Ny viden skal sikre bedre renovering af almene boliger

En stor del af det almene boligbyggeri fra efterkrigstiden står i de kommende år over for omfattende renovering. Et ErhvervsPostdoc-projekt skal skabe grundlag for bedre arkitektrådgivning i forbindelse med store byggeprojekter.

October 10, 2017

Projektet går i gang på et tidspunkt, hvor en stor andel af det almene boligbyggeri i Danmark skal igennem gennemgribende renoveringer og forbedringer.

Cirka hver femte danske bolig er en almen bolig. De omfattende renoveringsprojekter kommer dermed til at påvirke rigtig mange danskeres hverdag og fremtid. Alene af den grund er det vigtigt, at projekterne kører så godt og gnidningsfrit som muligt, og at forbedringerne skaber fremtidssikrede områder.

- Det handler ikke alene om renovering og facader, men om at opbygge samfund arkitektonisk og socialt. På de store boligafdelinger berører disse projekter mange mennesker under selve processen. Områderne skal være gode steder at leve i mange år fremover, og projekterne får afgørende betydning for hele områders ry og identitet, siger Postdoc Camilla Hedegaard Møller.

Camilla Hedegaard Møller er netop startet på sin ErhvervsPostdoc hos JJW Arkitekter, der som rådgivere har omfattende erfaring med almene boliger.


Bellahøj Husene: Foto PR: Carsten Andersen

Arkitekter kan mere end udskiftning af facader
​Camilla Hedegaard Møller og JJW Arkitekter håber at forskningsprojektet, som er et samarbejdsprojekt med Institut for Bygningskunst, By og Landskab på KADK, kan skabe ny viden, som er til glæde for hele branchen.

- Arkitekter er uddannede til at tænke i og arbejde med komplekse helheder. De beslutninger, der træffes i de tidlige faser, er helt afgørende for den konkrete arkitektoniske, sociale og økonomiske gennemførsel af projekterne. Arkitekter kan bidrage med at skabe langt flere værdier samfundsmæssigt og i det enkelte projekt end at udskifte facader eller få bugt med skimmelsvamp, siger hun.

Camilla Hedegaard Møller skal helt konkret undersøge, hvilke behov, problemer, drømme osv. der er hos interessenter som f.eks. beboerne, boligselskaber, kommuner og Landsbyggefonden i de tidlige faser, når byggeprocesserne går i gang. Hun skal lave casestudier, som kan kaste lys over, hvad der konkret foregår i de tidlige faser. Hvilke dilemmaer og problemstillinger støder man typisk ind i?

I forskningsprojektet skal hun blandt andet følge renoveringen af højhusene i Bellahøj og Brøndby Strand.

- Jeg ønsker at bidrage med viden, som er til gavn for alle indenfor feltet. Det skal give JJW Arkitekter et bedre grundlag for at agere kommercielt. Som forsker ønsker jeg først og fremmest at bidrage til, at arkitektfaglig rådgivning i højere grad baserer sig på forskningsbaseret viden, dyb indsigt i bygherrens, beboernes og interessenternes behov og forståelse for processerne. Det handler om, hvordan vi bygger et bæredygtigt samfund, afslutter Camilla Hedegaard Møller.


Bella-højhusene er et  af de boligkomplekser, der skal renoveres i forbindendelse med projektet. Foto PR: Carsten Andersen

  • ErhversPostdoc-projektet laves hos JJW Arkitekter i samarbejde med Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK)

Læs mere

Tema: Erhvervsforsker
i byggeriet