Hjemmeblodprøver skal udvikle personlig medicin

I projektet PREPARED forsøger man at udvikle en analysemetode, der vha. af en fingerprikblodprøve skal måle niveauet af biologisk medicin.

Atonomics A/S, Parker Instituttet, Bispebjerg- og Frederiksberg Hospital vil som en del af et internationalt konsortium udvikle en analysemetode, der, vha. en fingerprikblodprøve, kan måle niveauet af biologisk medicin samt de antistoffer, der kan neutralisere virkningen af denne medicin.

Analysen skal foretages på en platform ved navn Trace™ som muliggør, at patienter selv via en enkelt dråbe blod kan foretage blodprøveanalysen i eget hjem indenfor 15 minutter.

Projektet vil yde et væsentligt bidrag til udvikling af personlig medicin indenfor patienter, der modtager behandling med biologisk medicin ved, at lægerne kan dosere medicinen mere præcist. En tilgang der potentielt set kan optimere behandlingen af patienterne og sikre en bedre udnyttelse af sundhedsvæsenets ressourcer.

De internationale partnere består af Percuros BV samt Oxford Universitet. Atonomics bidrager med IP-rettighederne til analysemetoden samt udviklingen af Trace™ platformen således, at den kan eksekvere analyse. 

Percuros´ bidrag er udvikling af selve analysemetoden, Parker Instituttet bidrager med løsning af såvel kliniske og akademiske opgaver og Oxford Universitet bidrager med akademisk ekspertise.

Category

Grand Solutions / Internationale samarbejder

Period

2017 2019

Investment

Innovationsfonden:
2,4 mio. kr.
Total budget:
10 mio. kr.

Partners

Percuros BV
Oxford Universitet
Atonomics A/S
Parker Instituttet
Bispebjerg Hospital
Frederiksberg Hospital

Program: Eurostars

Læs mere om investeringsprogrammet

Se projektside på Eurostars-Eureka.eu

Eurostars er et samfinansieret program mellem Innovationsfonden, EUREKA og EU-Kommissionen.

Vittrup's picture
Call me directly 
6190 5023