Dansk energiforskning øger konkurrenceevne og eksport af grønne løsninger

I rapporten Energi18 giver EUDP, ELFORSK og Innovationsfonden en fælles status på de danske investeringer i energi og ambitionerne for fremtiden.

June 27, 2018

Rapporten viser, at den grønne omstilling er i fuld gang. Priserne på vindenergi, solceller og batterier falder drastisk og giver nye muligheder for Danmark. Det skaber også en udfordring i form af en skærpet international konkurrence, hvor Danmark risikerer at sætte sin førerposition over styr.

Dansk eksport af energiteknologi taber pusten
I 2017 var Danmarks eksport af energiteknologi og –service 85 mia. kr. Det er en stigning i forhold til 2016 på 1,5 procent. Halvdelen af eksporten af energiteknologi kommer fra grønne teknologier, men her er eksporten for tredje år i træk faldet. Det er vigtigt at få vendt denne udvikling, hvilket kræver investeringer.

Læs også: Fonden, EUDP og ELFORSK satte under info-møde i Vejle rammerne for en god ansøgning -  fristen for energi-projekter er den 14. august

Fondens investeringer i energi

  • I 2017 har Innovationsfonden investeret ca. 100 mio. kr. i syv Grand Solutions-energiprojekter inden for vind, energieffektivitet, lagring og systemintegration.
  • Derudover har fonden foretaget mindre energiinvesteringer i forskertalenter/erhvervsforskere, iværksætteri (InnoFounder) og innovation i små og mellemstore virksomheder (InnoBooster) på 35 mio.kr.
  • Fonden har i 2017 udarbejdet en international strategi, og de internationale aktiviteter på energiområdet i 2017 omfatter fire Eurostars-projekter og fire projekter med ca. 8 mio. kr. til de seks danske partnere i EU Cofund Electromobility Europe.
  • I 2017 indgik fonden aftale med det kinesiske videnskabsministerium MoST om årlige bilaterale opslag i 2018, 2019 og 2020 om energi.
  • I 2018 er der indgået en aftale med Indien om bilaterale opslag på energiområdet. Innovationsfonden indtrådte endvidere i EU Cofund Smart Energy Systems med opslag i 2018.

Innovationsfondens investeringsstrategi i energi
Innovationsfondens investeringsstrategi for energi fra 2018 til 2020 tager afsæt i, at omstillingen i energisektoren giver gode muligheder for radikalt nye løsninger, og at store teknologiske gennembrud typisk har afsæt i ny viden og nye kompetencer opnået gennem stærk forskning og stærke offentligt-private samarbejder.

Derfor vil fonden styrke den strategiske forskning på energiområdet, øge innovationskraften i den danske energisektor og medvirke til udvikling af radikalt nye løsninger til fremtidens energisystem. Endvidere investerer fonden på tværs af sektorer i nye energiteknologier med højt indhold af materialeteknologi og nye services og forretningsmodeller med højt indhold af IKT.

Samarbejde om energi

  • Innovationsfonden, EUDP og ELFORSK arbejder sammen om at omsætte lovende forskningsresultater til kommercielt bæredygtige industrielle løsninger.

Energiåret 2018

Hent rapporten

Vidste du?

  • På den fælles webportal energiforskning.dk kan du følge med i, hvad de tre offentlige programmer støtter – og hvad de dermed bidrager med, når det handler om udvikling af nye løsninger og teknologier på energiområdet.

Investeringsstrategi:
Energi