Industrial Researcher

Are you a research talent with the courage to pursue a career in  business? Or are you in a company or university and have the idea for a research project that can create commercial value for the  company?
 

Industrial Researcher invests in Business PhD and Industrial Postdoc projects. In both courses, the candidate is employed in a private company and enrolled in, or works with, a public research institution. The candidate is working on the same research project in both  locations.

 

 

  Advice and guidance
  What is an Industrial Postdoc?

  An Industrial Postdoc course is a collaboration between an Industrial Postdoc, a company and a public research institution on solving specific research tasks.

  • An ErhvervsPostdoc is employed by the company and collaborates with the research institution
    
  • The Business Postdoc is hired by the company under the project
    
  • The company and the research institution both provide a mentor for the Industrial Postdoc

  What do you get out of an Industrial Postdoc course?

  • The project gives the Industrial Postdoc a unique boost in his career development by combining research skills with experience and mindset from business.
    
  • The company will have the opportunity to solve specific research tasks and at the same time strengthen its relations with existing and new partners in the university environment.
    
  • The public research institution will strengthen its relations with the business community, and at the same time create a breeding ground for new research.
  How do I apply?

  You start an application by pressing the "Apply" button on this page.

  Please note that an application can be created in the system at the earliest six weeks before the application deadline and that the button will only be available from this time.

  In the e-grant application form, write information about the project and project participants and attach a number of appendices in pdf format. The application form itself contains instructions on how to fill in the various sections.

  Note:  It must  be the project's company mentor who creates the application. The company mentor can then give others the opportunity to work on the application and associate a participant in the e-grant.

  These attachments must always be attached to the  application:

  • Project description (includes description of company and  research institution)
    
  • Project budget for research institution (the company's budget is stated inside the e-grant form itself)
    
  • CV for each mentor  on  maximum two pages.  Any  publications and patents should appear on the CVs.  The research mentor's CV should include a list of selected publications as well as inform ORCID
    
  • Signatures
    
  • Industrial Postdoc Candidate's CV
    
  • The Industrial Postdoc candidate's PhD certificate or statement from the PhD supervisor on submission and successful defense of the PhD dissertation no later than eight months after the application deadline.

  For attachments with project description, the research institution's project budget and signatures, use templates, which you can find above in the section "Guidelines and templates".

  It is possible to apply without a candidate. If the project is approved, you must find the candidate afterwards. If you are applying without an Industrial Postdoc candidate, you must attach blank attachments instead of the  candidate attachments.

  Good advice and typical questions, among others. relating to. the application phase can be found on our overview page  under "Advice and guidance".

   

  Contact

  Phone: 61 90 50 02

  Phone hours: Tuesday 9.00-12.00

  Mail: erhvervsforsker@innofond.dk

  NOTE:

  We are currently unable to maintain normal response and case processing times for Industrial Researcher.

  We apologize for any inconvenience this may cause to our customers who experience a slightly longer response time and  we strive to respond as quickly as possible and maintain the best possible service.

  The reasons for the extended response times are due to several things: The COVID-19 crisis has led to extraordinary tasks for Innovation Fund Denmark in connection with. realization of funds from emergency pools and aid packages, and at the same time restructuring the Fund and implementing a new strategy that in the long run, among other things. to create a more effective customer dialogue.

  In the meantime, we refer to Advice and guidance  on our overview page  where you will also find our webinars  under "Upcoming Events".

  LinkedIn
  For potential, current and former partners.

  Join the Industrial Researchers LinkedIn group .

   

  Hvad kan pengene finansiere?

  Universitets bevilling kan bruges på:

  • Forskningsmentorers sparring med erhvervspostdoc’en.
    
  • Forskningsmentorers deltagelse i konferencer. Dette inkluderer én rejse tur/retur til rejsemålet per ophold, visum, rejseforsikring, logi og deltagelsesgebyr. Kost, daglig/lokal transport, osv. dækkes ikke.
    
  • Projektrelevant udstyr, materiale, apparatur (anskaffelse og/eller brug) og eksterne services
    
  • Andre ansattes arbejde på projektet (omfatter ikke HR- og økonomifunktioner, husleje, forsyning o.l.)
    
  • Publicering og formidling af forskningsresultater.

  Virksomhedens bevilling kan bruges på:

  • løn til erhvervspostdoc'en
    
  • rejseaktiviteter

  Lønniveauer
  En Erhvervspostdoc skal mindst have samme samlede løn (løn + pension) som en universitetsansat postdoc. AC-overenskomsten regulerer lønnen for postdoc-ansatte, der indplaceres efter overenskomstens §4 og §8 og får et fast tillæg på 4.532,46 kr. om måneden. 

  Per 1. april 2020 er løntrinnene inkl. pension og tillæg per måned efter anciennitet:

  • 1. år, løntrin 4: 36.015 kr.
  • 2. år, løntrin 4: 36.015 kr.
  • 3. år, løntrin 5: 38.403 kr.
  • 4. år, løntrin 6: 40.580 kr.
  • 5. år, løntrin 8: 42.726 kr.

  Lønancienniteten forhøjes med det tidsrum, som den postdoc-ansatte har været beskæftiget med arbejde betinget af uddannelsen. Idet en postdoc-ansat typisk allerede har mindst 3 års ansættelse som ph.d.-studerende, begynder de som regel på løntrin 5 eller højere. 

  Den overenskomstmæssige løn er en minimumsløn. Som Erhvervspostdoc har du naturligvis mulighed for at forhandle dig frem til en højere løn. Du skal i det hele taget betragte din Erhvervspostdoc-ansættelse som en hvilken som helst ansættelse i forhold til forhandling af ansættelsesvilkår. Det betyder, at du også kan forhandle forhold som f.eks. ferie og barselsvilkår. Ansættelsen skal som minimum være på almindelige funktionærbetingelser. Vær også opmærksom på, at konkurrenceklausuler eller lignende i ansættelseskontrakten ikke må begrænse Erhvervspostdoc’ens mulighed for at opnå ansættelse andre steder. 

  Innovationsfonden tilråder, at I søger rådgivning hos en fagforening eller et HR-kontor vedr. lønforhold og ovenstående satser skal ses som vejledende.

  Hvor lang tid må projektet tage?

  Projektet kan tage mellem 12 og 36 måneder.

  Jeg har en projektidé. Hvordan finder jeg de helt rigtige samarbejdspartnere?

  Hvis du er en virksomhed eller kandidat, går vejen typisk igennem universiteterne. Her sidder fageksperterne, der har forbindelser til relevante virksomheder og kan pege på gode kandidater blandt de studerende og ph.d.-studerende.

  For at finde frem til den rigtige universitetsforsker anbefaler vi, at du går til ph.d.-skolen for fagområdet. Hvert universitet har ph.d.-skoler inden for forskellige fagområder. Ph.d.-skolerne er det administrative omdrejningspunkt for universitetets ph.d.-uddannelser og vil kunne hjælpe med at pege på en fagrelevant universitetsforsker.

  Liste over danske universiteter (dkuni.dk) 

  Du kan også tage kontakt til et af de danske innovationsnetværk, som evt. kan sætte dig sammen med samarbejdspartnere inden for fagområdet. Find netværkene her. For kandidater vil brancheforeninger også kunne henvise dig til relevante virksomheder. Hold også øje med ”science dating”-arrangementer på universiteterne, hvor studerende og virksomheder kan mødes.

  Kandidater kan også tage direkte kontakt til relevante virksomheder. Vores erfaring er, at du får mest ud af kontakten med en virksomhed, hvis du har et forslag til et konkret projekt, hvor den kommercielle værdi for virksomheden er klar, og at du samtidig er åben overfor, at virksomheden ønsker at være med til at forme projektet, så det bliver relevant for dem.

  Ansøgning
  Hvordan ansøger jeg?

  Virksomhedsvejlederen skal oprette ansøgningen.

  Din ansøgning skal oprettes og indsendes via det elektroniske ansøgningssystem: www.e-grant.dk.

  Du skal registrere dig som bruger af systemet med enten brugernavn og kodeord eller med NemID, før du kan oprette en ansøgning.

  Du opretter en ny ansøgning ved at finde det korrekte opslag under ”Søgemuligheder” og trykke ”Start din ansøgning”.

  Bemærk, at listen over søgemuligheder er sorteret alfabetisk, og at navnene på alle opslag fra Innovationsfonden starter med ”IF”.

  Du må skrive din ansøgning på enten dansk eller engelsk.

  Du kan finde en vejledning til e-grant på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside

  Hvad skal ansøgningen indeholde?

  I en ansøgning til Innovationsfonden skal I beskrive Erhvervspostdoc.-projektet og de personer og organisationer, der deltager i projektet. En redegørelse for, hvordan projektet bidrager til det valgte tema.

  Ansøgningen skal indeholde en projektbeskrivelse af høj faglig kvalitet, som redegør for forskningsprojektet og projektdeltagerne.

  En virksomhed og en forskningsinstitution kan søge uden en konkret Erhvervspostdoc.-kandidat. Hvis ansøgningen godkendes, skal parterne finde en kvalificeret kandidat inden for seks måneder. 

  Cv for projektdeltagere – hvad skal vi være opmærksomme på?
  Der findes ingen skabeloner for projektdeltageres cv’er. I bedes sikre, at Cv’erne indeholder alle informationer, som er nødvendig for at vurdere projektdeltagernes kvalifikationer ift. kriterierne defineret i retningslinjerne. Husk at I kan søge uden kandidat.

  • Cv’er for mentorer må højst fylde 2 sider hver.
    
  • Der er ingen sidebegrænsning for kandidatens cv.
    
  • Cv for kandidaten skal oplyse om alle ansættelser (angivet i måneder - det er ikke nok med kun ansættelsesår - samt evt. deltidssats), og der skal også redegøres for kandidatens forskningserfaring, herunder publikationer.
    
  • Cv for hhv. virksomhedsmentor og -medmentor(er) skal oplyse om uddannelsen.
    
  • Cv for forskningsmentor og evt. -medmentor(er) skal indeholde en liste over udvalgte publikationer samt ORCID.
  Documents
  Hvornår får vi svar på vores ansøgning?

  Vi bestræber os på at opretholde en behandlingstid på to måneder fra ansøgningsfristen til ansøger modtager afgørelse på ansøgning. I visse tilfælde kan der gå længere tid.

  Afgørelserne sendes via e-grant.

  Hvad er typiske fejl og mangler, når der skrives en ansøgning?

  Ikke tilfredsstillende beskrivelse af projektets forretningsbetydning
  Dette afsnit kan med fordel underbygges med konkrete tal og/eller konkrete anvendelsesscenarier, som gør det tydeligt, hvorfor projektet har en klar forretningsbetydning for virksomheden. Læs om kriterie ”Forretningsmæssig betydning og effekt” i retningslinjerne, og vejledende eksempler i skabelonen til projektbeskrivelsen. Begge dokumenter findes på www.erhvervsforsker.dk

  Ikke nødvendige kompetencer
  Når I udvikler et projekt, som er fagligt bredt og/eller tværfagligt, skal I desuden være opmærksomme på, at projektdeltagerne dækker alle nødvendige kompetencer. Husk at det er en mulighed at tilknytte tredjeparter.

