Violette Gulerødder - NaFoCo

Nyt forskningsprojekt kan bane vej for et farvel til kunstige farver i mad

Periode
5 år
Innovationsfonden
14,7 mio. kr.
Samlet budget
21,3 mio. kr.

Med udgangspunkt i violette gulerødder vil forskningsprojektet NaFoCo gøre det muligt at erstatte flere kunstige farvestoffer i fødevarer med naturlige farvestoffer baseret på grøntsager. Innovationsfonden har investeret knap 15 millioner kroner i projektet.

Forbrugere over hele verden efterspørger i stigende grad fødevarer uden kunstige tilsætningsstoffer, ligesom vegetariske og veganske fødevareløsninger vinder stærkt frem både i Danmark og resten af verden. Det øger behovet for naturlige og rent vegetabilske fødevarefarver.  

Overgangen til naturlige farver begrænses imidlertid af, at disse farver i mange tilfælde er sensitive over for lys, varme og pH samt af begrænsede farvenuancer og høj pris.

Stor børsvirksomhed og universitet kombinerer kompetencer

I forskningsprojektet NaFoCo vil Aarhus Universitet sammen med virksomheden Chr. Hansen Natural Colors A/S bruge klassisk planteforædling, nye forædlingsteknikker og dyrkningstekniske metoder til udvikling og optimeret produktion af råvarer, der er specifikt rettet mod fremstilling af naturlige farvestoffer til fødevarer.

- Hos Chr. Hansen har vi omfattende viden om, hvordan strukturen i pigment-molekyler påvirker farveegenskaberne i fødevarer. Sammen med Aarhus Universitets ekspertise inden for genetisk regulering og miljøpåvirkning af pigment-syntese i planter og pigmenters stabilitet, giver det unik mulighed for at udvikle nye og bedre naturlige farver til fødevarer, som kan produceres med færre ressourcer, siger Bjarne Jørnsgård, som er Crop Science Manager hos Chr. Hansen Natural Colors A/S.

Violette gulerødder kan være løsningen

I projektet sættes der særligt fokus på farver i spektret fra blå og violet over ren rød til orangerøde nuancer med forbedrede stabilitetsegenskaber i forhold til de eksisterende løsninger.

Projektet arbejder med violet gulerod som modelafgrøde, fordi disse gulerødder naturligt indeholder farvestoffer med potentiale til at dække det ønskede farvespektrum. Samtidig er det en meget produktiv afgrøde, og dermed kan det blive muligt at sænke prisen, så den bliver et reelt og acceptabelt alternativ til kunstige fødevarefarver.

Danmark har en meget effektiv gulerodsproduktion, og i dag produceres gulerødder på 2.194 ha, heraf næsten halvdelen økologisk. Violette gulerødder til produktion af fødevarefarver kan være en interessant ny afgrøde for de danske landmænd.

Efter projektets afslutning vil man kunne skalere den udviklede løsning til andre plantearter.

NaFoCo er et samarbejde mellem fødevareingrediensvirksomheden Chr. Hansen Natural Colors A/S, Institut for Molekylærbiologi og Genetik samt Institut for Fødevarer, begge ved Aarhus Universitet.

 

Om partnerne

Chr. Hansen Natural Colors A/S er global markedsleder inden for naturlige farvestofløsninger til fødevareindustrien. Virksomheden er en del af det børsnoterede selskab Chr. Hansen Holding A/S og har hovedkontor i Danmark. Stærke R&D centre og applikationslaboratorier rundt i verden hjælper virksomhedens kunder, multinationale såvel som mindre fødevarevirksomheder, med at erstatte deres eksisterende kunstige farvestoffer med naturlige løsninger og opnå præcis det rigtige farvematch, -kvalitet og -stabilitet.

Aarhus Universitet, Forskergruppen Afgrødegenetik og Bioteknologi under Institut for Molekylær Biologi og Genetik udfører molekylær forskning på afgrødeplanter. Forskergruppen er lokaliseret på Forskningscenter Flakkebjerg og har her opbygget kompetencer og logistik til karakterisering og modulering af planters naturlige farveindhold.  

Aarhus Universitet, Forskergruppen Differentierede og Biofunktionelle Fødevarer under Institut for Fødevarer udfører forskning på afgrødeplanter og fødevareprodukter og ingredienser fra disse. Forskergruppen er lokaliseret på Forskningscenter Årslev indtil 1. november 2019 og derefter ved Agro Food Park i Skejby ved Aarhus. Gruppen har opbygget kompetencer på karakterisering af frugt og grønsagers naturlige farveindhold og betydningen af forarbejdning på kvaliteten af disse. 

Aarhus Universitet, Forskergruppen Fødevare Kemi og Teknologi under Institut for Fødevarer fokuserer på fødevarekvalitet og -stabilitet. Naturlige farvestoffer og deres stabilitet er en del af gruppens forskningsområde og inkludere bl.a. brug af højt avanceret massespektrometrisk og spektrofotometrisk udstyr. Forskergruppen er lokaliseret på Forskningscenter Foulum indtil 1. november 2019 og derefter ved Agro Food Park i Skejby ved Aarhus.

NaFoCo-projektet vil blive integreret i Aarhus Universitets tværfaglige Center for Innovative Food Research (iFood).

 

Kontakt

Bjarne Jørnsgård, Crop Business Manager, Chr. Hansen Natural Colors A/S
Tlf: 60 35 23 34, Mail: dkbjjo@chr-hansen.com

Jens Bomholt, presse- og mediechef, Innovationsfonden
Tlf: 61 90 50 45, Mail: jens.bomholt@innofond.dk