Dagpleje 2

Erhvervsforskerforløb sætter fokus på dagplejen

Den danske dagpleje har hidtil været et tilnærmelsesvis uudforsket område inden for pædagogisk forskning. Det skal et erhvervsforskerforløb ændre på, når erhvervs-ph.d. Ida Elbæk ved Institut for Pædagogik og Uddannelse på Aarhus Universitet sammen med FOA undersøger kulturen i og omkring dagplejen. En af de foreløbige indsigter er blandt andet, at politiske beslutninger har stor betydning for hvilken kultur, der opstår i dagplejen.

Dagplejen er et dagtilbud, som vi alle kender, men som der forskningsmæssigt er begrænset viden om. Det skal Ida Elbæk i samarbejde med FOA og Aarhus Universitet ændre på, når hun undersøger dagplejen som kulturelt fænomen med sin erhvervs-ph.d.

-Der er aldrig nogen inden for forskningsverden, der har interesseret sig for dagplejen hverken som dagtilbud eller kulturelt fænomen, så uden denne forskning ville dagplejen forsat være en uudforsket del af den danske velfærdsstat. Det her er grundforskning, siger Ida Elbæk.

Gennem en empirisk styret tilgang har hun de sidste 10 måneder udført feltarbejde i seks forskellige dagplejehjem, hvor hun har fulgt børnenes hverdagsliv, foretaget interviews med forældre og dagplejere og undersøgt de politisk bestemte retningslinjer og deres påvirkning på dagplejen i praksis. Den viden har formet projektet, som går under arbejdstitlen: Dagplejen som kulturelt fænomen. 

Politiske beslutninger kommer med i legerummet

Ida Elbæk har gennem sit feltarbejde oplevet mange forskellige dagplejer, og hun har erfaret, at en af de ting, der påvirker dagplejernes kultur og muligheder for udfoldelse helt ind i legerummet er de politisk bestemte retningslinjer.

- Der er en direkte kobling mellem politik, børnenes dagligdag og dagplejerens tilgang til børnene. Der er stor forskel på, hvordan dagplejen prioriteres i kommunerne, og det betyder meget for, hvordan dagplejerne føler sig anerkendt og for børnenes erfaringsmuligheder, fortæller Ida Elbæk om de foreløbige resultater.

Udfordringen ved den kvalitative forskningsproces

En af de største udfordringer ved forskningsprojektet har været at finde ud af, hvad det egentlige forskningsområde skulle være. Ofte handler forskningsprojekter om at skabe ny viden på baggrund af huller i eksisterende forskning, men med et projekt som dette, findes hullerne ikke, da feltet er forskningsmæssigt underbelyst.

-Når man går ind i et forskningsprojekt som dette, kan man godt have en ide om, hvad man gerne vil undersøge, men man kan ikke på samme måde, som ved et naturvidenskabeligt projektet, opstille en hypotese, som man tester. Studier af mennesker kører sjældent snorlige, og derfor har vi også løbende rettet til, som vores viden blev større, siger Ida Elbæk.

Et ønske om viden inden for dagplejen

For FOA som organisation er det et ønske at få mere viden omkring dagplejen, da de oplever det som et stort problem at have en medlemsgruppe, hvorom vidensniveauet er meget lavt. Det er derfor oplagt at starte et samarbejde omkring dette projekt, da FOA kan tilbyde den nødvendige data og praktiske erfaring, som det er svært at få indsigt i uden et tæt samarbejde.

-Mine perspektiver på mit felt bliver åbnet af at samarbejde med FOA. Jeg får meget mere viden om, hvordan tingene hænger sammen politisk og i praksis og indsigt i en branche, som jeg ikke selv ville kunne finde frem til, fortæller Ida Elbæk.

Ida Elbæk peger også på, at samarbejdet mellem Aarhus Universitet og FOA skaber en god dynamik, der gør, at hendes projekt drives frem med både et videnskabeligt og procesorienteret fokus.