Kick-off 2.1 2018

Kick-Off: Industrial PhD

Event
27. februar 2019
Time
10.00-13.30
Place
3A Skelbækgade, Scandic, Kødbyen

Vær opmærksom på, at der kun er adgang for allerede godkendte ErhvervsPhD-projekter

Hvis I får godkendt jeres ansøgning, skal alle virksomhedsvejledere, universitetsvejledere og ErhvervsPhD-studerende deltage i et fælles Kick-off-møde. Forberedelse inkluderer en poster om projektet.

Møderne har følgende formål:

 • At klæde projektparterne på til et godt samarbejde
 • At give mulighed for at netværke på tværs af projekterne
 • At lade Innovationsfonden møde de projekter, vi har investeret i.

Programmet inkluderer forskellige aktiviteter, der ruster til et godt samarbejde og giver indblik i andres gode idéer til samarbejde og projektindhold. I skal bl.a. vise jeres projekt ved en poster session. I skal ikke holde oplæg om posteren, men være til rådighed for andre, der gerne vil høre nærmere om projektet (se guide nedenfor).

OBS: Posteren skal både medbringes fysisk til Kick-off-mødet og sendes til erhvervsforsker@innofond.dk forinden.

Program

 • 09.00 - 10.00 Registration
 • 10.00 - 10.15 Welcome - why are we meeting today?
 • 10.15 - 10.20 Learn from the best – watch movie clips with good advice from Industrial PhD partners
 • 10.20 - 10.50 Poster session – communicate your project and identify peers
 • 10.50 - 10.55 Learn from the best – watch movie clips with good advice from Industrial PhD partners
 • 10.55 - 11.55 Live through the Industrial PhD experience and solve critical Industrial PhD dilemmas by playing Trilemma – The Industrial PhD Board Game (1. round)
 • 11.55 - 12.30 Eat a nice lunch and network
 • 12.30 - 13.30 Live through the Industrial PhD experience and solve critical Industrial PhD dilemmas by playing Trilemma – The Industrial PhD Board Game (2. round)
 • 13.30 - 14.00 Stay and have a meeting with your project partners (optional).

Tilmelding

 • Der er åbent for tilmelding indtil 4. februar 2019

Alle deltagere skal tilmeldes med angivelse af navn og de øvrige oplysninger, der er angivet i tilmeldingsblanketten.

Vejledere er ikke automatisk tilmeldt, fordi kandidaten har tilmeldt sig. I kan enten tilmelde jer hver for sig, eller én kan tilmelde alle deltagere fra projektet.

Guide til poster

Projektfakta

 • Projektparter og titel – karakteristika om virksomhed, universitet/institut og studerende samt billede af den studerende, så interesserede kan finde vedkommende blandt deltagerne

Problem og løsning

 • Hvilket problem løser dit projekt?
 • Hvad er dit projekts forskningsbidrag?
 • Hvad er dit projekts forretningsmæssige og kommercielle potentiale?
 • Hvad er dine specifikke forskningsmæssige- og forretningsmæssige udfordringer?

Andre relevante fakta og/eller best practice

 • Andre relevante fakta og/eller dit bedste råd til at gennemføre et succesfuldt ErhvervsPhD-projekt 

Posteren skal have følgende format: A2, mål 420 × 594 mm. De vil blive hængt op med elefantsnot.

Bemærk

Hvis man er bosat i udlandet eller har deltaget i et kick-off indenfor de sidste tre år, behøver man ikke deltage.