  Projektet passer ikke til opslaget
  Inden I indsender en ansøgning, bør I være sikre på, at I søger under en runde, som passer til jeres projekt. Dvs. I skal være opmærksomme på, om i sender ansøgningen til en af vores ”almindelige” runder målrettet private virksomheder, eller vores årlige runde målrettet offentlige organisationer. Læs om vores definition af ”privat virksomhed” vs. ”offentlig organisation” i retningslinjerne, og kontakt os via erhvervsforsker@innofond.dk, hvis I er i tvivl om, hvilket opslag passer til jer.

  Projektet passer ikke ind i et af de politisk fastlagte temaer
  Desuden skal I være opmærksomme på, at jeres projekt idé skal passe til et af de politisk fastlagte temaer for Erhvervsforsker-programmerne. Læs mere om temaerne i retningslinjerne.

  Alle projektdeltagere har ikke været med til at udarbejde ansøgningen
  Vi anbefaler, at hele teamet (virksomhedsmentor/-vejleder, universitetsmentor/-vejleder og i givet fald kandidat) er med til at udarbejde ansøgningen. Det er vigtigt helt fra start af drøfte og blive enige om, hvad projektet konkret skal gå ud på.

  Det er vigtigt, at universitetsvejlederen/-mentoren er med inde over ansøgningen, da det er en særlig disciplin at skrive forskningsansøgninger – der er mange særlige ting, man skal have styr på: State-of-the-art, litteraturreferencer, metodebeskrivelser (se links nedenfor).

  Det er lige så vigtigt, at virksomheden er med til at formulere afsnittet om projektets forretningsbetydning (se ovenfor).

  Vi anbefaler desuden kraftigt, at man indgår egentlige samarbejdsaftaler om f.eks. IPR og publicering

  Vi har tidligere fået afslag. Hvad skal vi gøre anderledes denne gang?

  Ved genansøgning skal I være opmærksomme på at adressere alle afslagsbegrundelser (dvs. kritikpunkter), der fremgår af afslagsbrevet fra jeres sidste ansøgning. I ansøgningsblanketten i e-grant skal I oplyse om, at I tidligere har fået afslag, og hvilke ændringer I har foretaget. 

  Om nødvendigt, kan I ansøge om uddybning af afslagsbegrundelse.

  Anmodningen sendes til erhvervsforsker@innofond.dk. I anmodningen skal det tydeligt fremgå, hvilke(n) betingelse(r)/afslag der ønskes uddybet, og I bedes formulere op til i alt tre specifikke spørgsmål til udvalget.

  Husk at oplyse sagsnummeret i e-mailen.

  Bemærk, at fonden kun kan oplyse, hvordan begrundelsen skal forstås og ikke hvordan den besvares. Fonden kan heller ikke rådgive i, hvordan ansøgningen forbedres.

  Behandlingstiden for en anmodning om uddybelse er ca. en måned og i visse tilfælde længere.

  Bedømmelse af ansøgning
  Hvordan foregår bedømmelsesprocessen?

  Alle ansøgninger vurderes af erhvervsforskerudvalget, som indstiller ansøgninger afgørelse til fonden. Det er fonden der træffer den endelige afgørelse.

  Hvem bedømmer ansøgningen?

  Erhvervsforskerudvalget der bedømmer ansøgningerne.

  Udvalget består af 24-28 medlemmer, der både repræsenterer respekterede forskere og højtstående personer fra det danske private erhvervsliv.

  Udvalget laver indstillinger om ansøgningerne, i sidste ende er det Innovationsfonden der træffer afgørelse.

  Hvordan bliver ansøgningen bedømt?

  Ansøgningen vurderes på fire kriterier

  1. Relevans og bidrag til det valgte tema. Et projekt kan kun få bevilling, hvis det falder inden for et af de tre temaer.
    
  2. Forskningsfaglig kvalitet. Projektet skal overordnet være på ph.d.-niveau og realistisk kunne gennemføres inden for projektperioden.
    
  3. Forskningsmæssig betydning og effekt. Projektet skal have en klar forretningsmæssig betydning og effekt for den danske del af virksomheden.
    
  4. Projektets gennemførelse. Ansøgningen skal afspejle, at projektet er velorganiseret, og at parterne er kompetente og relevante.

  Læs mere om bedømmelseskriterierne i retningslinjerne.

  Opstart af projekt
  Hvad sker der efter min ansøgning bliver godkendt?

  Når projektet er godkendt modtager du besked om dette i e-grant. Herefter skal virksomheden indsende underskrevet tilsagn og universitetet skal indsende underskrevet tilsagn samt indskrivningsbevis.

  Hvornår kan projektet starte op?

  Projektet kan tidligst starte fra den dag tilsagnet gives. Hvis I får et betinget tilsagn, er det først når det endelige tilsagn er givet, at projektet kan starte. Projektet skal starte senest et halvt år efter tildelingen af tilsagnet.

   

  Vores projekt fik en betinget godkendelse. Hvad skal vi gøre?

  Ved betinget godkendelse har I seks måneder til at opfylde betingelsen/betingelserne. Svar på betingelsen indsendes i e-grant. Svaret må maks. fylde to A4-sider pr. betingelse, overskrides dette kan fonden afvise svaret. Det skal gøres tydeligt, hvad der svares på og svaret skal indsendes i ét samlet dokument. Behandlingstiden er ca. to måneder og i visse tilfælde længere.

  Vedrører opfyldelse af betingelsen, at der skal findes en Erhvervspostdoc-kandidat til projektet, skal svaret indeholde 

  • Ph.d.-bevis
  • CV inklusiv publikationsliste. Ansættelser skal angives i måneder og år.
  Undervejs i projektet
  Vi har fået bevilling. Hvordan sikrer vi et godt projektforløb?

  Det er vigtigt under forløbet at I løbende mødes og drøfter udviklingen i projektet. Vi anbefaler, at man holder fysiske møder mindst en gang hver tredje måned, og gerne oftere, hvor alle deltager. Det anbefales stærkt at man ved projektstart aftaler, hvem der har ansvar for at indkalde til møder. Hvis ikke andet er aftalt, forventes virksomhedsvejlederen/-mentoren at tage initiativet. 

  Man kan etablere en styregruppe med flere fagpersoner fra virksomhed og universitet og holde et styregruppemøde en gang hvert halve år. Det kan også anbefales, at den studerende skriver et kort nyhedsbrev ca. hver anden uge, hvor der redegøres for projektets udvikling. Frem for alt skal alle projektparter rent mentalt sætter sig ind i de andres situation og være parat til at foretage ændringer i projektet, hvis det er til alles bedste.

  Vi anbefaler desuden kraftigt, at man indgår egentlige samarbejdsaftaler om f.eks. IPR og publicering.

  Hvordan sættes projektet i gang og hvornår udbetales tilskuddet?

  Inden tilskud kan udbetales, skal fonden modtage og godkende underskrevet tilsagn fra virksomhed og universitet. Parterne kan vælge at underskrive i et og samme dokument eller indsende to underskrevet dokumenter.

  Startdato fastsættes til datoen angivet på tilsagnets underskriftsside (Erhvervspostdoc).

  Både universitet/forskningsinstitution og virksomhed får forudbetalt 85% af bevillingen. 

  Læs om udbetaling af de resterende 15% under Regnskab og udbetaling af resterende tilskud – hvad skal vi være opmærksomme på?

  Barsel og orlov fra projektet – hvad skal vi være opmærksomme på?

  Erhvervs-ph.d.- og Erhvervspostdoc-kandidater kan søge orlov for i forbindelse med fx barsel og sygdom. Der ydes ikke tilskud under orlovsperiode, heller ikke under barsels-og sygeorlov. Tilskudsperiodens slutdato udskydes med orlovsperioden og tilskuddet ydes i den forlængede periode.

  Bemærk: Fonden skal godkende anmodning om orlov, før orloven kan starte. Fonden godkender ikke anmodninger om orlov med tilbagevirkende kraft. Anmodningen sendes via e-grant (afsnit ”Ændringsanmodninger”).

  En orlovsanmodning skal indeholde:

  • Begrundelse for orlov.
    
  • Start- og slutdato for orlovsperiode.
    
  • Ny slutdato for projektet (projektets slutdato udskydes ved orlovsperioden).
    
  • Virksomhedens (fx vejlederens), forskningsinstitutionens/universitetets (fx vejlederens) og kandidatens underskrifter.

  Kender du ikke de nøjagtige datoer, oplyser du tentative datoer. Så snart du kender de nøjagtige datoer oplyser du dem til fonden (via e-grant), hvorefter perioden tilrettes og den endelige slutdato for projektet fastsættes.

  Deltidsarbejde på projektet – hvad skal vi være opmærksomme på?

  Erhvervspostdoc-kandidater kan søge om deltid ved bl.a. sygdom, men man kan ikke søge om deltid med begrundelse om, at kandidaten skal lave andet arbejde ved siden af. Erhvervspostdoc-ansættelser er nemlig som udgangspunkt fuldtidsstillinger.

  Bemærk: Fonden skal godkende anmodning deltid, før deltiden kan starte.
  Fonden godkender ikke anmodninger om deltid med tilbagevirkende kraft.
  Anmodningen sendes via e-grant (afsnit Ændringsanmodninger). 

  En deltidsanmodning skal indeholde: 

  • Begrundelse for deltid.
    
  • Start- og slutdato for deltidsperiode.
    
  • Deltidssats.
    
  • Ny slutdato for projektet (projektets slutdato udskydes deltidsperioden).
    
  • Virksomhedens (fx vejlederens), forskningsinstitutionens/universitetets (fx vejlederens) og kandidatens underskrifter.

  Deltidssatsen er, hvor stor en procentdel deltidsarbejdet udgør af fuldtidsarbejde. F.eks. betyder en deltidssats på 50%, at kandidaten arbejder halvt så meget som en fuldtidsansættelse i den pågældende periode..

  Projektet og/eller ph.d.-uddannelsen bliver forsinket – hvad skal vi gøre?

  Tilskudsperiodens slutdato er bindende, og kan kun justeres pga. godkendt orlov eller deltid (se ”Barsel og orlov fra projektet – hvad skal vi være opmærksomme på?” og ”Deltidsarbejde på projektet – hvad skal vi være opmærksomme på?”) men ikke pga. andre årsager/forsinkelser. Vær opmærksom på, at fondens tilskud ikke må bruges efter tilskudsperiodens slutdato. Hvis projektet bliver forsinket, kan parterne fortsætte projektet for egen regning.

  Vær opmærksom på, at fristerne for at aflægge regnskab og revisorpåtegning ikke rykkes. Det samme gælder deadline for slutrapport for et Erhvervspostdoc-projekt, da slutrapporten forventes kun at dække tilskudsperioden.

  For udbetaling af de resterende 15% af tilskuddet gælder desuden samme regler som for projekter uden forsinkelse (se Regnskab og udbetaling af resterende tilskud – hvad skal vi være opmærksomme på?).

  Kan mit projekt overføres til en ny virksomhed   

  Nej. Erhvervspost.doc-projekter kan ikke overføres til andre virksomheder.

  Projektet skal overføres til et nyt universitet/en ny forskningsinstitution – hvad skal jeg gøre? 

  Der skal indsendes en ændringsanmodning vi e-grant, som skal indeholde: 

  • Begrundelse for skift af universitet (for Erhvervs-ph.d.-projekter) hhv. forskningsinstitution (for Erhvervspostdoc-projekter).
    
  • Det nye universitets/forskningsinstitutions navn og adresse (samt SWIFT og IBAN-numre ved udenlandsk universitet).
    
