Nanogødning skal markant reducere landbrugets fosforudledning

Landbrug og vandmiljø kan se frem til en markant reduktion i fosforudledningen, når et nyt  forskningssamarbejde vil komme overgødskning i landbruget til livs ved hjælp af nanoteknologi.

Press release November 13, 2017 at 9:00am CET

Hvert år gødes landbrugsjorden med et stort overskud af fosfor, som ophober sig i jordlagene uden nogensinde at gøre gavn i afgrødeproduktionen - kun 15-25 pct. af den tilførte fosfor hjælper planterne i deres vækst.

Det overskydende fosfor har blandt andet en negativ effekt på vandmiljøet, der gradvist ødelægges af fosforudledning, hvorfor Landbrugspakken, der netop er trådt i kraft, pålægger landbruget at reducere udledningen af fosfor markant.

Men et nyt Innovationsfondsprojekt på Institut for Plante- og Miljøvidenskab ved KU forsøger at udvikle en mere effektiv fosforgødning ved hjælp af nanoteknologi. Forskerne prøver som noget helt nyt at indkapsle fosfor i bionedbrydelige nanopartikler, som planterne kan optage via bladene og dermed undgå binding af fosfor i jorden.

- Projektet varsler et paradigmeskifte, hvor vi kan bruge fosfor præcis, når planten har brug for det, fortæller projektleder Søren Husted, der er professor i plantevidenskab på Institut for Plante- og Miljøvidenskab.

Søren Husted forventer, at nanogødningen kan reducere forbruget af fosfor til 25-30 pct. af den mængde fosfor, som landbruget bruger i dag.

Nanogødningen gør det desuden lettere at begrænse gødskningen til de tidspunkter, hvor afgrøderne rent faktisk kan udnytte fosforen.

- Målet er, at vi kan erstatte de 25 kilo fosfor per hektar, vi årligt bruger med kun 5-8 kilo fosfor som tilføres direkte på planterne. Herved »by-passer« vi jorden og de mekanismer, der binder gødningen på en form, som planterne ikke kan få fat i. Den enorme mængde fosfor, der i dag ikke bliver optaget af planterne udgør et kolossalt spild af en kostbar og begrænset naturressource og er desuden et miljømæssigt problem, når det udvaskes til vandmiljøet, siger Søren Husted

Effektiv nanofosfor er win-win
Der er ikke kun miljømæssige gevinster i spil, da mere præcis og fokuseret brug af fosfor vil spare landbruget for indkøb af den dyre gødning og samtidig potentielt skabe større høstudbytte fra afgrøderne.

Chefkonsulent i gødning Leif Knudsen fra SEGES, der er partner i projektet, forklarer:

- Det er virkelig en »win-win«, hvis vi lykkes med at optimere på afgrødernes optagelse af fosfor. Det gavner både landmandens økonomi og miljøet.

Den anden partner fynske Flex Fertilizer skal producere gødningen og sikre, at nanogødningen kan konkurrere med de traditionelle gødninger på markedet.

- Vi skal dokumentere, at den nye fosforgødning er mere effektiv end de eksisterende gødninger – gødningen bliver mere kostbar, og vi skal derfor kunne retfærdiggøre merprisen – Hvis der er et økonomisk incitament, så er dørene åbne hos de landmænd, der ikke nødvendigvis har råd til meromkostningen, siger produktansvarlig Allan Holm Nielsen.

 

Investering

  • Grand Solutions
  • Fondens investering: 14 mio. kr. 
  • Samlet budget: 21,7 mio. kr. 
  • Varighed: 4 år
  • Officiel titel: SMART-P

Fakta 

  • Landbruget tilfører typisk 20-30 kg fosfor pr. ha. jord årligt, men kun 15-25% af den tilførte fosfor optages af planterne, fordi det bindes hårdt i jorden.
  • Den dårlige udnyttelse af fosfor har ført til, at der over de sidste 75 år gennemsnitligt er akkumuleret ca. 1500 kg fosfor per hektar i dansk landbrugsjord.
  • Projektet skal videreudvikle og dokumentere effekten af at gøde med fosfor direkte på planternes blade og hermed udvikle en helt ny generation af gødning, som optages effektivt uden at blive bundet i jorden.
  • Fosfor er, ligesom kvælstof, et plantenæringsstof og vigtig årsag til forekomsten af alger i mange søer og kystnære områder.

Kontakt 

Institut for Plante- og Miljøvidenskab, professor Søren Husted
Tlf. 2371 0001

FLEX FERTILIZER DK, produktansvarlig Allan Nielsen
Tlf. 2811 1551

SEGES, Chefkonsulent iGødskning i afdelingen for Planteinnovation Leif Knudsen
Tlf. 8740 5428

Pressekontakt

Kommunikationsmedarbejder, Patrick Lehto Larsen
Mail: patrick.lehto.larsen@innofond.dk
Tlf. 6190 5008