amunet studio

Amunet Studio: Innovative løsninger til den danske film- og animationsindustri

Amunet Studio er et produktionshus, der fokusere på udvikling af teknologiske løsninger inden for virtuel produktion. Det betyder, at filmskabere bedre kan planlægge og visualisere deres scener. Teknologien, LiveScreen, gør, at selve produktionen bliver mindre tidskrævende, da man kan filme scener med visuelle effekter on-set i stedet for at tilføje effekterne senere i produktionen.

Ved at bruge denne form for løsning kan man spare både tid og penge i produktionen, hvilket er en stor fordel på et skrøbeligt og omkostningstungt marked som filmproduktionen.

Web: www.amunetstudio.com

Innofounder Graduate

Camilla Mødekjær

Ademir Pasalic

Aishah Hussain