Scout

Scoutbase: Digital platform til forebyggelse af ulykker til søs

Periode
2019-2020
Innovationsfonden
1.380.000

En ny platform samler søfolks erfaringer om arbejdssikkerhed på en platform, hvor de deles med andre søfolk, som kan lære af hinanden for i sidste ende at undgå ulykker.

Krav til arbejdssikkerhed- og miljø i søfart såvel som i samfundet generelt er stigende. Tabene i forbindelse med arbejdsulykker er enorme, og nylige opgørelser fra Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur estimerer et årligt tab i EU på 476 milliarder Euro. I søfart var der i perioden 2011 til 2017 ifølge EMSA rapporteret 23.264 skibe i EU, som var involveret i en ulykke eller en utilsigtet hændelse.

Scoutbase udvikler en digital platform, som sætter maritime organisationer i stand til at holde en finger på pulsen i forhold til de udfordringer, som søfolk oplever i deres hverdag. Det tillader tidlig forebyggelse af ulykker og tab. Platformen skaber anonym, realtids-feedback fra de søfarende.

På længere sigt ønsker Scoutbase at være med til at tackle arbejdssikkerhedsproblemer på tværs af industrier og brancher. Virksomheden starter med søfart, som historisk set har været præget af konservativisme. Derfor kan introduktionen af nye teknologier og arbejdsgange være udfordrende og tidskrævende, men den er ikke desto mindre nødvendig.

I løbet af Innofounder-forløbet vil Scoutbase-holdet bevise værdien af platformen og arbejde med en bæredygtig forretning, der kan være med til at gøre en reel forskel.

Web: https://scoutbase.com

Innofounder:
Mads Ragnvald Nielsen
Sebastian Nause-Blüml
Yassin Askar