Lavere energiforbrug og højere produktivitet ved renoveringer

Danmark står over for en stor samfundsmæssig udfordring. Størstedelen af vores bygninger er ikke tidsvarende, når det gælder eksempelvis energiforbrug og indeklima, og mange af dem er dårligt vedligeholdt - det er bevæggrundene for REBUS-partnerskabet.

50 % lavere energiforbrug efter renovering, 30 % mindre ressourceforbrug ved renovering og 20 % øget produktivitet i renoveringsprocessen. Det er de ambitiøse mål, som partnerskabet REBUS vil opnå.

Visionen er at skabe et unikt, bredt samarbejde i byggebranchen og at forene renovering med god, bæredygtig forretning. Derfor består partnerskabet af alle led fra byggeriets værdikæde, og det er netop det brede, tværfaglige samarbejde, som skal være med til at sikre, at målene bliver indfriet.

De første bånd til partnerskabet blev knyttet i Innovationsnetværket InnoBYG, som var med til at sikre den brede forankring i værdikæden. Der har især været fokus på virksomhedsopbakning, men også Dansk Byggeri, BL, Miljøstyrelsen, Trafik- og Byggestyrelsen, Energistyrelsen, Udlændige-, Integration- og Boligministeriet samt en række andre aktører i byggebranchen støtter op om partnerskabet. Innovationsfonden har investeret 35 millioner kr. i projektet, som desuden er medfinansieret af både Grundejernes Investeringsfond og Realdania.

To af de stærke virksomheder i REBUS er Saint Gobain og NCC. Sektionsdirektør i NCC Hans Blinkilde har været med fra begyndelsen, da partnerskabet blev samlet, og han er sikker på, at partnerskabet kan gøre en afgørende forskel.

-    I byggebranchen har der ikke været stor tradition for innovation. Med støtte fra Innovationsfonden vil vi sammen arbejde for at udvikle en række nye bæredygtige servicer, ydelser og produkter til gavn for både brugere, industri og samfundsøkonomi, siger Hans Blinkilde.

Partnerskabet har udvalgt almennyttigt boligbyggeri fra 1960’erne og 1970’erne som særligt indsatsområde. Man ser blandt andet på mulighederne for at udvikle rammevilkårene og organiseringen af et byggeprojekt, så det bliver nemmere for bygherre at igangsætte en renovering. Et andet væsentligt område er dokumentation og styring af en renovering, så det bliver mere enkelt at dokumentere effekten af en renovering, for eksempel i forhold til at sikre et sundt indeklima.

Det stærke partnerskab har, hvad der skal til for at levere resultaterne, og fordelingen af opgaver er klar. Bygningsejerne stiller bygninger til rådighed til fuldskalademonstration, og virksomhederne bruger deres erfaring til at sikre gode løsninger i projektet og til at skabe arbejdspladser og øget forretning.

-    I vores samarbejde har vi allerede identificeret flere lovende produktideer, som nu skal videreudvikles af de involverede partnere i REBUS. Vi har etableret en unik platform for at udvikle noget, der kan bruges konkret, ikke mindst fordi udviklingen vil blive testet og demonstreret i 1:1 på et antal byggeprojekter. Målet er at skabe ny forretning og mere beskæftigelse i Danmark, forklarer Hans Blinkilde.

Et andet essentielt mål for REBUS-partnerskabet er at få resultaterne ud til hele den danske byggebranche og få dem sat i anvendelse til gavn for samfundet. Her skal blandt andre InnoBYG samt GTS og universiteter spille en afgørende rolle.

Samfundspotentiale:
Målet er 50, 30, 20. 50 % lavere energiforbrug efter renovering, 30 % mindre ressourceforbrug ved renovering og 20 % øget produktivitet i renoveringsprocessen. Derudover kan renoveringerne være med til at skabe et bedre indeklima.

Hent pressebeskrivelse som PDF.

Det skrev pressen:
Building-Supply.dk 02.03.2016

81 millioner til bedre boligrenorvering

Category

Grand Solutions

Period

2016 2019

Investment

Innovationsfonden:
35 mio. kr.
Total budget:
81 mio. kr.

Project Manager

Partners

Teknologisk Institut
NCC Construction Denmark A/S
Saint-Gobain
Henning Larsen Architects
COWI A/S
Frederikshavn Boligforening
Aalborg Universitet
DTU
Himmerland Boligforeningen

Original title

REBUS – REnovating BUildings Sustainably
Wedel's picture
Call me directly 
6190 5031