Innovationsfondens projekter inden for droner og lagring af energi

Event
30. april
Time
17:00 - 20:30
Place
IDA Mødecenter, København

På dette gå hjem-møde får du indsigt i nogle af de projekter, som Innovationsfonden sætter penge i. Vi starter med at høre om mulighederne ved brug af droner og høre om praktisk brug ved bl.a. kontrol af muligt tab af varme fra fjernvarmerør.

Hør mere om hvilke muligheder, der er ved droner. Du kan blandt andet høre, hvordan Drone Systems anvender droner ved termografering af fjernvarmeledninger, eller om DTU Space DroneCenter, der har et mål om at anvende droner til vigtige samfundsopgaver såsom at finde miner, der ligger skjult under havets overflade.

Derudover kan du høre mere om, hvordan du rent praktisk kan anvende droner i virkeligheden.

Program

16:45: Kaffe/te

17:00: Indledning v/ / Keld Olsen, IDA Mechanical

17:05: Droner til gavn for samfundet v/ Michael Linden-Vørnle, DTU Space

18:00: Eksempler på brug af droner ved termografering af fjernevarmeledninger v/ Michael Noer-Hvarre, Drone Systems

18:45: Pause med sandwich og drikkevarer.

19:15: HiGradeGas - udvikler nanostrukturerede materialer til mere effektive adsorptionsprocesser v/ Andreas Kaiser, DTU Energi (oplæg på engelsk)

20:15: Afslutning

Efter hvert indlæg er der afsat tid til spørgsmål.

Nærmer uddybning af programmet

Droner til gavn for samfundet v/ Michael Linden-Vørnle, DTU Space

Blåmuslinger, ålegræs og miner, der befinder sig i havet som et levn fra for længst afsluttede krige, er eksempler på mål for droner, der bliver sendt til vejrs i DTU-projekter.

Med andre ord er DTU godt i gang med at virkeliggøre målet i regeringens nylige droner til løse vigtige samfundsopgaver.

- Strategien løftes området og passer godt ind i den indsats, som er bygget op på DTU over de seneste år.

DTU Space DroneCenter blev stiftet i efteråret 2014.

Eksempler på brug af droner ved termografering af fjernevarmeledninger v/ Michael Noer-Hvarre, Drone Systems

Drone Systems er grundlagt i 2015 og har siden grundlæggelsen målrettet specialiseret sig inden for termiske droneinspektioner. Deres primære service er komplet og systematisk termisk kortlægning af fjernvarmeforsyningsnet. Over 60 fjernvarmeværker benytter sig af deres ekspertise og service, heriblandt flere af de største i Danmark.

Drone Systems er pionerer iblandt danske dronevirksomheder. De gør en indsats for sikkerhed og laver grundig planlægning af flyveoperationer.

  • Første virksomhed med generel dispensation fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen til overflyvning af privat grund
  • Første virksomhed til at gennemføre større flyveoperation inden for 5 km sikkerhedszone ved Kastrup Lufthavn
  • Første virksomhed til at gennemføre større flyveoperation inden for 2 km sikkerhedszone ved Aalborg Lufthavn

Drone Systems foretager primært lækagesøgning i perioden november til april. Akut lækagesøgning kan foretages selv på varme sommernætter. Dronerne flyver om natten i en højde af 80-120 m, hvorfra lækager lokaliseres med en præcision på under en meter - selv mindre lækager på returledninger.

Termisk data fra dronerne processeres og analyseres, hvorefter resultaterne afleveres i Teraplan, Drone Systems unikke webplatform. Her får værket et visuelt og komplet overblik over alle interessepunkter, inddelt i kategorier med angivelse af kritiske hotspots og temperaturmålinger. Værket kan tilføje kommentarer og egne billeder samt styre workflow i forbindelse med udbedring af skader.

Dronetermograferingen sammen med vores billedanalyse og den efterfølgende præsentation i Teraplan giver værkerne det bedst mulige overblik over ledningsnettet. Resultatet er tilstandsregistrering af ledningstraceen i form af interessepunkter sammen med det generelle varmeaftryk. Det giver mulighed for at planlægge den forebyggende indsats, som værkerne udfører for at opretholde en høj driftssikkerhed. Desuden giver det et grundlag til at foretage strategisk prioritering af renovering.

Dronetermografering giver også mulighed for at kvalitetssikre udbedrede skader, renoveringsarbejde og nyanlæggelser. Herved kan værkerne dokumentere og reagere i forbindelse med garantisager.

HiGradeGas - udvikler nanostrukturerede materialer til mere effektive adsorptionsprocesser v/ Andreas Kaiser, DTU Energi (oplæg på Engelsk)

Biogas er én af de vedvarende energikilder, som den danske regering har besluttet skal bidrage til, at Danmark i 2050 kan kalde sig et fossilfrit samfund. HiGradeGas udvikler nye nanomaterialer - dels nogle, som effektivt kan fjerne CO2 fra biogassen, og dels nogle, som effektivt kan opsamle metan fra gassen ved adsorption. Materialerne skal fremstilles ud fra specielle pulversammensætninger, som har vist sig særligt velegnede til rensning af biogas.

De anvendte teknologier vil være henholdsvis avanceret elektrospinning og mere traditionel keramisk produktion. De nye nanomaterialer skal indbygges i udstyr, som skal kunne accelerere processer, hvor gassen renses og opsamles. Herved bidrager vi til en fremtid, hvor biogas fungerer som fleksibelt mellemlager i perioder med variation i energiproduktionen fra f.eks. sol og vind.