sense analytics

Sense Analytics: Indsamling og analyse af data til reduktion af vandspild hos vandforsyninger

Sense Analytics har udviklet en software, der kan hjælpe vandforsyninger med at opdage lækager i vandrørene hurtigt, så man undgår vandspild.

Mange vandforsyninger verden over ligger inde med store mængder data vedrørende den daglige drift, men meget få bruger den aktivt til at effektivisere og strømline de operative systemer. Det betyder blandt andet, at hvis et rør lækker, så opdages det ofte sent, hvilket medfører, at store mængder vand går til spilde. Et tab for både vandforsyningen og for miljøet.

Det vil Sense Analytics ændre på ved at hjælpe forsyningerne med at anvende dataene, så de hurtigt kan opdage uregelmæssigheder i vandforsyningen. Det betyder, at forsyningerne kan undgå store økonomiske tab, samt at vandspild mindskes.

Sense Analytics ser mange udfordringer inden for netop dette område og ønsker at anvende den udviklede software til at løse lignende problemer hos vandforsyningerne. 

Web: www.sense-analytics.dk

Innofounder Graduate

Mathias Milsø Westphal Stephensen

Jonas Philip Christensen