  • Underskrift af kandidat, virksomhed (fx vejleder) samt nyt og gammelt universitet/forskningsinstitution (ny og gammel vejleder, hvis der er tale om en vejlederskift; eller vejleder, ny og gammel økonomiansvarlig, hvis der ikke er tale om en vejlederskift).
    
  • Dato for skift af forskningsinstitution.

  Ved ny vejleder skal vi også have oplysninger som ved skift af vejleder alene, se Skift af vejleder/mentor – hvad skal vi være opmærksomme på?. 

  Det nye universitet / den nye forskningsinstitution modtager et tilsagnsbrev, når anmodning om skift er blevet godkendt ved fonden. Bemærk dog, at sagsbehandlingstiden for skiftet kan vare flere måneder, da fonden skal afregne med den gamle bevillingsmodtager og modtage tilbagebetaling af resterende midler som herefter overføres til den nye bevillingsmodtager.

  Skift af vejleder/mentor – hvad skal vi være opmærksomme på?      

  Ved planlagt skift af virksomhedsvejleder, virksomhedsmedvejleder eller universitetsvejleder (Erhvervs-ph.d.) og virksomhedsmentor eller forskningsmentor (Erhvervspostdoc) skal der sendes en ændringsanmodning via e-grant, som skal indeholde: 

  • Begrundelse for skift.
    
  • Den nye vejleders/mentors cv og kontaktoplysninger (inkl. e-mail og telefon), jf. Cv for projektdeltagere – hvad skal vi være opmærksomme på?
    
  • Underskrift af kandidat, ny vejleder, virksomhed (fx nuværende vejleder) og universitet/forskningsinstitution (fx nuværende vejleder).
  Skift af kandidat – (hvornår) er dette muligt?         

  Udskiftning af en Erhvervspostdoc-kandidat tillades kun under følgende forudsætninger: 

  • Den tidligere Erhvervspostdoc er ude af projektet.
    
  • Der er mindst seks måneder med tilskud tilbage af projektet.
    
  • Virksomhed og forskningsinstitution har i al væsentlighed overholdt deres forpligtelser.

  Ændringsanmodning sendes via E-grant og skal indeholde: 

  • Redegørelse for skift af kandidat, samt bekræftelse af, at ovnnævnte tre betingelser er opfyldt.
    
  • Slutdato for den gamle kandidat og startdato for den nye kandidat.
    
  • Den nye kandidats navn, cpr-nummer, privat e-mail, privattelefon, køn og nationalitet.
    
  • Den nye kandidats cv , jf. Cv for projektdeltagere – hvad skal vi være opmærksomme på?
    
  • Ph.d.-bevis for den nye kandidat.
    
  • Underskrift af virksomhed (fx vejleder), universitet (fx vejleder) og den nye kandidat.
  Slutrapport og midtvejsevaluering – hvad skal vi være opmærksomme på?

  For Erhvervspostdoc-projekter skal projektparterne sammen udfylde en slutrapport, som fokuserer på effekter, resultater og proces. I bliver mindet om opgaven vi e-grant. Opgaven indeholder en link til en skabelon for rapporten, som også findes på fondens hjemmeside under Projektadministration / Erhvervsforsker.

  Regnskab og udbetaling af resterende tilskud – hvad skal vi være opmærksomme på?       

  Både universitet/forskningsinstitution og virksomhed får forudbetalt 85% af bevillingen.  De resterende 15% udbetales, når nedenstående betingelser er opfyldt.

  De resterende 15% til virksomheden og forskningsinstitutionen udbetales, når fonden har godkendt 

  • Slutregnskab fra begge parter.
    
  • Revisorpåtegning for virksomhedens slutregnskab.
    
  • Projektets slutrapport (se Slutrapport og midtvejsevaluering – hvad skal vi være opmærksomme på?)

  Skemaer til regnskab, revisorpåtegning og slutrapport findes på fondens hjemmeside under ’projektadministration’ – ’erhvervsforsker’. Alle dokumenter indsendes via de respektive opgaver i e-grant. 

  Virksomheden (og evt. forskningsinstitutionen, se ovenfor) skal indsende ét regnskab for hele projektet ved afslutningen af projektet. Ubrugte midler skal tilbagebetales til fonden. Tilskuddet til rejser og kurser kan ikke benyttes til at dække andre udgifter i projektet.  Regnskabsperioden svarer til projektperioden. Regnskabet må således ikke inkludere udgifter, der ligger før projektets startdato og efter projektets slutdato. Udgifter, der ligger uden for disse datoer afvises og vil blive krævet tilbagebetalt. Projektperioden fremgår i e-grant under sagsprofil. 

  Bemærk, at der delvist gælder andre regler for ældre bevillinger. Tjek jeres tilsagnsbrev, som indeholder de relevante retningslinjer, hvis du vil vide mere

  Kontakt
  Erhvervsforsker

  Tlf.: 61 90 50 02

  Telefontid: tirsdag kl. 9.00-12.00

  Mail: erhvervsforsker@innofond.dk

  OBS:

  Vi kan i øjeblikket ikke opretholde de vanlige svar- og sagsbehandlingstider for Erhvervsforsker.

  Vi beklager, at det kan skabe udfordringer for de af vores kunder, der oplever lidt længere svartid og vi bestræber os på at svare så hurtigt som muligt og opretholde den bedst mulige service.

  Årsagerne til de forlængede svartider skyldes flere ting: COVID-19-krisen har medført ekstraordinære opgaver for Innovationsfonden ifm. udmøntning af midler fra hastepuljer og hjælpepakker, og samtidig omstrukturerer fonden og implementerer ny strategi, der på sigt bl.a. skal skabe en mere effektiv kundedialog.

  I mellemtiden henviser vi til Råd og vejledning på vores oversigtsside hvor du også finder vores webinarer under "Kommende arrangementer".

  LinkedIn
  For potentielle, nuværende og tidligere partnere.

  Tilmeld dig Erhvervsforskers LinkedIn-gruppe.

  Advice and guidance
  What is an Industrial Researcher?

  An Industrial PhD is a three-year vocational research project and a PhD program that is carried out in collaboration between a company, a graduate and a university

  • The Industrial PhD student is employed with a salary in the company and enrolled at the university. He shares his work time between the company and the university and spends all his time on the project.
    
  • The company and the university receive grants from Innovation Fund Denmark to cover their expenses.

  What do you get out of a course like Industrial PhD?

  • The candidate will have the opportunity to carry out a research project where the results will be applied.
    
  • The company gets a graduate who can complete a high quality research project and create results that can lead to commercial gain. At the same time, the company strengthens its relationships with existing and new partners in the university environment.
    
  • The university will strengthen its relations with the business community, and at the same time create a breeding ground for new research.
  How do I apply?

  You start an application by pressing the "Apply" button on this page. Please note that an application can be created in the system at the earliest six weeks before the application deadline, and that the button will only be available from this time.

  In the application form, you must enter information about the project and project participants and attach a number of appendices in pdf format. The application form itself contains instructions on how to fill in the various sections.

  Note: It should be the project company supervisor who creates the application. The company supervisor can then give others the opportunity to work on the application inside the system itself.

  These attachments must always be attached to the application:

  • Project description (includes company and university description)
    
  • CV for each supervisor & nbsp; on maximum two pages (Business supervisors' CVs must include education and university supervisor (s) CVs must include a list of selected publications and ORCIDs)
    
  • Signatures
    
  • The candidate's CV, full diplomas (both master's and bachelor's) and completed grade calculation form
    
  • For foreign education: Documentation of the candidate's placement in the field of study year of study for the foreign education (s).

  Templates with project descriptions, grade calculations, and signatures must use templates, which can be found above in the “Guidelines and Templates” section.

  It is possible to apply without a candidate. If the project is approved, the candidate must be found within 6 months of the conditional approval. If the company is applying without an Industrial PhD candidate, blank attachments will be attached to the application form instead of the candidate attachments.

  Good advice and typical questions, among others. relating to. the application phase can be found on our overview page under "Advice and guidance".

  Contact

  Phone: 61 90 50 02

  Phone hours: Tuesday 9.00-12.00

  NOTE:

  We are currently unable to maintain normal response and case processing times for Industrial Researcher.

  We apologize for any inconvenience this may cause to our customers who experience a slightly longer response time and we strive to respond as quickly as possible and maintain the best possible service.

  The reasons for the extended response times are due to several things: The COVID-19 crisis has led to extraordinary tasks for Innovation Fund Denmark in connection with. realization of funds from emergency pools and aid packages, and at the same time restructuring the Fund and implementing a new strategy that in the long run, among other things. to create a more effective customer dialogue.

  In the meantime, we refer to Advice and guidance on our overview page where you will also find our webinars under "Upcoming Events".

  LinkedIn
  For potential, current and former partners.

  Sign up for Industrial Researchers LinkedIn-group.

  Hvad kan pengene finansiere?

  Universitets bevilling kan bruges på:

  • Vejledning af den Erhvervs-ph.d.-studerende.
    
  • Faciliteter på universitetet, herunder udstyr, materiale, apparatur (anskaffelse og/eller brug) samt eksterne services, som er nødvendigt for at gennemføre universitetsdelen af projektet.
    
  • Deltagelse i relevante ph.d.-kurser på værtsuniversitetet.
    
  • Bedømmelse af ph.d.-afhandlingen.
    
  • Formidling af resultater, herunder tryk af afhandlingen.

  Virksomhedens bevilling kan bruges på:

  • løn til den erhvervs-ph.d.-studerende
    
  • rejseaktiviteter

  Bevillingen til virksomheden kan maksimalt udgøre 50 % af omkostningerne ved projektet.

  Løn til erhvervs-ph.d.-studerende
  En Erhvervs-ph.d.-studerende skal mindst have samme samlede løn (løn + pension) som en almindelig universitetsansat ph.d.-studerende. AC-overenskomsten regulerer lønnen for ph.d.-studerende, der indplaceres efter overenskomstens §4 og §8. 

  Per 1. april 2020 er løntrinnene inkl. tillæg og pension følgende per måned efter anciennitet: 

  1. år, løntrin 4: 32.078 kr.
  2. år, løntrin 4: 32.078 kr.
  3. år, løntrin 5: 34.465 kr.
  4. år, løntrin 6: 36.643 kr.
  5. år, løntrin 8: 38.788 kr.

  Lønancienniteten forhøjes med det tidsrum, som den studerende har været beskæftiget med arbejde betinget af uddannelsen. Hvis man går lige fra kandidat- til ph.d.-uddannelsen, begynder man derfor på løntrin 4. 

  Den overenskomstmæssige løn er en minimumsløn. Som Erhvervs-ph.d.-kandidat har du mulighed for at forhandle dig frem til en højere løn. Du skal i det hele taget betragte din ansættelse som Erhvervs-ph.d. som en hvilken som helst anden i forhold til forhandling af ansættelsesvilkår. Det betyder, at du også kan forhandle forhold som f.eks. ferie og barselsvilkår. Ansættelsen skal som minimum være på almindelige funktionærbetingelser. 

  Vær opmærksom på, at der skal være indgået en egentlig ansættelseskontrakt, der frigør den Erhvervs-ph.d-studerende fra alle andre opgaver end projektet og uddannelsen under projektforløbet. Herudover skal I være opmærksomme på, at konkurrenceklausuler eller lignende i ansættelseskontrakten ikke må begrænse kandidatens mulighed for at opnå ansættelse andre steder. Ligeledes må ansættelseskontrakten ikke indeholde uddannelsesklausuler eller lignende, der pålægger kandidaten at godtgøre virksomhedens udgifter til uddannelsen ved uddannelsens afbrydelse eller ved jobskifte efter et afsluttet projekt som Erhvervs-ph.d. 

