MotionCatch

Motioncatch: Automatiseret ergonomisk evaluering af industrimedarbejdere

70% af danske produktionsmedarbejdere oplever dagligt arbejdsrelateret ubehag i kroppen, hvilket foruden konsekvenserne for de ansatte selv koster virksomhederne 17 mia. kr. årligt i sygefravær og produktionstab.

Motioncatch kan udføre bevægelsesanalyser over en hel dags målinger via opsatte dybdesensorer. Gennem evidensbaseret software identificeres medarbejdernes belastning automatisk – herunder hvor og hvornår de opstår. Resultaterne kan herefter præsenteres til virksomheden i form af en risikorapport og videofeedback. Herefter kan man ved hjælp af træningsprogrammer og forbedring af arbejdspladsdesign nedbringe arbejdsrelateret ubehag for produktionsmedarbejderne.

Web: www.motioncatch.dk

Innofounder Graduate

Frederik Svenningsen

Mathias Hedegaard