Lettere adgang til hospitaler giver virksomheder vækst

Seks års samarbejde i Patient-at-Home har ført til 45 nye produkter, som gør det lettere at være patient i eget hjem. 13 er allerede solgt til sundhedssektoren. 2 til store internationale virksomheder. En konference den 1. februar 2018 præsenterede resultaterne.

February 20, 2018

Udfordringen er kendt: Antallet af ældre over 65 år er stærkt stigende og presset på sundhedsvæsenet vokser. Samtidig ønsker flere ældre at være i egen bolig og have kontrol over deres helbred. Det stiller nye krav til sundhedsvæsnet og til nye produkter, som giver ældre mulighed for egenomsorg og behandling på distance.

Det har været omdrejningspunktet for Patient@home, Nordens største velfærdsteknologiske forsknings- og innovationsprojekt. Med en investering på 190 millioner kroner, fra blandt andre Innovationsfonden og Syddansk Vækstforum, har 66 virksomheder og en lang række kommuner, hospitaler og videninstitutioner samarbejdet om at skabe viden, udvikle løsninger, teste og få bruger-feedback på løsninger og metoder til kliniske problemstillinger. 

Torsdag den 1. februar 2018 præsenterede projektet resultaterne for et talstærkt publikum på en konference på Syddansk Universitet i Odense.


Video: Se sammendrag fra konferencedagen
 

Døråbner til sygehusene
- Patient@home har åbnet døre for os ind til sygehusene. Vi har fået adgang til klinikere, som vi ellers ikke havde mulighed for at komme i tale med, lyder det fra Ulrik Schønnemann, der er partner i virksomheden MedWare, som udvikler web- og appløsninger til sundhedssektoren.

Medware har igennem Patient@home udviklet en app, som giver patienter med knogleskørhed målrettet viden om blandt andet kost, motion, medicin og scanningsresultater.

- Samarbejdet gennem Patient@home har gjort, at appen hurtigt kunne testes hos brugerne. Det betyder, at vi nu står med et godt og gennemtestet produkt, som giver vækst i vores forretning, siger Ulrik Schønnemann.

Løsninger til gavn for patienter
Modellen for samarbejde har vakt interesse langt ud over Danmarks grænser, og et internationalt Advisory Board har fulgt projektet. Sammen har partnere fra erhvervslivet, hospitaler, kommuner og forsknings- og videninstitutioner bidraget til at identificere faktiske behov i sundhedssektoren. Og sammen har de frembragt ny forskning og brugertest, så løsninger passer til faktuelle behov og strukturer, som de skal virke i. 

I følge partnerne selv skal en stor del af Patient@homes succes netop tilskrives denne brobygning mellem virksomheder og hospitaler og afstanden mellem de to kulturer er blevet mindre. 

- Man kan sige, at Patient@home har været motor for et nødvendigt samarbejde med private firmaer. Hvor vi har kunnet hjælpe med hurtigt at teste nye produkter og finde løsninger til gavn for patienterne, og som gør hverdagen bedre for personale, siger Peder Jest, direktør på OUH Odense Universitetshospital. 

Resultatet er en høj succesrate. Efter seks år er 40-50 procent af alle projekter, der er igangsat i Patient@home, endt med et produkt eller en service. Samtidig er 50-60 procent af de udviklede produkter og services allerede implementeret i sundhedsvæsenet. Og det kan aflæses i virksomhederne vækstrater. 

Artikel er fra welfaretech.dk der er Danmarks største medlemsbaserede klyngeorganisation for sundhed og velfærdsteknologi.

Investering

Eksempler på projekter

  • Den første Care-O-bot kommer til Danmark: Gennem Patient@home fik robotforskere fra SDU mulighed for at indkøbe en avancerede servicerobot. Forskerne har nu videreudviklet Care-O-botten, så den efter planen ruller ind på Ølby Ældrecenter i Køge i efteråret 2018, hvor den skal servere vand og hjælpe med vasketøj. Læs mere
  • KOL-kufferten: Telemedicinsk løsning for KOL-patienter udviklet og idriftsat på OUH i samarbejde med firmaet Medisat. Patienterne kan gennem patientkufferten tale med hospitalspersonale via video, og relevante medicinske apparater kan tilsluttes kufferten, så behandlingsmonitorering kan foretages i hjemmet. Læs mere
  • Moto fliser: Interaktive træningsfliser fra Entertainment Robotics er blevet udviklet i Patient@home. Test af fliserne viser, at ældre får 150 procent bedre balance, stærkere ben ved at træne på fliserne. Læs mere

Kontakt

Kommunikationschef, Innovationsfonden, Thomas Bjerre
Mail: thomas.bjerre@innofond.dk
Tlf. 6190 5019