  Innovationsfonden tilråder, at I søger rådgivning hos en fagforening eller et HR-kontor vedr. lønforhold og ovenstående satser skal ses som vejledende.

  Hvor lang tid må projektet tage?

  Et erhvervs-ph.d. projekt tager 3 år.

  Jeg har en projektidé. Hvordan finder jeg de helt rigtige samarbejdspartnere?

  Hvis du er en virksomhed eller kandidat, går vejen typisk igennem universiteterne. Her sidder fageksperterne, der har forbindelser til relevante virksomheder og kan pege på gode kandidater blandt de studerende og ph.d.-studerende.

  For at finde frem til den rigtige universitetsforsker anbefaler vi, at du går til ph.d.-skolen for fagområdet. Hvert universitet har ph.d.-skoler inden for forskellige fagområder. Ph.d.-skolerne er det administrative omdrejningspunkt for universitetets ph.d.-uddannelser og vil kunne hjælpe med at pege på en fagrelevant universitetsforsker.

  Liste over danske universiteter (dkuni.dk)

  Du kan også tage kontakt til et af de danske innovationsnetværk, som evt. kan sætte dig sammen med samarbejdspartnere inden for fagområdet.

  For kandidater vil brancheforeninger også kunne henvise dig til relevante virksomheder. Hold også øje med ”science dating”-arrangementer på universiteterne, hvor studerende og virksomheder kan mødes.

  Kandidater kan også tage direkte kontakt til relevante virksomheder. Vores erfaring er, at du får mest ud af kontakten med en virksomhed, hvis du har et forslag til et konkret projekt, hvor den kommercielle værdi for virksomheden er klar, og at du samtidig er åben overfor, at virksomheden ønsker at være med til at forme projektet, så det bliver relevant for dem.

  Ansøgning
  Hvordan ansøger jeg?

  Virksomhedsvejlederen skal oprette ansøgningen.

  Ansøgningen skal oprettes og indsendes via det elektroniske ansøgningssystem: www.e-grant.dk.

  Du skal registrere dig som bruger af systemet med enten brugernavn og kodeord eller med NemID, før du kan oprette en ansøgning.

  Du opretter en ny ansøgning ved at finde det korrekte opslag under ”Søgemuligheder” og trykke ”Start din ansøgning”.

  Bemærk, at listen over søgemuligheder er sorteret alfabetisk, og at navnene på alle opslag fra Innovationsfonden starter med ”IF”.

  Du må skrive din ansøgning på enten dansk eller engelsk.

  Du kan finde en vejledning til e-grant på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside

  Ansøgningsfrister fastsættes løbende. Hold dig orienteret om nye opslag på Innovationsfondens hjemmeside.

  Hvad skal ansøgningen indeholde?

  I en ansøgning til Innovationsfonden skal I beskrive Erhvervs-ph.d.-projektet og de personer og organisationer, der deltager i projektet.

  En redegørelse for, hvordan projektet bidrager til det valgte tema, er en del af ansøgningen. I skal på første side af ansøgningsskemaet vælge et tema, når dette er valgt, har i 1.000 tegn til at argumentere for, hvorfor projektet falder inden for den valgte kategori.

  Ansøgningen skal indeholde en projektbeskrivelse af høj faglig kvalitet, som redegør for forskningsprojektet og projektdeltagerne. Skabelonen til projektbeskrivelse indeholder en vejledning i, hvad indholdet af de enkelte afsnit skal være og findes på www.erhvervsforsker.dk. En virksomhed og et universitet kan søge uden en konkret Erhvervs-ph.d.-kandidat.

  Cv for projektdeltagere – hvad skal vi være opmærksomme på?
  Der findes ingen skabeloner for projektdeltageres cv’er. I bedes sikre, at Cv’erne indeholder alle informationer, som er nødvendig for at vurdere projektdeltagernes kvalifikationer ift. kriterierne defineret i retningslinjerne. Husk at I kan søge uden kandidat.

  • Cv’er for vejledere må højst fylde 2 sider hver.
  • Der er ingen sidebegrænsning for kandidatens cv.
  • Cv for hhv. virksomhedsvejleder og -medvejleder(e) skal oplyse om uddannelsen.
  • Cv for universitetsvejleder og evt. universitetsmedvejleder(e) skal indeholde en liste over udvalgte publikationer samt ORCID.
  Documents
  Hvornår får vi svar på vores ansøgning?

  Vi bestræber os på at opretholde en behandlingstid på 2 måneder fra ansøgningsfristen til ansøger modtager afgørelse på ansøgning.

  I visse tilfælde kan der gå længere tid.

  Hvordan får jeg svar på min ansøgning?

  Svar på ansøgninger sendes ud gennem e-grant.

  Hvad er typiske fejl og mangler i ansøgninger?

  Ikke tilfredsstillende beskrivelse af projektets forretningsbetydning.
  Dette afsnit kan med fordel underbygges med konkrete tal og/eller konkrete anvendelsesscenarier, som gør det tydeligt, hvorfor projektet har en klar forretningsbetydning for virksomheden. Læs om kriterie ”Forretningsmæssig betydning og effekt” i retningslinjerne, og vejledende eksempler i skabelonen til projektbeskrivelsen. Begge dokumenter findes på www.erhvervsforsker.dk

  Ikke tilfredsstillende beskrivelse af en exit-strategi
  En exit-strategi er en plan for, hvordan kandidaten viderefører projektet fx i en anden virksomhed, hvis virksomheden viser sig ikke at kunne understøtte projektet helt til uddannelsens afslutning). I det fleste tilfælde vurderes det ikke at være tilstrækkelig, blot at konstatere, at virksomheden har en stærk eller stabil økonomi. Til gengæld må exit-strategien – så vidt som muligt – gerne være underbygget med konkrete aftaler, fx en interessetilkendegivelse fra en anden virksomhed. Læs om punktet ”Exit-strategi” i afsnit om virksomheden i skabelonen til projektbeskrivelsen.

  Ikke nødvendige kompetencer
  Når I udvikler et projekt, som er fagligt bredt og/eller tværfagligt, skal I desuden være opmærksomme på, at projektdeltagerne dækker alle nødvendige kompetencer. Husk at det er en mulighed at tilknytte tredjeparter.

  Projektet passer ikke til opslaget
  Inden I indsender en ansøgning, bør I være sikre på, at I søger under en runde, som passer til jeres projekt. Dvs. I skal være opmærksomme på, om i sender ansøgningen til en af vores ”almindelige” runder målrettet private virksomheder, eller vores årlige runde målrettet offentlige organisationer.

  Læs om vores definition af ”privat virksomhed” vs. ”offentlig organisation” i retningslinjerne, og kontakt os via erhvervsforsker@innofond.dk, hvis I er i tvivl om, hvilket opslag passer til jer.

  Projektet passer ikke ind i et af de politisk fastlagte temaer
  Jeres projekt-idé skal passe til et af de politisk fastlagte temaer for Erhvervsforsker-programmerne.
  Læs mere om temaerne i retningslinjerne.

  Alle projektdeltagere har ikke været med til at udarbejde ansøgningen
  Vi anbefaler, at hele teamet (virksomhedsmentor/-vejleder, universitetsmentor/-vejleder og i givet fald kandidat) er med til at udarbejde ansøgningen.

  Det er vigtigt helt fra start af drøfte og blive enige om, hvad projektet konkret skal gå ud på. Det er vigtigt, at universitetsvejlederen/-mentoren er med inde over ansøgningen, da det er en særlig disciplin at skrive forskningsansøgninger – der er mange særlige ting, man skal have styr på: State-of-the-art, litteraturreferencer, metodebeskrivelser. Det er lige så vigtigt, at virksomheden er med til at formulere afsnittet om projektets forretningsbetydning (se ovenfor).

  Vi anbefaler desuden kraftigt, at man indgår egentlige samarbejdsaftaler om f.eks. IPR og publicering

  Vi har tidligere fået afslag. Hvad skal vi gøre anderledes denne gang?

  Ved genansøgning skal I være opmærksomme på at adressere alle afslagsbegrundelser (dvs. kritikpunkter), der fremgår af afslagsbrevet fra jeres sidste ansøgning. I ansøgningsblanketten i e-grant skal I oplyse om, at I tidligere har fået afslag, og hvilke ændringer I har foretaget. 

  Om nødvendigt, kan I ansøge om uddybning af afslagsbegrundelse. Anmodningen sendes til erhvervsforsker@innofond.dk.

  I anmodningen skal det tydeligt fremgå, hvilke(n) betingelse(r)/afslag der ønskes uddybet, og I bedes formulere op til i alt tre specifikke spørgsmål til udvalget. Husk at oplyse sagsnummeret i e-mailen. Bemærk, at fonden kun kan oplyse, hvordan begrundelsen skal forstås og ikke hvordan den besvares. Fonden kan heller ikke rådgive i, hvordan ansøgningen forbedres.

  Behandlingstiden for en anmodning om uddybelse er ca. en måned og i visse tilfælde længere.

  Bedømmelse af ansøgning
  Hvordan foregår bedømmelsesprocessen?

  Alle ansøgninger vurderes af erhvervsforskerudvalget, som indstiller ansøgninger afgørelse til fonden. Det er fonden der træffer den endelige afgørelse.

  Hvem bedømmer ansøgningen?

  Det er Erhvervsforskerudvalget der bedømmer ansøgningerne. Udvalget består af 24-28 medlemmer, der både repræsenterer respekterede forskere og højtstående personer fra det danske private erhvervsliv. Udvalget laver indstillinger om ansøgningerne, i sidste ende er det Innovationsfonden der træffer afgørelse.

  Hvordan bliver ansøgningen bedømt?

  Ansøgningen bliver vurderet på fire kriterier:

  1. Relevans og bidrag til det valgte tema. Et projekt kan kun få bevilling, hvis det falder inden for et af de tre temaer.
    
  2. Forskningsfaglig kvalitet. Projektet skal overordnet være på ph.d.-niveau og realistisk kunne gennemføres inden for projektperioden.
    
  3. Forskningsmæssig betydning og effekt. Projektet skal have en klar forretningsmæssig betydning og effekt for den danske del af virksomheden.
    
  4. Projektets gennemførelse. Ansøgningen skal afspejle, at projektet er velorganiseret, og at parterne er kompetente og relevante.

  Læs mere om bedømmelseskriterierne i retningslinjerne.

  Opstart af projekt
  Hvad sker der efter min ansøgning bliver godkendt?

  Når projektet er godkendt modtager du besked om dette i e-grant. Herefter skal virksomheden indsende underskrevet tilsagn og universitetet skal indsende underskrevet tilsagn samt indskrivningsbevis.

  Hvornår kan projektet starte op?

  Projektet kan tidligst starte fra den dag tilsagnet gives. Hvis I får et betinget tilsagn, er det først når det endelige tilsagn er givet, at projektet kan starte.

  Projektet skal starte senest et halvt år efter tildelingen af tilsagnet.

  Hvordan sættes projektet i gang og hvornår udbetales tilskuddet?

  Inden tilskud kan udbetales, skal fonden modtage og godkende: 

  • Indskrivningsbevis fra ph.d.-skolen med start- og slutdato og underskrift.
    
  • Underskrevet tilsagn fra virksomhed og universitet - parterne kan vælge at underskrive i et og samme dokument eller indsende to underskrevet dokumenter.

  Samtlige dokumenter indsendes via de respektive opgaver i E-grant. 

