INCOM

Trods øget pres på internettet under corona-krisen falder klimabelastningen

I en tid hvor coronavirus har sendt store dele af den danske befolkning på hjemmearbejde, bliver digitale løsninger benyttet som aldrig før og internetforbindelser sat på prøve. Men på trods af, at brugen af internettet belaster klimaet, vil hjemmearbejdet kunne spare klimaet for en række andre belastninger, vurderer DTU-projektchef, som står i spidsen for et forskningsprojekt, der skal gøre internettet grønnere.

Internettet bruger cirka 9 pct. af verdens elektricitetsforbrug og står for cirka 2 pct. af det menneskeskabte CO2-udslip. Dermed udleder internettrafikken lige så meget CO2 som verdens samlede flytrafik. Internettets CO2-belastning kan på sigt overstige belastningen fra flytrafikken, da internetforbruget ventes at vokse med cirka 25 pct. om året, men heldigvis bliver de anvendte internetteknologier samtidig mere energieffektive, så det er endnu ikke tilfældet.

I disse dage, hvor en stor del af den danske befolkning arbejder hjemmefra og mødes med kolleger og samarbejdspartnere virtuelt i stedet for fysisk, stiger belastningen på internetforbindelserne.

- Vores øgede online forbrug i hjemmene giver en energiforøgelse, fordi datacentrene skal finde filer og sende tunge data i form af lys i optiske fibre hele vejen til de enkelte hjem, siger Niels Hersoug, der er projektchef ved DTU og leder projektet INCOM.

Projektet er et samarbejde mellem DTU, Aarhus Universitet og 12 danske virksomheder, der med støtte fra Innovationsfonden arbejder sammen om at skabe langt bedre internetforbindelser til en langt lavere energiregning.

Internetforbruget stiger under corona-hjemsendelse

Ifølge Niels Hersoug er det forventeligt, at der - siden den corona-betingede hjemsendelse begyndte - er sket en markant stigning i trafikken i den del, der kaldes access-netværket, som er det, der forbinder hjemmene til nettet. Trafikken på core-netværket, der tager sig af den data, som bliver sendt over store afstande, kan derimod kun forventes at stige mindre.

- Man kan altså sige, at der er sket et skifte i datatrafikken. Dataforbindelsen til hjemmene bliver mere belastet, men belastningen til virksomhederne falder, siger Niels Hersoug.

Så selvom brugen af internet er en stor klimabelastning, så har en hjemsendelse som den, vi oplever netop nu under corona-krisen - og i øvrigt enhver øget brug af internettet - positive effekter på energiregnskabet for vores samfund. Mere brug af internettet giver nemlig ifølge Niels Hersoug et mere effektivt samfund.

- Generelt set kan man sige, at hvis man bruger energi på nettet frem for noget andet som f.eks. at transportere sig, så kommer den forbrugte energi tilbage til samfundet som en CO2-besparelse andre steder. Faktisk er dette tilbagekobling på 1,5 gange den forbrugte energi på nettet, så det er mere energieffektivt at putte energien ind i nettet. I og med vi arbejder hjemmefra alle sammen, kan man spare CO2 på den måde, siger Niels Hersoug.

Den klimamæssige fordel vil INCOM-projektet forsøge at øge yderligere i fremtiden. Det er også på vejen fra datacentrene til hjemmene, at nye løsninger kan være med til at skabe en energibesparelse, der kan gøre at brugen af internettet mindre klimabelastende.

Internettet består primært af optiske fibre, der transporterer data i form af lyskilder. En af de løsninger, som projektet INCOM arbejder på, er en teknologi, der kan erstatte 100 lyskilder med 1.

- Denne løsning giver umiddelbart en faktor 100 i energibesparelse i den del af internettet, hvor lyskilderne er monteret, og teknologien kan både bruges i kernenetværket og i datacentrene. Løsningerne findes på universiteterne, men de er ikke alle tilgængelige i industrien, og det er det, som vi arbejder på at få gjort til virkelighed i INCOM. Og indtil videre er resultaterne lovende, fortæller Niels Hersoug.

 

Fakta:

  • 1 deling af en 60 sekunders video giver et strømforbrug på 0,4 kwh, der svarer til at koge 4 liter vand.
     
  • 1 time af din yndlingsserie på Netflix udleder cirka 163 gram CO2, hvilket svarer til at koge 8 liter vand.
     
  • Ser man 2 timers Netflix hver dag året rundt, svarer CO2-udslippet til at flyve 384 kilometer i en flyvemaskine.
     
  • 1 Google-søgning bruger samme mængde energi en 60-watts pære, der er tændt i 17 sekunder, og udleder 0,2 gram CO2.

Kilde: www.politiken.dk/viden/Viden/art6875385/Streaming-af-film-er-en-overset-klimasynder