Iværksætterpilot forår

Application deadline

March 30, 2017 - 12:00pm

Iværksætterpilotordningen er et tilbud målrettet til færdiguddannede fra landets videregående uddannelsesinstitutioner, som har lyst og mod på at udvikle deres innovative iværksætteridé.

Formålet med ordningen er at give et målrettet tilbud til egnede dimittender fra landets uddannelsesinstitutioner, som ønsker at blive innovative iværksættere med henblik på at styrke videnbaseret iværksætteri på kort og langt sigt blandt denne gruppe. 

Iværksætterpiloten vil modtage personlig rådgivning og en månedlig ydelse på 15.000 kroner i op til 12 måneder. 

For at komme i betragtning til iværksætterpilotordningen skal du være færdiguddannet med en offentlig ordinær videregående uddannelse, en ph.d.-uddannelse eller en SU-berettiget privat videregående uddannelse.

Læs mere om Iværksætterpilot-ordningen