  Startdato fastsættes til dato for indskrivning på ph.d.-skolen.

  Både universitet/forskningsinstitution og virksomhed får forudbetalt 85% af bevillingen. 

  Læs om udbetaling af de resterende 15% under ”Regnskab og udbetaling af resterende tilskud – hvad skal vi være opmærksomme på?”

  Mit projekt fik en betinget godkendelse – hvad nu?

  Ved betinget godkendelse har I seks måneder til at opfylde betingelsen/betingelserne. Svar på betingelsen indsendes i e-grant. Svaret må maks. fylde to A4-sider pr. betingelse, overskrides dette kan fonden afvise svaret. Det skal gøres tydeligt, hvad der svares på og svaret skal indsendes i ét samlet dokument. Behandlingstiden er ca. to måneder og i visse tilfælde længere. 

  Vedrører opfyldelse af betingelsen, at der skal findes en Erhvervs-ph.d.-kandidat til projektet, skal svaret indeholde 

  • Kandidatens CV
  • Karakterberegningsskema
  • Eksamensbeviser for både bachelor og kandidat
  • Relativ placering for udenlandske uddannelser
  Undervejs i projektet
  Erhvervs-ph.d.-kursus (obligatorisk)

  Erhvervs-ph.d.-studerende skal deltage i fondens obligatoriske Erhvervs-ph.d.-kursus.

  Kurset udgør 5 ECTS-point, og deltagelse i kurset er en del af den studerendes arbejdstid.

  Den studerende bliver indbudt til kurset i løbet af uddannelsens første år.

  Kick-off for nye Erhvervs-ph.d.-projekter (obligatorisk)

  Alle nye Erhvervs-ph.d.-projekter, skal deltage i et fælles kick-off-arrangement.

  Fra hvert projekt skal deltage:

  • Den Erhvervs-ph.d.-studerende
  • Hovedvejlederen i virksomheden
  • Hovedvejlederen på universitetet 

  Medvejledere deltager ikke.

  Alle projekter deltager med en medbragt poster.

  Programmet inkluderer forskellige aktiviteter, der ruster til et godt samarbejde og giver indblik i andres gode idéer til samarbejde og projektindhold.

  Hvordan sikrer vi et godt projektforløb?

  Møder
  Det er vigtigt under forløbet at I løbende mødes og drøfter udviklingen i projektet. Vi anbefaler, at man holder fysiske møder mindst en gang hver tredje måned, og gerne oftere, hvor alle deltager.

  Vi anbefaler stærkt at man ved projektstart aftaler, hvem der har ansvar for at indkalde til møder. Hvis ikke andet er aftalt, forventes virksomhedsvejlederen/-mentoren at tage initiativet. 

  Styregruppe
  Man kan etablere en styregruppe med flere fagpersoner fra virksomhed og universitet og holde et styregruppemøde en gang hvert halve år.

  Nyhedsbrev
  Det kan også anbefales, at den studerende skriver et kort nyhedsbrev ca. hver anden uge, hvor der redegøres for projektets udvikling.

  Frem for alt skal alle projektparter rent mentalt sætte sig ind i de andres situation og være parat til at foretage ændringer i projektet, hvis det er til alles bedste.

  IPR og publicering
  Vi anbefaler desuden kraftigt, at man indgår egentlige samarbejdsaftaler om fx IPR og publicering.

  Barsel og orlov fra projektet – hvad skal vi være opmærksomme på?

  Erhvervs-ph.d.- og Erhvervspostdoc-kandidater kan søge orlov for i forbindelse med fx barsel og sygdom.

  Der ydes ikke tilskud under orlovsperiode, heller ikke under barsels-og sygeorlov. Tilskudsperiodens slutdato udskydes med orlovsperioden og tilskuddet ydes i den forlængede periode. 

  Bemærk: Fonden skal godkende anmodning om orlov, før orloven kan starte. Fonden godkender ikke anmodninger om orlov med tilbagevirkende kraft. Anmodningen sendes via e-grant (afsnit ”Ændringsanmodninger”). 

  En orlovsanmodning skal indeholde: 

  • Begrundelse for orlov Start- og slutdato for orlovssperiode.
    
  • Ny slutdato for projektet (projektets slutdato udskydes ved orlovsperioden).
    
  • Virksomhedens (fx vejlederens), forskningsinstitutionens/universitetets (fx vejlederens) og kandidatens underskrifter.

  Kender du ikke de nøjagtige datoer, oplyser du tentative datoer. Så snart du kender de nøjagtige datoer, oplyser du dem til fonden (via e-grant), hvorefter perioden tilrettes og den endelige slutdato for projektet fastsættes.

  Deltidsarbejde på projektet – hvad skal vi være opmærksomme på?

  Erhvervs-ph.d.-kandidater kan søge om deltid ved bl.a. sygdom, men man kan ikke søge om deltid med begrundelse om, at kandidaten skal lave andet arbejde ved siden af. Erhvervs-ph.d.-ansættelser er nemlig som udgangspunkt fuldtidsstillinger. 

  Bemærk: Fonden skal godkende anmodning deltid, før deltiden kan starte. Fonden godkender ikke anmodninger om deltid med tilbagevirkende kraft. Anmodningen sendes via e-grant (afsnit Ændringsanmodninger). 

  En deltidsanmodning skal indeholde: 

  • Begrundelse for deltid Start- og slutdato for deltidsperiode.
  • Deltidssats.
  • Ny slutdato for projektet (projektets slutdato udskydes deltidsperioden).
  • Virksomhedens (fx vejlederens), forskningsinstitutionens/universitetets (fx vejlederens) og kandidatens underskrifter.

  Deltidssatsen er, hvor stor en procentdel deltidsarbejdet udgør af fuldtidsarbejde. F.eks. betyder en deltidssats på 50%, at kandidaten arbejder halvt så meget som en fuldtidsansættelse i den pågældende periode.

  Hvad sker der, hvis jeg ikke kan overholde planen?

  Tilskudsperiodens slutdato er bindende, og kan kun justeres pga. godkendt orlov eller deltid (se ”Barsel og orlov fra projektet – hvad skal vi være opmærksomme på?” og ”Deltidsarbejde på projektet – hvad skal vi være opmærksomme på?”) men ikke pga. andre årsager/forsinkelser.

  Vær opmærksom på, at fondens tilskud ikke må bruges efter tilskudsperiodens slutdato. Hvis projektet bliver forsinket, kan parterne fortsætte projektet for egen regning. 

  Vær opmærksom på, at fristerne for at aflægge regnskab og revisorpåtegning ikke rykkes.

  For udbetaling af de resterende 15% af tilskuddet gælder desuden samme regler som for projekter uden forsinkelse.

  Særligt vedr. ph.d.-beviset
  Hvis forsinkelsen af projektet medfører en forsinkelse af ph.d.-uddannelsen, skal I orientere fonden om forsinkelsen og oplyse den forventede dato for forsvar af ph.d.-afhandlingen. Dette sker via en besked fra jeres bevillingssag i e-grant. Fonden kan så rykke fristen for at indsende ph.d.-beviset.

  Bemærk dog, at fonden kan beslutte, at de sidste 15% af universitetets tilskud bortfalder, hvis ph.d.-beviset ikke er indsendt senest fem år efter start af tilskudsperioden (orlov og deltid tages i betragtning).

  Mit Erhvervs-ph.d.-projekt skal overføres til en ny virksomhed – hvad skal jeg gøre?

  Hvis et Erhvervs-ph.d.-projekt ikke kan fortsættes i den virksomhed, som har fået bevilling, skal fonden oplyses herom med det samme via en e-grant-besked. Projektet sættes så på pause, og der skal inden for seks måneder findes en ny virksomhed og sendes en ændringsanmodning via e-grant.

  Anmodningen skal indeholde:

  • Begrundelse for skift af virksomhed.
    
  • Den nye virksomheds navn, cvr-nummer, p-nummer, branchekode, adresse og antal ansatte omregnet til fuldtidsstillinger.
    
  • Beskrivelse af den nye virksomheds faglige miljø, faciliteter og økonomi.
    
  • Underskrift af kandidat og ny virksomhed - ved skift af virksomhed uden for koncern, skal anmodningen også underskrives af den gamle virksomhed og universitetet.
    
  • Præcis dato for skiftet.

  Ved ny virksomhedsvejleder skal fonden også have oplysninger som ved skift af vejleder alene, se ”Skift af vejleder/mentor – hvad skal vi være opmærksomme på?”
   
  Bemærk, at sagsbehandlingstiden for skift af virksomheden uden for koncern kan vare flere måneder, da fonden skal afregne med den gamle bevillingsmodtager og modtage tilbagebetaling af resterende midler som herefter overføres til den nye virksomhed.

  Der kan ikke skiftes virksomhed og universitet samtidig. 
   

  Projektet skal overføres til et nyt universitet/en ny forskningsinstitution – hvad skal jeg gø-re?

  Der skal indsendes en ændringsanmodning vi e-grant, som skal indeholde: 

  • Begrundelse for skift af universitet.
    
  • Det nye universitets/forskningsinstitutions navn og adresse (samt SWIFT og IBAN-numre ved udenlandsk universitet).
    
  • Underskrift af kandidat, virksomhed (fx vejleder) samt nyt og gammelt universitet/forskningsinstitution (ny og gammel vejleder, hvis der er tale om en vejlederskift; eller vejleder, ny og gammel økonomiansvarlig, hvis der ikke er tale om en vejlederskift).
    
  • Indskrivningsbevis fra det nye universitet med dato for overdragelse af den studerende og slutdato for uddannelsen.

  Ved ny vejleder skal vi også have oplysninger som ved skift af vejleder alene, se Skift af vejleder/mentor – hvad skal vi være opmærksomme på?

  Det nye universitet/den nye forskningsinstitution modtager et tilsagnsbrev, når anmodning om skift er blevet godkendt ved fonden.

  Bemærk dog, at sagsbehandlingstiden for skiftet kan vare flere måneder, da fonden skal afregne med den gamle bevillingsmodtager og modtage tilbagebetaling af resterende midler som herefter overføres til den nye bevillingsmodtager.
   
  Bemærk: Der kan ikke skiftes virksomhed og universitet samtidig.

  Skift af vejleder/mentor – hvad skal vi være opmærksomme på?

  Ved planlagt skift af virksomhedsvejleder, virksomhedsmedvejleder eller universitetsvejleder skal der sendes en ændringsanmodning via e-grant.

  Ændringsanmodningen skal indeholde: 

  • Begrundelse for skift.
    
  • Den nye vejleders/mentors cv og kontaktoplysninger (inkl. e-mail og telefon), jf. Cv for projektdeltagere – hvad skal vi være opmærksomme på?
    
  • Underskrift af kandidat, ny vejleder, virksomhed (fx nuværende vejleder) og universitet/forskningsinstitution (fx nuværende vejleder).
  Skift af kandidat – (hvornår) er dette muligt?

  Et Erhvervs-ph.d.-projektet er tæt knyttet til kandidatens uddannelse.

  Kandidaten kan derfor kun skiftes, hvis: 

  • Der højest er brugt seks måneder af den samlede tilskudsperiode.
    
  • Den tidligere kandidat ikke længere er del af projektet.
    
  • Afbrydelsen af den tidligere kandidats uddannelse ikke skyldes virksomheds eller universitets misligholdelse af forpligtelser.
    
  • Virksomhed og universitet forpligter sig for egen regning at give den nye kandidat mulighed for at gennemføre uddannelsen på den normerede tid.

