Thürmer-patent får nyt liv med 3D-print

To norske partnere skal sammen med Thürmer Tools udvikle næste generation skæreværktøj til et potentielt mia. marked.

August 31, 2017

3D print-teknologien giver mulighed for at konstruere værktøjer på helt nye måder, og med udgangspunkt i et eksisterende patent på et skæreværktøj fra Thürmer Tools, er det ambitionen at udvikle næste generation. 

Samarbejdspartnerne er norske Sintef, som er et af Europas største uafhængige forskningsinstitutter samt  maskinproducenten Tronrud Engineering, der er eksperter i 3D-print teknologi. Samarbejdet er realiseret i kraft af Eurostars-programmet, som støtter internationale forskningsintensive SMV’er

-  Thümer-projektet er godt eksempel på et markedsrettet udviklingsprojekt, der er med til at styrke forskning og innovation mellem forskningsinstitutioner og virksomheder, siger Jens Peter Vittrup fra Innovationsfonden.

Et helt centralt punkt for projektet er selve designet af de indre kølekanaler, som sikrer køling og smøring, mens værktøjet er i brug. Opgaven er at skabe et smidigere flow gennem værktøjet, så kølingen og smøringen sker præcis der, hvor der er størst behov for det. Dermed vil forbruget af køle-smøremiddel både optimeres og minimeres.


PR Foto: En tidlig prototype af 3D printede tappe, Thürmer Tools

Ambitionen er også, at det nye design, vil kunne forlænge værktøjets holdbarhed væsentligt samt at hastigheden under brug, vil kunne forøges med op til 20 %.

Derudover forventes det at selve værktøjet, vil veje knap halvdelen af, hvad tilsvarende skæreværktøjer vejer i dag.

Det kommende 3D-printede design byder derfor på en lang række innovative forbedringer, som vil stå stærkt i forhold til det eksisterende marked, som anslås til at have en værdi på mere end EURO 17,5 mia. om året. 

For Thürmer Tools giver det mulighed for at udvide forretningen og rykke ind på helt nye globale markeder.

Investering

 • EU/EUROSTARS
 • Investering: DKK 2,25 mio.
 • Samlet investering: DKK 12 mio.
 • Projektstart: 1. oktober 2017

Fakta

 • Thürmer Tools leverer designs og står for diverse test, samt efterbearbejdning værktøjerne. 
 • Sintef og Tronrud står for forskningen.  
 • Når projektet er afsluttet, står de norske partnere for produktionen af 3D printede råemner.

Projektets mål

 • 30 % forlængelse af værktøjets holdbarhed
 • 20% forøgelse i hastighed ved værktøjets brug
 • 15% reduktion i brug af køle-smøremiddel
 • Op til 60% lettere værktøj
 • Målet er i 2024 at opnå en produktion af 200.000 styk højt avancerede maskintappe pr år.

Eurostars

 • Eurostars er et international program målrettet udviklingsprojekter for forskningsintensive SMV’er. Der skal være deltagere fra minimum to, af Eurostars 35 medlemslande, og 50% af projektet skal udføres af de deltagende forskningsintensive SMV virksomheder. 
  Læs mere om Eurostars