""

Temadag om finansiering:
7 gode muligheder

Event
6. december
Time
10:00 - 13:00
Place
Novi Science Park, Aalborg

Tilskud, lån eller anden form for hjælp til finansiering.

Er din virksomhed i vækst, har I et spændende innovationsprojekt, har I behov for kompetenceudvikling, eller står I foran andre udviklingsmuligheder?

Få et overblik over nogle af de muligheder, der er for finansiering og kapital, når vi inviterer til temaarrangement omkring emnet.

Program

  • 10:00-10:10: Velkomst og indledning
  • 10:10-10:30: Innovationsfonden v/Rene Damkjær
  • 10:30-10:50: Vækstfonden v/Jan Jonassen
  • 10:50-11:10: Nord Danmarks EU-kontor v/Benjamin Holst
  • 11:10-11:30: Future Food Innovation v/Bjarne Langdahl
  • 11:30-12:00: Sandwich
  • 12:00-12:20: Nordjysk Lånefond v/Poul Kvist
  • 12:20-12:40: Coop Crowdfunding v/Nicolai Jæpelt
  • 12:40-12:55: Next Step v/Rubin Dollerup Nielsen
  • 12:55-13:00: Afrunding og afslutning

Medlemmer af Nordjysk FødevareErhverv deltager gratis. No-show-fee på 200 kr. inkl. moms. Ikke medlemmer deltager for 250 kr. inkl. moms.

Seneste tilmelding er tirsdag den 4. december.

De 7 muligheder

Innovationsfonden
Innovationsfonden er etableret af Uddannelses- og forskningsministeren for at løfte strategiske forsknings- og innovationsprojekter i hele landet, hvor risikoprofilen er høj.

Vækstfonden
Vækstfonden er statens finansieringsfond, som er en uafhængig fond, der skal fremme vækst og fornyelse i små og mellemstore virksomheder.

NordDanmarks EU-kontor
NordDanmarks EU-kontor er en selvstændig forening, som er etableret af bl.a. de 11 nordjyske kommuner. Målet er at understøtte aktiviteter, der bidrager til en øget internationalisering, vækst og flere arbejdspladser i Nordjylland.

Future Food Innovation
Future Food Innovation har til formål at styrke innovationskraften og sikre et internationalt konkurrencedygtigt fødevareerhverv. Det skal ske ved at bringe virksomheder, viden og brugere sammen således, at de udvikler og kommercialiserer nye innovative produkter.

Nordjysk Lånefond
Nordjysk Lånefond har til formål at tilbyde attraktive, rentelettede lån til nordjyske iværksættere og virksomheder med betydeligt udviklingspotentiale for at fremme
innovation og jobskabelse i private virksomheder, hvilket bidrager til generel vækst i Nordjylland.

Coop Crowdfunding
Coop Crowdfunding er et partnerskab mellem Coop og Lendino, der har specialiseret sig i crowdfunding. Der tilbydes en platform, hvor de 1,7 mio. medlemmer af Coop og de producerende ildsjæle kan mødes og sammen omsætte visionerne til konkrete varer.

Next Step
Next Step er et program hos Nordjysk FødevareErhverv, hvor der kan ydes tilskud til et kompetenceudviklingsforløb, der kan være med til at ruste virksomheden til vækst og udvikling.

Vi glæder os til at byde dig velkommen til "7 gode muligheder".