  Bemærk: Innovationsfonden giver ikke ekstra tilskud til projektet. Virksomheden og universitetet skal selv betale for den ekstra periode uden tilskud, som de har forpligtet sig til at have den nye kandidat ansat i virksomheden og indskrevet på ph.d.-skolen. 

  Ændringsanmodningen indsendes via E-grant og skal indeholde: 

  • Redegørelse for skift af kandidat, samt bekræftelse af, at ovnnævnte fire betingelser er opfyldt; - Slutdato for den gamle kandidat og startdato for den nye kandidat.
    
  • Den nye kandidats navn, cpr-nummer, privat e-mail, privattelefon, køn og nationalitet.
    
  • Cv for den nye kandidat, jf. "Cv for projektdeltagere – hvad skal vi være opmærksomme på?"  
    
  • Den nye kandidats fulde eksamensbeviser for bachelor- og kandidatuddannelse.
    
  • Udfyldt karakterberegningsskema og/eller årgangsplacering fra udenlandsk uddannelsesinstitution om kandidatens placering på sin årgang.
    
  • Underskrift af virksomhed (fx vejleder), universitet (fx vejleder) og den nye kandidat.
  Slutrapport og midtvejsevaluering – hvad skal vi være opmærksomme på?

  1½ år inde i jeres Erhvers-ph.d.-projekt bedes du som Erhvervs-ph.d.-kandidat udfylde et spørgeskema. Skemaet fokuserer på jeres samarbejdspraksis i projektet. Det tager 5-10 minutter til at udfylde skemaet.

  Du bliver mindet om opgaven via e-grant, og skemaet er kun tilgængelig via en link i e-grant-opgaven. 

  For Erhvervs-ph.d.-projekter, som blev godkendt fra og med 2017, skal virksomheden ved projektets afslutning udfylde en slutrapport, der fokuserer på effekter, resultater og proces.

  I bliver mindet om opgaven vi e-grant. Opgaven indeholder en link til en skabelon for rapporten.

  Regnskab og udbetaling af resterende tilskud – hvad skal vi være opmærksomme på?

  Både universitet/forskningsinstitution og virksomhed får forudbetalt 85% af bevillingen. 

  • De resterende 15% til virksomheden udbetales når fonden har modtaget slutrapport (kun for Erhvervs-ph.d.-projekter godkendt fra og med 2017, se Slutrapport og midtvejsevaluering – hvad skal vi være opmærksomme på?) og godkendt slutregnskab samt revisorpåtegning for virksomhed (alle projekter).
    
  • De resterende 15% til universitetet udbetales, når fonden har modtaget kandidatens ph.d.-bevis.
  Kontakt
  Erhvervsforsker

  Tlf.: 61 90 50 02

  Telefontid: tirsdag kl. 9.00-12.00

  Mail: erhvervsforsker@innofond.dk

  OBS:

  Vi kan i øjeblikket ikke opretholde de vanlige svar- og sagsbehandlingstider for Erhvervsforsker.

  Vi beklager, at det kan skabe udfordringer for de af vores kunder, der oplever lidt længere svartid og vi bestræber os på at svare så hurtigt som muligt og opretholde den bedst mulige service.

  Årsagerne til de forlængede svartider skyldes flere ting: COVID-19-krisen har medført ekstraordinære opgaver for Innovationsfonden ifm. udmøntning af midler fra hastepuljer og hjælpepakker, og samtidig omstrukturerer fonden og implementerer ny strategi, der på sigt bl.a. skal skabe en mere effektiv kundedialog.

  I mellemtiden henviser vi til Råd og vejledning på vores oversigtsside hvor du også finder vores webinarer under "Kommende arrangementer".

  LinkedIn
  For potentielle, nuværende og tidligere partnere.

  Tilmeld dig Erhvervsforskers LinkedIn-gruppe.

  Industrial Postdoc in the private sector (politically prioritised topics) Industrial Postdoc e-f 1209
  Industrial PhD in the private sector (politically prioritised topics) Industrial PhD e-f 1210
  Guidelines
  Current guidelines

  The guidelines set out the conditions for the application, course and financing of Industrial PhD projects. Note that the guidelines were updated on March 3, 2021. The amendments introduce the thematization of the Industrial Researcher schemes (new section 1.1), as well as related minor adjustments in the application (section 4) and assessment procedures (section 5).

  Documents
  Previous guidelines

  All applications and grants are processed according to the set of guidelines that applied at the time of application. Changes to updated guidelines will therefore only apply to applications submitted from the Guidelines. 

  Early guidelines for business researcher projects

   

  Application
  Application rounds: Deadlines and budgets

  27. April 2021 at 12: Application deadline for ordinary Industrial Researcher projects in the private sector (themed)

  • Industrial PhD in the private sector (themed)
  • Business postdoc in the private sector (themed)

  In this round, Innovation Fund Denmark will invest 50% of the annual budget for Industrial Researcher 2021.

  27. April 2021 at 12: Application deadline for the special call Industrial PhD in the private sector - Greenland / Faroe Islands (all subject areas)

  Innovation Fund Denmark will invest in a project in 2021. Once the annual pool has been implemented, it will only be possible to apply again in 2022.

  How to apply

  The guidelines provide a description of the overall application and assessment procedure. By selecting a specific search option above, you get access to eg application templates and a link to the e-grant.

  Advice and guidance
  FAQ Industrial PhD and Industrial Postdoc

  When can we apply?

  There are usually three application rounds per year for Industrial Researcher projects in the private sector, as well as one application round for Industrial Researcher projects in the public sector.

  The application deadlines are announced on the Fund's website (also applies to special calls). It is possible to create an application in Innovation Fund Denmark's electronic application portal e-grant no earlier than six weeks before the application deadline.

  When will we receive a response to our application?

  The Foundation strives for a processing time of two months from the application deadline until the applicant receives a decision on the application. In some cases, it may take longer. The decisions are sent via e-grant.

  I have a project idea. How do I find the right partners?

  If you are a company or graduate, the path typically goes through universities. Here are the subject matter experts who have connections to relevant companies and can point to good graduates among the students and PhD students.

  To find the right university researcher, we recommend that you go to the PhD school for the subject area. Each university has PhD schools in different subject areas. The PhD schools are the administrative focal point for the university's PhD programs and will be able to help point to a subject-relevant university researcher. Find a list of Danish universities here: www.studyindenmark.dk

  You can also contact one of the Danish innovation networks, which may put you together with partners in the field. Find the networks here . For graduates, industry associations will also be able to refer you to relevant  companies. Also keep an eye out for science dating events at universities where students and businesses can meet.

  Candidates can also make direct contact with relevant companies. Our experience is that you get the most out of the contact with a company if you have a proposal for a specific project where the commercial value for the company is clear, and that you are at the same time open to the company wanting to participate in shape the project so that it becomes relevant to them.

  Grade requirements and possibility of dispensation - what do I need to know (Industrial PhD only)?

  Please read the document "Typical questions: Assessment of educations for Industrial PhD" which can be found at www.erhvervsforsker.dk .

  What are typical errors and omissions when writing an application?

  The Industrial Research Committee sees relatively many applications with an unsatisfactory description of the project's business significance. This section can advantageously be substantiated with specific figures and / or specific application scenarios, which make it clear why the project has a clear business significance for the company. Read about the criterion "Business significance and effect" in the guidelines, and guiding examples in the template for the project description. Both documents are available at www.erhvervsforsker.dk .

  The Industrial Research Committee also sees a relatively large number of applications with an unsatisfactory description of an exit strategy (only applies to Industrial PhD). An exit strategy is a plan for how the candidate continues the project, for example in another company, if the company turns out not to be able to support the project until the end of the education). In most cases, it is not considered sufficient to simply state that the company has a strong or stable economy. On the other hand, the exit strategy - as far as possible - must be substantiated with specific agreements, eg an expression of interest from another company. Read about the item "Exit strategy" in the section on the company in the template for the project description.

  When developing a project that is professionally broad and / or interdisciplinary, you must also be aware that the project participants cover all necessary competencies. Remember that it is an opportunity to associate with third parties.

  Before submitting an application, you should make sure that you apply during a round that suits your project. Ie. You must be aware of whether you are sending the application to one of our “regular” rounds targeted at private companies, or our annual round of targeted public organizations. Read about our definition of "private company" vs. "Public organization" in the guidelines, and contact us via næringsvsforsker@innofond.dk , if you are in doubt about which call is right for you.

  In addition, you should be aware that your project idea must fit into one of the politically determined themes for the Industrial Researcher programs. Read more about the themes in the guidelines.

  We recommend that the entire team (company mentor / supervisor, university mentor / supervisor and, if applicable, graduate) participate in preparing the application. It is important from the very beginning to discuss and agree on what the project is specifically about. It is important that the university supervisor / mentor is involved in the application, as it is a special discipline to write research applications - there are many special things to keep track of: State-of-the-art, literature references, method descriptions ( see links below). It is equally important that the company helps to formulate the section on the project's business significance (see above). We also strongly recommend that you enter into actual collaboration agreements on eg IPR and publication - read more about it below in our "Industrial Researcher: Good advice and typical questions - after approval" which can be found at www.erhvervsforsker.dk .

  CV for project participants - what should we be aware of?

  There are no templates for project participants' resumes. Please ensure that the CVs contain all the information necessary to assess the project participants' qualifications in relation to the criteria defined in the guidelines. Remember that you can apply without a candidate.

  Industrial PhD

  • Supervisors' CVs may not exceed 2 pages each.
  • There is no page limit for the candidate's CV.
  • Cv for resp. Company supervisor and co-supervisor (s) must provide information about the training.
  • CV for university supervisor and possibly University Adviser (s) must include a list of selected publications as well as ORCID.

  Industrial Postdoc

  • Mentors resumes may not exceed 2 pages each.
  • There is no page limit for the candidate's CV.
  • The candidate's CV must state all employment (stated in months - it is not enough with only years of employment - as well as any part-time rate), and the candidate's research experience, including publications, must also be explained.
  • Cv for resp. Company mentor and co-mentor (s) must provide information about the training.
  • CV for research mentor and possibly co-mentor (s) must include a list of selected publications and ORCID.

  We have previously been denied. What should we do differently this time?

  When re-applying, you must pay attention to addressing all rejection reasons (ie points of criticism) that appear in the rejection letter from your last application. In the e-grant application form, you must state that you have previously been rejected and what changes you have made.

  If necessary, you can apply for elaboration of the reasons for the refusal. The request is sent to næringsvsforsker@innofond.dk . The request must clearly state which condition (s) / refusal you wish to elaborate on, and please formulate up to a total of three specific questions to the committee. Remember to state the case number in the e-mail. Note that the Fund can only state how the justification is to be understood and not how it is answered. The foundation also cannot advise on how to improve the application. The processing time for a request for elaboration is approx. one month and in some cases longer.

   

   

  Salary levels

  Salary Levels for Industrial PhD Students
  An Industrial PhD student must have at least the same total salary (salary + pension) as an ordinary university-employed PhD student. The AC agreement regulates the salary of PhD students who are classified according to §4 and §8 of the agreement.

  As of 1 April 2020, the salary steps incl. supplement and pension the following per month after seniority:

  • 1st year, salary step 4: DKK 32,078
  • 2nd year, salary step 4: DKK 32,078
  • 3rd year, salary step 5: NOK 34,465
  • 4th year, salary step 6: NOK 36,643
  • 5th year, salary step 8: NOK 38,788

  The salary seniority is increased by the time the student has been engaged in work conditioned by the education. If you go straight from the master's to the PhD program, you therefore start at salary level 4.

