Kvasir

Kvasir Technologies udvikler bæredygtig bio-råolie

Periode
2019-2020
Innovationsfonden
460.000 kr.

Biologisk råolie kan erstatte fossil olie som brændstof til tung transport som eksempelvis skibsfart.

Ved at opvarme materialet lignin, som er en ikkespiselige del af træer og planter, i en iltfrit miljø, kan man udvinde en biologisk råolie. Man kan sige, at man trygkoger træet uden ilt ved 400 grader.

Lignin er en nemt håndterbar, lagerstabil, energibærende kilde med høj energitæthed i forhold til sin volumen og vægt. Langtidspotentialet for Kvasir er at kunne producere bio-råolie, som er konkurrencedygtig med fossil olie.

Kvasir Technologies´ bioolie er en bæredygtig råvarekilde til brug de steder, der i dag er baseret på fossil olie. Kvasirs teknologi er til gavn for miljø og landbrug og en voksende verdensbefolkning uden at optage landarealer, som i stedet kan benyttes til fødevareproduktion.

Innovationsfondens investering skal hjælpe med udviklingen og opførslen af en prototype på en reaktor i lab scale. I løbet af det næste år skal der med afsæt i resultaterne fra prototypen etableres et konsortium med relevante aktører inden for raffinaderi og shipping.

Web: www.kvasirtechnologies.com

Innofounder:
Joachim Bachmann Nielsen