Innovationsfonden flytter til Aarhus

Regeringen offentliggjorde den 19. januar 2018 en plan for udflytning af statslige arbejdspladser fra København, herunder at Innovationsfonden skulle flytte til Aarhus.

January 25, 2018

Innovationsfondens bestyrelse har på et bestyrelsesmøde den 24. januar taget denne beslutning til efterretning og indstiller til Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte, at Innovationsfonden flytter sit hovedkontor til Aarhus.

- Det er for bestyrelsen særdeles vigtigt, at Innovationsfonden fortsat lever op til sit formål om at løfte dansk viden og skabe vækst i Danmark. Nu går vi i gang med at udarbejde en plan, der skal sikre den bedst mulige flytning af fondens hovedkontor til Aarhus. Det fortæller Jens Maaløe, formand for Innovationsfonden.

Bestyrelsen for Innovationsfonden vil, i tæt samarbejde med fondens ledelse, udarbejde en detaljeret plan for flytningen.

Investerings-programmer