  The collective wage is a minimum wage. As an Industrial PhD graduate you have the opportunity to negotiate a higher salary. All in all, you should consider your employment as an Industrial PhD as any other in terms of negotiating terms of employment. This means that you can also negotiate matters such as vacation and maternity terms. The employment must, as a minimum, be on general salaried terms.

  Be aware that an actual employment contract must have been entered into, which frees the Business PhD student from all tasks other than the project and the education during the project. In addition, you must be aware that non-compete clauses or the like in the employment contract must not limit the candidate's opportunity to obtain employment elsewhere. Likewise, the employment contract must not contain training clauses or the like that oblige the candidate to reimburse the company's expenses for the training upon termination of the training or upon change of job after a completed project such as Industrial PhD

  Innovation Fund Denmark recommends that you seek advice from a trade union or an HR office regarding. pay conditions and the above rates should be considered as indicative.

  Salary Levels for Industrial Postdocs
  An Industrial Postdoc must have at least the same total salary (salary + pension) as a university-employed postdoc. The AC agreement regulates the salary of postdoc employees who are classified in accordance with §4 and §8 of the agreement and receive a fixed supplement of DKK 4,532.46 per month.

  As of 1 April 2020, the salary steps incl. pension and supplement per month by seniority:

  • 1st year, salary step 4: DKK 36,015
  • 2nd year, salary step 4: DKK 36,015
  • 3rd year, salary step 5: DKK 38,403
  • 4th year, salary step 6: NOK 40,580
  • 5th year, salary step 8: NOK 42,726

  The salary seniority is increased by the time that the postdoc employee has been employed in work conditioned by the education. As a postdoc employee typically already has at least 3 years of employment as a PhD student, they usually start at grade 5 or higher.

  The collective wage is a minimum wage. As an Industrial Postdoc, you naturally have the opportunity to negotiate a higher salary. All in all, you should consider your Industrial Postdoc employment as any employment in terms of negotiating terms of employment. This means that you can also negotiate matters such as vacation and maternity terms. The employment must, as a minimum, be on general terms and conditions. Also note that non-compete clauses or the like in the employment contract must not restrict the Industrial Postdoc's ability to obtain employment elsewhere.

  Innovation Fund Denmark recommends that you seek advice from a trade union or an HR office regarding. pay and the above rates should be considered indicative.

   

  Proposal for a collaboration agreement for Industrial PhD projects
  Inspirational videos

   

   

   

   

   

  I have a grant
  Good advice and typical questions - after approval

  Our project received a conditional approval. What should we do?

  With conditional approval, you have six months to fulfill the condition (s). Answers to the condition are submitted in e-grant. The answer must not exceed two A4 pages per condition, if this is exceeded, the Fund may reject the answer. It must be made clear what is being answered and the answer must be submitted in one single document. The treatment time is approx. two months and in some cases longer.

  Regarding the fulfillment of the condition that an Industrial PhD candidate must be found for the project, the answer must include

  • Candidate's CV
  • Grade calculation form
  • Diplomas for both bachelor and master
  • Relative location for foreign education

  Regarding the fulfillment of the condition that an Industrial Postdoc candidate must be found for the project, the answer must include

  • PhD Certificate
  • CV including publication list. Employment must be stated in months and years.

  We have received a grant. How do we ensure a good project process?

  It is important during the course that you meet regularly and discuss the development of the project. We recommend that you hold physical meetings at least once every three months, and preferably more often, where everyone participates. At the start of the project, it is strongly recommended that you agree on who is responsible for convening meetings. Unless otherwise agreed, the company mentor / mentor is expected to take the initiative.

  You can establish a steering group with several professionals from the company and the university and hold a steering group meeting once every six months. It can also be recommended that the student writes a short newsletter approx. every other week, where the development of the project is explained. Above all, all project partners must mentally understand the situation of others and be prepared to make changes to the project if it is in everyone's best interests.

  The Industrial PhD course and the kick-off event for new Industrial PhD projects also help to ensure a good course (see Industrial PhD course and kick-off for new Industrial PhD projects - what should we be aware of?).

  We also strongly recommend that you enter into actual collaboration agreements on eg IPR and publishing. Find a model agreement at www.erhvervsforsker.dk , which you are welcome to use as inspiration for your own agreement. </p>

  How does the project start and when will the grant be paid out?

  Before grants can be paid out, the Fund must receive and approve the following:

  • Enrollment certificate from the PhD school with start and end date and signature (Industrial PhD projects only)
  • Signed commitment from company and university. The parties may choose to sign in one and the same document or submit two signed documents.

  All documents are submitted via the respective assignments in the E-grant.

  Start date is set to

  • Date of enrollment in the PhD school (Industrial PhD). 
  • Date stated on the undertaking's signature page (Industrial Postdoc). & nbsp;

  Both the university / research institution and the company receive 85% of the grant in advance. Read about paying the remaining 15% under Accounting and paying the remaining grants - what should we be aware of?

  What does the grant cover?

  Please read the guidelines for Industrial PhD and Industrial Postdoc, respectively.

  The grant amount stated in E-grant is the Fund's total grant for the entire project, ie. both for company and university / research institution. The university / research institution's grant includes overhead.

  Maternity leave and leave from the project - what should we be aware of?

  Industrial PhD and Industrial Postdoc candidates can apply for leave in connection with, for example, maternity and illness. Subsidies are not granted during leave, nor during maternity and sick leave. The end date of the grant period is postponed by the leave period and the grant is granted during the extended period.

  Note: The fund must approve a request for leave before the leave can begin. The Fund does not approve requests for leave retroactively. The request is sent via e-grant (section "Requests for change").

  A leave request must include:

  • Justification for leave
  • Start and end date for leave period
  • New project end date (project end date postponed during the leave period)
  • Signatures of the company (eg supervisor), research institution / university (eg supervisor) and candidate.

  If you do not know the exact dates, give tentative dates. As soon as the exact dates are known, they will be notified to the Fund (via e-grant), after which the period will be adjusted and the final end date for the project will be determined.

  Part-time work on the project - what should we be aware of?

  Industrial PhD and Industrial Postdoc candidates can apply for part-time at eg illness, but you can not apply for part-time on the grounds that the candidate must do other work next to it. Industrial PhD and Industrial Postdoc employment are basically full-time positions.

  Note: The fund must approve the request part-time before the part-time can start. The Fund does not approve part-time requests retroactively. The request is sent via e-grant (section Requests for Change).

  A part-time request must include:

  • Justification for part-time work
  • Start and end date for part-time period
  • Part-time rate
  • New project end date (project end date postponed part-time)
  • Signatures of the company (eg supervisor), research institution / university (eg supervisor) and candidate.

  The part-time rate is what percentage of the part-time work is full-time. Eg. a part-time rate of 50% means that the candidate works half as much as a full-time job during the period in question.

  Industrial PhD course and kick-off for new Industrial PhD projects - what should we be aware of?

  Industrial PhD students must attend the Fund's compulsory Industrial PhD course. Industrial PhD course amounts to 5 ECTS credits, and participation in the course is part of the student's working hours. The student is invited to the course during the first year of the program. Read more about the course at www.erhvervsforsker.dk .

  For all new Industrial PhD projects, the Industrial PhD student, the company supervisor and the university supervisor must participate in a joint kick-off event. Co-supervisors do not participate. All projects participate with a poster. The program includes various activities that equip for good collaboration and provide insight into others' great ideas for collaboration and project content. The dates are published on www.erhvervsforsker.dk .

  The project and / or PhD education is delayed - what should we do?

  The end date of the grant period is binding, and can only be adjusted due to approved leave or part-time work (see "Maternity and leave from the project - what should we be aware of?" And "Part-time work on the project - what should we be aware of? ") but not due to other reasons / delays. Please note that the Fund's grants may not be used after the end date of the grant period. If the project is delayed, the parties may continue the project at their own expense.

  Please note that the deadlines for submitting accounts and auditors' statements are not postponed. The same applies to the deadline for the final report for an Industrial Postdoc project, as the final report is only expected to cover the grant period. The payment of the remaining 15% of the grant also applies to the same rules as for projects without delay (see Accounting and payment of the remaining grant - what should we be aware of?).

  Especially for Industrial PhD:

  If the delay in the project results in a delay in the PhD program, you must inform the Fund of the delay and state the expected date for defense of the PhD dissertation. This is done via a message from your grant case in e-grant. The foundation can then postpone the deadline for submitting the PhD certificate. Note, however, that the Fund may decide that the last 15% of the university's grant will lapse if the PhD certificate is not submitted within five years of the start of the grant period (leave and part-time are taken into account).

  My Industrial PhD project needs to be transferred to a new company - what should I do?

  Note: Only Industrial PhD projects, not Industrial Postdoc projects, can be transferred to a new company if necessary. Business and university cannot be changed at the same time.

  If an Industrial PhD project cannot be continued in the company that has received the grant, the Fund must be notified immediately via an e-grant message. The project is then paused, and a new company must be found within six months and a change request sent via e-grant. The request must include:

  • Justification for change of business;
  • The new company name, CVR number, parking number, industry code, address and number of employees converted to full-time positions;
  • Description of the new company's professional environment, facilities and finances;
  • Signature of graduate and new company - when changing company outside the group, the request must also be signed by the old company and the university; spirit
  • Exact date of the shift.

  For a new company supervisor, the Fund must also have information such as when changing supervisor alone, see Changing supervisor / mentor - what should we be aware of?

  Please note that the case processing time for a change of company outside the group can last several months, as the Fund must settle with the old grant recipient and receive a refund of the remaining funds which are then transferred to the new company.

  The project must be transferred to a new university / a new research institution - what should I do?

  An e-grant change request must be submitted, which must include:

  • Justification for change of university (for Industrial PhD projects) or research institution (for Industrial Postdoc projects);
  • Name and address of the new university / research institution (as well as SWIFT and IBAN numbers at a foreign university);
  • Signature of candidate, company (eg supervisor) and new and old university / research institution (new and old supervisor if there is a change of supervisor; or supervisor, new and old finance manager if there is no change of supervisor);
  • Certificate of enrollment from the new university with date of transfer of the student and end date of the program (applies only to Industrial PhD);
  • Date of change of research institution (applies to Industrial Postdoc only)

  In the case of a new supervisor, we must also have information as in the case of a change of supervisor alone, see Change of supervisor / mentor - what should we be aware of ?.

  The new university / new research institution will receive a letter of commitment once the request for change has been approved by the Fund. Note, however, that the case processing time for the change can last several months, as the Fund must settle with the old grant recipient and receive a refund of the remaining funds, which are then transferred to the new grant recipient.

  Note - especially for Industrial PhD projects: Business and university cannot be changed at the same time.

  Change of supervisor / mentor - what should we be aware of?

  In the event of a planned change of company supervisor, company supervisor or university supervisor (Industrial PhD) and company mentor or research mentor (Industrial Postdoc), a change request must be sent via e-grant, which must include:

  • Justification for change;
  • The new supervisor / mentor's CV and contact information (incl. E-mail and telephone), cf. CV for project participants - what should we be aware of ?
  • Signature of candidate, new supervisor, company (eg current supervisor) and university / research institution (eg current supervisor).

  Change of candidate - (when) is this possible?

