Bio2Oil

Bio2oil: Fra slam til værdi

Periode
2019-2020
Innovationsfonden
460.000 kr.

Spildevandsslam kan omdannes til et olieprodukt, som kan erstatte noget af det fossile olie, vi bruger. Slammet vil ingen savne, det ligger alligevel bare og forurener.

I Europa er spildevandsslam og organisk restaffald en stor og dårligt udnyttet ressource, som skaber en række afledte miljøproblemer. Slam deponeres mange steder i dag på landbrugsjord, hvor det kan medføre forurening med eksempelvis mikroplastik og medicinrester.

Bio2oil tilbyder en attraktiv løsning, idet en meget stor del af slammets energiindhold omdannes til et flydende olieprodukt, og samtidig omdannes medicinrester, mikroplastik og så videre ligeledes til olie, mens den vandige sidestrøm er helt fri for skadelige mikroorganismer.

Den basale teknologi har været kendt i mere end 50 år: Man opvarmer våd biomasse til 350 grader under højt tryk i 15 minutter og får et olieprodukt ud af det. Dertil har Bio2oil optimeret processen med nye teknologier, som effektiviserer den og gør den billigere at udnytte.

Det består af et standardiseret, modulært koncept på størrelse med to 40 fods containere. Kapaciteten på 4000 tons pr. år passer til det slam, en mellemstor by udleder og giver en rigtig god økonomi især i forhold til eksempelvis afbrænding.

I Innofounder-forløbet vil virksomheden blandt andet arbejde på at modne og forretningsudvikle konceptet, og Bio2oil forventer at komme i fuldskala-anvendelse inden for et-to år. Det kan forhåbentligt lede til et omfattende internationalt eksporteventyr.

Web: www.bio2oil.dk

Innofounder:
Ib Johannsen