Naturem Bioscience

NatuRem Bioscience: Klimavenlige alger til mennesker og dyr

Periode
2019-2020
Innovationsfonden
460.000 kr.

Fødevarer baseret på mikroalger er et sundere og mere bæredygtigt alternativ til de fleste af de fødevarer, vi spiser i dag.

Måden vi producerer og konsumerer fødevarer på har alvorlige negative, klima- og miljømæssige konsekvenser herunder omfattende udledning af drivhusgasser, kvælstof og sprøjtegifte samt en hastigt faldende biodiversitet.

Herudover vil eksisterende landsbrugsformer på længere sigt ikke længere være tilstrækkelige til at brødføde en kraftigt voksende global befolkning. Der er derfor et presserende behov for udvikling af nye og bæredygtige fødevarekilder og produktionsmetoder.

NatuRem Bioscience arbejder på at udvikle en bæredygtig, klimaneutral samt omkostningseffektiv teknologi til at dyrke spiselige mikroalger i stor industriel skala.

Mikroalger har potentialet til at blive en essentiel fødevarekilde i fremtiden. Visse algerarter indeholder 50 procent protein samt store mængder gavnlige omega 3-fedtsyrer samt en lang række vigtige vitaminer og mineraler.

De indeholder altså alle de basale næringsstoffer og er derfor særdeles velegnede som føde for både mennesker og dyr. Alger optager desuden CO2 og er derfor et oplagt, plantebaseret alternativ til ikke-bæredygtige fødevareprodukter såsom kød, mejeriprodukter, soja og palmeolie.

Virksomheden skal bruge Innofounder-programmet til at færdigudvikle en unik algestamme samt at få afprøvet og valideret algebiomassen i udvalgte fødevareapplikationer.

Web: www.naturembioscience.com/

Innofounder:
Christian Kjølby