Upsmarting

UpSmarting: En løsning der kan forudsige behov for vedligeholdelse

Lokomotiver har meget høje anskaffelsesomkostninger, samt høje driftsudgifter som reparationer og vedligeholdelse. Der er oftest begrænsede mængder af data på togenes performance, og af den grund er det sjældent muligt at forudsige fejl og nødvendige reparationer. I stedet er man nødsaget til ad-hoc reparationer frem for vedligeholdelse, hvilket betyder forhøjede omkostninger.

UpSmartings dataindsamling sker gennem ekstern måling på eksisterende sensorer uden invasive indgreb. Det betyder, at man undgår at forstyrre eksisterende systemer eller at bryde system-certificeringer og lignende. UpSmartings dataløsning er nem at installere, billigere og en mere sikker løsning, der kan være med til at reducere omkostninger. Det skyldes, at den indsamlede data giver et værdifuldt indblik til optimering, man kan bruge til at forudse driftsnedbrud.

UpSmartings løsning har ikke kun økonomiske fordele, men er samtidig også et skridt i retningen mod en mere bæredygtig industri, da dataindsamling er nødvendig for at kunne reducere ressourceforbrug.

Web: www.upsmarting.com

Innofounder Graduate

Oliver Lynggaard Topp