Isbjerge

Innovationsfonden klar til at accelerere den grønne omstilling og fremtidens klimaløsninger

Folketingets partier har netop indgået en aftale om fordeling af forskningsreserven for næste år. Aftalen indebærer, at Innovationsfonden får en endnu vigtigere rolle i at understøtte grøn forskning og innovation og dermed bidrage til at accelerere den grønne omstilling i Danmark.

Innovationsfonden ser ud til at få tildelt et historisk højt bevillingsbudget på knap 1,9 mia. kr til næste år.

Sådan ser det ud efter dagens aftale om fordelingen af forskningsreserven for næste år, hvor et enigt Folketing har givet Innovationsfonden en endnu større rolle i den grønne omstilling og kampen mod klimaforandringerne.

Partierne er blevet enige om at tildele Innovationsfonden i alt 766 mio. kr. fra den samlede forskningsreserve på lige knap 2 mia. kr. Penge, der primært skal investeres i grøn forskning og innovation.

Samtidig skal fonden udmønte strategiske forskningsmidler inden for bedre sundhed – herunder klinisk forskning -  samt nye teknologiske muligheder som blandt andet kunstig intelligens.

Sammenlagt med grundbevillingen til fonden vil der således være tale om 1.884 mio. kr, som Innovationsfonden skal udmønte til næste år, hvis finansloven for 2020 vedtages.

Mange gode klimaprojekter at bygge videre på

Og det er Innovationsfonden klar til, siger konstituerede direktør, Tore Duvold:

- Politikerne har med dagens aftale givet os - i samarbejde med andre aktører i forsknings- og innovationssystemet - en meget stor opgave og et stort ansvar for at accelerere den grønne omstilling og investere i de teknologier og løsninger, der skal gøre det muligt at nå det politiske mål om at reducere vores Co2-udledning med 70 procent om 10 år. Det er vi ydmyge over for, men vi er helt sikkert klar til at løfte opgaven og skabe de bedst mulige rammer og betingelser for endnu mere grøn forskning og endnu flere ambitiøse klimaprojekter, siger Tore Duvold og fortsætter:

- Det er et område, vi har arbejdet intenst med i lang tid, og som vi nu skal sætte endnu mere turbo på. Vi har i dag ca. 2,8 mia. kr. i aktive grønne investeringer i universiteternes forskningsmiljøer og i danske virksomheder. Her forskes i alt fra energilagring over klimaomstilling af landbruget til grønnere transport. Der er rigtig meget godt ude i miljøerne og blandt virksomheder at bygge videre på, og det ser vi frem til at tage fat på, siger Tore Duvold.

Har nedsat ambitiøst klimapanel

Innovationsfonden har sideløbende med fokusset på grønne investeringer nedsat et ambitiøst klimapanel bestående af førende klimaforskere og topchefer fra dansk erhvervsliv.

Konklusionerne fra klimapanelets arbejde offentliggøres den 19. november på en Innotalk i København og vil også være et pejlemærke for Innovationsfondens fortsatte satsning og øgede investeringer på det grønne område.

- Klimapanelet har gjort det klart, at Danmark har nogle væsentligste styrkepositioner, som vi bør udnytte og satse endnu mere på, og på den måde gøre Danmark til en afgørende spiller i den globale klimakamp. Men vi ved også, at mange af de løsninger og teknologier, der skal løse klimaudfordringerne er nogle, vi ikke kender i dag. Og der kan Innovationsfondens grønne investeringer blive helt afgørende, siger Tore Duvold.

Fakta: Den samlede oversigt over fordelingen:

Reserve

Fakta: Aftaletekst om udmøntning af grønne forskningsmidler gennem Innovationsfonden:
Der afsættes 629 mio. kr. til udfordringsdrevet grøn forskning under Danmarks Innovationsfond til fremme af den grønne omstilling. Med de midler vil der i alt være afsat 798 mio. kr. til Danmarks Innovationsfonds udmøntning inden for den grønne omstilling i 2020 på finansloven for 2020.

Forskning kan blandt andet ske inden for følgende temaer:

  • Energi, herunder eksempelvis energiproduktion, intelligente, integrerede og fleksible energisystemer, lagring og konvertering af energi (herunder Power-to-X)
  • Klima, herunder eksempelvis klimaforandringer og klimatilpasning samt fangst, genbrug og lagring af drivhusgasser. Det gælder i Danmark, i Arktis og globalt
  • Grøn omstilling af landbruget, herunder eksempelvis klima- og miljøvenligt landbrug, økologisk produktion, plantebaseret produktion, alternative proteinkilder og ressourceeffektiv forarbejdning og distribution af fødevarer og ingredienser og bæredygtig anvendelse af havets ressourcer
  • Klima- og miljøvenlig transport, herunder særligt forskning, som bidrager til den langsigtede løsning om at gøre Danmark uafhængig af fossil energi, eksempelvis udledningsreducerende løsninger for transport til lands, til vands og i luften, hvad angår grønne drivmidler inden for den tunge transport, og smart mobilitet
  • Bæredygtig natur og miljø, herunder eksempelvis forskning i, hvorledes biodiversiteten styrkes og fokus på omkostningseffektive virkemidler i naturbeskyttelse og -forvaltning, ren luft, jord og vand samt en mere rig havnatur og bioøkonomiske løsninger
  • Bæredygtige byer og samfund, herunder eksempelvis bæredygtigt byggeri og boliger samt genanvendelse af materialer, mineraler og affald
  • Adfærd i forhold til grøn omstilling, herunder eksempelvis forskning om brugeradfærd ift. energi, bygninger, forbrug og transport. Partierne lægger vægt på, at udmøntningen ud over naturvidenskabelig og teknologisk forskning også omfatter humanistisk og samfundsvidenskabelig forskning, der kan bidrage med værdifuld viden relateret til f.eks. adfærd, incitamenter, regulering og markedsforhold.

Kilde: Aftale om fordeling af forskningsreserven. Læs mere på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside: https://ufm.dk/aktuelt/pressemeddelelser/2019/enigt-folketing-giver-1-5-milliard-til-gron-forskning