Innovationsfondens projekter inden for vind- og gassektoren

Event
24. april
Time
16:45 - 20:15
Place
IDA Mødecenter, København

På dette gå hjem-møde får du indsigt i nogle af de projekter, som Innovationsfonden sætter penge i for at medvirke til fremtidens CO2-frie, grønne samfund - for at Danmark også fremover kan være førende inden for grøn teknologi.

Vi starter med at høre om løsningerne på lejeproblemerne i vindmøller, som er meget dyre at få op at stå igen efter nedbrud. Derefter kan du høre om udviklingen af fremtidens plastsolceller, som kan klistres på bygningsfacader m.v., og efter pausen skal vi høre om fremtidens gassystemer, som giver mulighed for at udnytte eksisterende lagre og rørsystemer.

Program

16:45: Kaffe/te

17:00: Indledning og dagens program ved Keld Olsen, IDA Mechanical

17:05: Mulighederne for at få støtte fra Innovationsfonden v/ Guillaume Mougin, Scientific Officer, Innovationsfonden

17:20: WhiteWind - White Etching Crack bearing failures in wind turbines v/ Hilmar Kjartansson Danielsen, Seniorforsker, DTU Vindenergi

18:10: Særligt blæk skal bane vejen for billige plastsolceller v/ DTU Vindenergi

19:00: Pause med traktement i form af sandwich og drikkevarer

19:30: FutureGas v/ Poul Erik Morthorst, DTU Management Engineering

Ca. 20:15: Afslutning v/ Keld Olsen, IDA Mechanical

Efter hvert indlæg er der afsat tid til spørgsmål.

Nærmere uddybning af programmet

WhiteWind - White Etching Crack bearing failures in wind turbines v/ Hilmar Kjartansson Danielsen, Seniorforsker, DTU Vindenergi.

Ny løsning skal forhindre dyre vindmøllehavarier. Små revner i vindmøllelejer kan betragtes som den dyreste enkeltstående havaritype af alle vindmøllekomponenter. I dag findes ingen løsninger på problemet, men det vil det nye projektsamarbejde nu gøre op med. EUDP-støtte: 18,28 mio. kr.

FutureGas v/ Poul Erik Morthorst, DTU Management Engineering

Det er en stor udfordring at gøre det danske energisystem uafhængigt af fossile brændsler inden 2050. Gas – hvad enten det er naturgas eller gas baseret på vedvarende energi – er et brændsel, der passer godt sammen med fluktuerende VE-kilder som sol og vind: Det er hurtigt og fleksibelt at skrue op og ned for, kan anvendes til mange formål - el, vame, industri og transport - og så kan det lagres. FutureGas-projektet undersøger, hvordan vi bedst kan bruge vores omfattende gassystem i omstillingen af energisystemet, herunder også hvordan denne del af systemet overgår til VE-baserede brændsler.