BlueValue

Blue Value Protein giver værdi til undermåler-muslinger

Periode
2019-2020
Innovationsfonden
460.000 kr.

Projektet vil udvinde protein fra muslinger, som ellers er for små til at blive brugt til menneskeføde.

Muslinger lever af plankton, som naturligt findes i havet. De skal ikke fodres eller have gødning for at vokse. På den måde kan man sige, at muslingeopdræt har et omvendt miljømæssigt aftryk, idet der fjernes næringssalte fra havmiljøet. Dertil har muslingeopdræt kun en brøkdel af det CO2-aftryk, som ses hos landbaserede proteinkilder.

Med metoder til ekstraktion og raffinering af protein fra små muslinger, vil Blue Value Protein imødekomme en global efterspørgsel på nye kilder til protein til både foder og fødevarer.

Udover at udnytte undermålsmuslinger fra eksisterende opdræt så støtter virksomheden op om ”den blå revolution,” som handler om nødvendigheden af, at en større del af fremtidens fødevareproduktion skal finde sted ved bæredygtig opdyrkning af havet.

Opdræt af små muslinger er et godt bud på netop det, men indtil nu har muligheden for industriel forædling manglet. Den økologiske bæredygtighed i projektet vægtes højt, og den er helt i top fra starten af værdikæden.

Innovationsfondens investering vil give et vigtigt løft til at komme succesfuldt gennem den næste fase af virksomhedens udvikling. På længere sigt er der potentiale for en betydelig skalering af virksomheden, da mulighederne for industriel dyrkning af små muslinger er til stede i mange af verdens havområder, og efterspørgslen efter nye sunde og bæredygtige proteinkilder er stigende.

Web: www.bluevalueprotein.dk

Innofounder:
Lars Erik Holtegaard