hjort
Mail: cahj@novozymes.com
Tlf.: 30776256

DTU Bioengineering, Kommunikationschef Mette Marcussen
Mail: mehma@dtu.dk
Tlf.: 2371 2310

Innovationsfonden, Konstitueret kommunikationschef Thomas Bjerre
Mail: Thomas.Bjerre@innofond.dk
Tlf.: 6190 5019