InnoExplorer

InnoExplorer

Er du ansat i en offentlig forsknings- og uddannelsesinstitution eller på et hospital, og har du skabt et forskningsresultat med kommercielt eller samfundsmæssigt potentiale, hvor der er behov for afklaring eller modning, før det kan nå markedet?

Innovationsfonden vil med InnoExplorer styrke iværksætteri baseret på videns- og forskningsresultater fra offentlige forsknings- og uddannelsesinstitutioner og hospitaler, der har kommercielt potentiale, så de kan komme tættere på markedet.

Investeringer på op til 1,5 mio.

Fonden investerer i projekter fra 500.000 kr. til 1,5 mio. kr. Projektet kan vare op til 12 måneder.

I projekterne kan bl.a. indgå følgende aktiviteter:

  • Validering af forskningsresultaterne
  • Afdækning af potentielle anvendelsesmuligheder og kommercielle perspektiver
  • Test af prototyper
  • Etablering af teams og partnerskaber til videre forretningsudvikling
  • At kommercialisere resultaterne og fortage markedsundersøgelser

Investeringen dækker udgifter til de ansattes løn, brug af institutionens ressourcer samt øvrige udgifter.

Investeringen udbetales til den institution, hvor forskeren er ansat, og det er derfor en forudsætning for at ansøge, at institutionen er inddraget i ansøgningsprocessen og vurderer, at projektet og den viden eller de resultater, der arbejdes med, har en høj kvalitet og et stort potentiale.

Råd og vejledning
Retningslinjer og ansøgningsdeadlines

Deadline til første ansøgningsrunde forventes at blive i medio marts.

Documents
Kontakt
Kontakt

Marlene Fredborg, programrådgiver
Tlf.: 6190 5052, e-mail: marlene.fredborg@innofond.dk