Kartofler som et bæredygtigt alternativ til animalsk protein

Forskning vil gøre det muligt at erstatte animalske proteiner med kartoffelprotein udvundet i forbindelse med produktion af kartoffelmel. Således udnyttes kartoflerne bedre og bidrager til en mere bæredygtig bespisning af verdens stadigt større befolkning.

Behovet for fødevarer er stærkt stigende, da jordens befolkningstal forventes at være cirka ni milliarder mennesker omkring 2050.

En simpel udvidelse af landbrugsarealet vil have negative miljømæssige konsekvenser, og vi står derfor over for en stor udfordring. Ved at ændre kostsammensætningen, så en større del bliver plantebaseret, vil det samme areal kunne brødføde flere mennesker.

Danmark har især en stor kartoffelproduktion, og firmaerne KMC og AKV modtager mere end 1,2 millioner ton kartofler om året, som hovedsageligt bruges til produktion af stivelse.

Et sideprodukt er knap 10.000 ton kartoffelprotein, som i en fødevaremæssig kontekst indeholder uheldige komponenter. Dette kan direkte observeres ved, at skrællede kartofler bliver brune, når de får lov at ligge lidt.

Derfor bliver dette materiale i dag kun brugt til dyrefoder. Med projektet proPOTATO ønsker parterne at ændre dette og bidrage til udvikling af nye og sunde kartoffelproteinbaserede ingredienser og fødevarer.

-    På det seneste har det været meget fremme, at det er problematisk, at vi spiser så meget kød. Hvis du blandt andet fodrer din gris med 100 kilo kartoffelprotein, kommer der kun 10 kilo griseprotein ud af det. Det meste går altså til spilde. Så hvis vi kunne spise nogle flere plantebaseret proteiner i stedet for kød, ville det være godt for miljøet og også for vores helbred, siger Jan Johannes Enghild, professor og molekylærbiolog på Aarhus Universitet.

Det vil ikke bare gavne det danske landbrug samt KMC og AKV, men også være en mere bæredygtig og miljømæssig hensigtsmæssig måde at anvende kartoffelprotein på.

For at nå målet vil proPOTATO bl.a. med en økonomisk løftestang fra Innovationsfonden udforske innovative og effektive måder:

  1. For fjernelse af de omtalte giftstoffer og enzymaktiviteter.
  2. Til at karakterisere proteinernes egenskaber og udvikle nye typer af ingredienser.
  3. At identificere nuværende og kommende forbrugere af planteproteinbaserede fødevarer for på denne måde at kunne målrette de udviklede produkter og sikre kommerciel succes.

Samfundspotentiale:
Med en stadigt større befolkning på kloden bliver der stadigt større pres på produktionen af fødevarer. Ved at ændre kostvaner fra at spise meget kød til overvejende at spise plantebaserede produkter kan et givent landbrugsareal brødføde flere mennesker.

Hent pressebeskrivelsen som PDF.

Det skrev pressen: 
Dr.dk 18.02.2016

Kartoffelaffald kan fyldefremtidens flødeboller op

Category

Grand Solutions

Period

2016 2021

Investment

Innovationsfonden:
14,3 mio. kr.
Total budget:
20 mio. kr.

Project Manager

Carsten Scavenius
View more:

Partners

Aarhus Universitet
Københavns Universitet
Kartoffelmelcentralen KMC A.m.b.a
AKV Langholt AMBA
DuPont Nutrition Biosciences ApS

Original title

proPOTATO - Kartoffel proteiner: Udfordringer og industrielle muligheder
Thomas Mathiasen's picture
Call me directly 
6190 5063