  Industrial PhD

  An Industrial PhD project is closely linked to the candidate's education. The candidate can therefore only be changed if:

  • A maximum of six months of the total grant period has been spent;
  • The former candidate is no longer part of the project;
  • The interruption of the former candidate's education is not due to a company or university default on bonds; spirit
  • Company and university undertake at their own expense to give the new candidate the opportunity to complete the education in the standard time.

  Note: Innovation Fund Denmark does not provide additional funding for the project. The company and the university must pay for the extra period without subsidy, which they have committed to have the new graduate employed in the company and enrolled in the PhD school.

  The change request is submitted via E-grant and must include:

  • Explanation of change of candidate, as well as confirmation that the above four conditions are met;
  • End date for the old candidate and start date for the new candidate;
  • Name of new candidate, social security number, private e-mail, private telephone, gender and nationality;
  • CV for the new candidate, cf. "CV for project participants - what should we be aware of?" & nbsp;
  • The new candidate's full diplomas for bachelor's and master's education;
  • Completed grade calculation form and / or year placement from a foreign educational institution about the candidate's placement in his / her year for the field of study in relation to the grade level (cf. the document "Typical questions: Assessment of educations for Industrial PhD" at www.erhvervsforsker.dk ); spirit
  • Signature of company (eg supervisor), university (eg supervisor) and the new candidate.

  Industrial Postdoc

  Replacement of an Industrial Postdoc candidate is permitted only under the following conditions:

  • The former Industrial Postdoc is out of the project;
  • There are at least six months of grants left of the project; spirit
  • Business and research institution have essentially complied with their bonds.

  Change request is sent via E-grant and must contain:

  • Explanation of change of candidate, as well as confirmation that the above three conditions are met;
  • End date for the old candidate and start date for the new candidate;
  • Name of new candidate, social security number, private e-mail, private telephone, gender and nationality;
  • The new candidate's CV, cf. CV for project participants - what should we be aware of?
  • PhD certificate for the new candidate; spirit
  • Signature of company (eg supervisor), university (eg supervisor) and the new candidate.

  Final report and mid-term review - what should we be aware of?

  Industrial PhD

  1½ years into your Business PhD project, please fill out a questionnaire as an Industrial PhD candidate. The form focuses on your collaboration practice in the project. It takes 5-10 minutes to complete the form. You will be reminded of the assignment via e-grant, and the form is only available via a link in the e-grant assignment.

  For Industrial PhD projects, which were approved as of 2017, the company must complete a final report focusing on effects, results and process at the end of the project. You will be reminded of the task we e-grant. The task includes a link to a template for the report.

  Industrial Postdoc

  For Industrial Postdoc projects, project partners must complete a final report focusing on effects, results, and process. You will be reminded of the task we e-grant. The assignment contains a link to a template for the report, which can also be found on the Fund's website under Project Administration / Industrial Researcher.

  Accounting and Payment of Remaining Grants - What Should We Be Aware Of?

  Both the university / research institution and the company receive 85% of the grant in advance. The remaining 15% will be paid when the following conditions are met.

  For Business Ph.D .:

  • The remaining 15% to the company is paid when the Fund has received the final report (only for Industrial PhD projects approved from 2017, see Final report and mid-term evaluation - what should we be aware of?) And approved final accounts and auditor's report for the company all projects).
  • The remaining 15% to the university will be paid out once the Fund has received the candidate's PhD certificate.

  For Industrial Postdoc:

  The remaining 15% to the company and the research institution will be paid out once the Fund has approved

  • Final accounts of both parties;
  • Auditor's statement for the company's final accounts; spirit
  • Project final report (see Final report and mid-term evaluation - what should we be aware of?).

  Forms for accounts, auditor's report and final report can be found on the Fund's website under ' project administration ' - 'business researcher'. All documents are submitted via the respective assignments in e-grant.

  The company (and possibly the research institution, see above) must submit one account for the entire project at the end of the project. Unused funds must be repaid to the Fund. The grant for travel and courses cannot be used to cover other expenses in the project. The accounting period corresponds to the project period. Thus, the accounts must not include expenses that are before the project start date and after the project end date. Expenses outside these dates will be rejected and will be reimbursed. The project period appears in the e-grant under case profile.

  Note that other rules apply to older grants in part. Check out your letter of commitment, which contains the relevant guidelines, if you want to know more.

   

   

  Knowledge
  Industrial Research Committee

  The Industrial Researcher Committee makes the professional assessment of all Industrial Researcher applications. The processing time is a maximum of two months, unless the committee requests additional information for the assessment.

   

   

   

   

  Chairman and Vice-Chairman

   

  Chairman, Ingrid Sofie Harboe

  Inprid is Vice President of Biometrics at Lundbeck. She has previously, among other things. has been employed as a statistician at Genmab and Novo Nordisk and has taught statistics and mathematics at both the University of Washington and the University of Copenhagen. Ingrid holds a Ph.D. in biostatistics from the University of Copenhagen and a diploma in 'Managing Medical product Innovation' from CBD SIMI Executive in Copenhagen.

   

   

  Vice-President, René Chester Goduscheit

  René is a professor at the Department of Business Development and Technology at Aarhus University. He has previously been a professor at the Center for Integrative Innovation Management at the University of Southern Denmark. René has a PhD in network-based innovation from the Center for Industrial Production at Aalborg University

   

   

   

   

  Members of the Industrial Research Committee

   

   SHAPE  \* MERGEFORMAT  SHAPE  \* MERGEFORMAT Lecturer
  Adelina Rogowska-Wrzesinska
  University of Southern Denmark, Department of Biochemistry and Molecular Biology

   

  Professor and chief physician
  Andreas Kjær
  University of Copenhagen, Department of Biomedicine / Rigshospitalet

   

  Senior Innovation Manager
  Anita Friis Sommer
  LEGO Group

   

  Professor MSO
  Brian Vejrum Wæhrens
  Aalborg University, Center for Industrial Production

   

  Professor & amp; Academic Director
  Christer Karlsson
  Copenhagen Business School, Operations Management

   

  Professor / CEO
  Christian Kapel
  University of Copenhagen, Department of Plant and Environmental Sciences / ParaTech A / S

   

  Lecturer
  Connie Svabo
  Roskilde University, Department of Communication and Humanities Science

   

  Professor
  Erik Lund
  Aalborg University, Department of Mechanics and Production

   

  Professor
  Hanne Ingmer
  University of Copenhagen, Department of Veterinary Disease Biology

   

  Senior Director Formulation & amp; Delivery
  Hanne B. Rasmussen
  Novo Nordisk A / S

   

  Professor, Deputy Head of Department
  Henrik Callesen
  Aarhus University, Department of Animal Science

   

  VP Biometrics
  Ingrid Sofie Harbo (Chairman)
  H. Lundbeck A / S

   

  Professor
  Ira Assent
  Aarhus University, Department of Computer Science

   

  Partner, Head of Sustainability Engineering
  Jakob Strømann-Andersen
  Hennning Larsen Architects

   

  Professor MSO
  Julie Borup Jensen
  Aalborg University, Department of Learning and Philosophy

   

  Lecturer
  Lise Byskov Herslund
  University of Copenhagen, Department of Geosciences and Nature Management

   

  COO, sales and business development director
  Mogens Durup Nielsen
  Xtel Wireless

   

  Research Area Manager
  Niels Henrik Pontoppidan
  Oticon A / S

   

  Professor, Head of Department
  Peter Sestoft
  IT University, Software & amp; Systems

   

  Chief Specialist
  Philip C. Kjær
  Vestas Wind Systems A / S

   

  Professor
  René C. Goduscheit (Vice-Chairman)
  University of Aarhus, Department of Business Development and Technology

   

  Professor
  Susan Stipp
  Technical University of Denmark, Department of Physics

   

  Vice President Waste and Contaminated Sites
  Torben Kristiansen
  COWI

   

  Vice President Discovery
  Torben V. Borchert
  Novozymes

   

  Chief Data Scientist
  Tue Lehn-Schiøler
  Danske Bank / BrainCapture

   

  Head of Clinic, Professor
  Ulrik Niels Lassen
  Rigshospitalet, Department of Oncology / University of Copenhagen, Department of Clinical Medicine

  Publications

  The Effect of the Industrial PhD Program on Employment and Income

  Publication date: July 10, 2013
  ISBN: 978-87-92776-68-6
  Publisher: Danish Agency for Research and Innovation
  Publication year: 2012
  Number of pages: 35
  A survey of employment for Industrial PhDs  and ordinary PhDs shows that employment for both groups is generally high. The study also shows that Industrial PhD candidates  are typically employed in the private sector in specialist positions with high salaries, while ordinary PhDs are typically employed in the public sector with relatively  lower salaries. The survey shows that employment among graduate Business PhD graduates  is high. The report is in English with a Danish summary.
  Download publication (pdf)
   

  Industrial PhD Scheme  - A Knowledge Collection

  Publication date: March 19, 2013
  Publisher: Danish Agency for Research and Innovation
  Publication year: 2013
  Number of pages: 40
  The Danish Agency for Research and Innovation has conducted a knowledge collection to learn more about how students and supervisors experience being included in the Industrial PhD scheme, and about how the projects are organized in practice.
  Download publication  (pdf) >

  Analysis of the Industrial PhD Program

  Publication date: February 23, 2011
  Internet ISBN: 978-87-92372-65-9
  Publisher: Danish Agency for Research and Innovation
  Publication year: 2011
  Number of pages: 43
  An impact measurement of the Industrial PhD scheme shows that companies that have Industrial PhDs have significantly higher growth in gross profit, patenting and employment than companies without. At the same time, completed Industrial PhDs earn more in salaries and are more often employed in management positions than ordinary PhDs, but are to a slightly lesser extent engaged in research and development.
  Download publication  (pdf)

  Industrial PhD  - An Effective Tool for Innovation and Knowledge Dissemination

  Publication date: March 29, 2007
  ISBN: 978-87-920-8115-5
  Internet ISBN: 978-87-920-8116-2
  Publisher: Council for Technology and Innovation
  Publication year: 2007
  Number of pages: 116
  Download publication (pdf)

   

  Events
  Upcoming events

  Webinar on Tuesday, March 23 at 11 am

  Webinar Wednesday, April 14 at 2 p.m.

  Ask your application questions here.

  Kick-off for Industrial PhD projects

  As a rule, a kick-off is held for new Industrial PhD projects twice a year (February / March and September). The Industrial PhD student, the main supervisor in the company and the main supervisors at the university must participate.

  However, the events in the autumn of 2020 and the spring of 2021 were canceled due to Covid-19. The Foundation will invite to kick-off events for all Industrial PhD projects that received funding from and including the 1st round of 2020, as soon as this becomes possible again.

  The event page can be found here

   

  Industrial PhD course

  Innovation Fund Denmark holds a compulsory course for all Industrial PhD students. The course is run by CBS. The overall purpose is to equip students to take on the role of Industrial Researcher during and after the study.

  The Industrial PhD course is intended for you to take at the beginning of the course, and you will get the most out of the course by participating early in your project. Therefore, we encourage you to sign up for the first course after project startup.

  NOTE: The course is only for Industrial PhD candidates who have been approved from the first round of 2017 onwards.

  Course Date

  The next course is due to Covid-19 postponed to autumn 2021.

  Read more about the course and sign up here

   

  Contact
  Phone time and contact info

  Tel: 61 90 50 02

  Phone time: Tuesday at 9.00-12.00
  (Note that the phone is closed on Tuesday the 3rd of November)

  Mail: erhvervsforsker@innofond.dk